Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Hallå där Patrik Karlsson, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 9 februari försvarar du din avhandling "Enhanced mobilisation and physical rehabilitation after abdominal cancer surgery : feasibility, effects, and experiences". Vad handlar den om?
Nyheter
Att överleva efter en skada är inte detsamma som att leva. I vilken utsträckning en person kan återgå till sitt tidigare liv och oberoende är en viktig aspekt av återhämtning och rehabilitering är ofta en avgörande faktor. Trots detta är det en faktor som ofta förbises i humanitära situationer och det är ett område där det behövs mer forskning. Bérangère Gohys doktorsavhandling handlar om just detta; att se bortom överlevnad, till hur återhämtning mäts och hur vägen till återhämtning ser ut.
Nyheter
Hallå där John Ressman, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 26 januari försvarar du din avhandling "The Single Leg Squat in clinical testing. Aspects of reliability, validity, and associated factors". Vad handlar den om?
Nyheter
Karolinska Institutet är det universitet varifrån flest artiklar om fysisk aktivitet vid reumatoid artrit utgått sedan början av 2000-talet.
Nyheter
Sverker Johansson, avdelningen för fysioterapi, får 1 115 318 SEK i utlysningen Klinisk behandlingsforskning. Han får bidraget för sitt projekt ”One size” passar ingen – utveckling av en personcentrerad adaptiv mobilhälsolösning för fysisk aktivitet efter stroke eller transitorisk ischemisk attack”. Grattis!
Nyheter
Staffan Josephsson, avdelningen för arbetsterapi, och Marie Kierkegaard, avdelningen för fysioterapi, får båda nästan fem miljoner kronor var i projektbidrag från Forte.
Nyheter
Hallå där Nathalie Frisendahl, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 16 juni försvarar du din avhandling ”Injurious falls in older adults: early identification of individuals at risk of falls—from observational studies to implementation” Vad handlar den om?
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har jämfört hur en hög respektive en låg träningsdos påverkar patienter med knäledsartros. Studien som publicerats i Annals of Internal Medicine visar att båda grupperna fick liknande resultat. Hög träningsdos gav dock något bättre effekt på kort sikt, men avtog efter sex månader.
Nyheter
Hallå där Andreas Wallin, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 27 januari försvarar du din avhandling "Balance Control in People with Multiple Sclerosis: Mechanisms, Experiences, Design and Feasibility of an Exercise Trial", vad handlar den om?
Nyheter
Projektet Missing Link presenterades vid UK Stroke Forum.
Nyheter
Hallå där Martina Bendt, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 18 november försvarar du din avhandling "Adults living with spina bifida – From health and living conditions to motor-cognitive performance", vad handlar den om?
Nyheter
Christina Opava, professor emerita vid sektionen för fysioterapi, har tilldelats EULAR Health Professionals in Rheumatology Lifetime Achievement Award 2022 för sitt arbete inom reumatologi.
Nyheter
Hallå där Andrea Porserud, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 3 juni försvarar du din avhandling ”Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further – by enhanced recovery and physical activity”, vad handlar den om?
Nyheter
Det var ett fåtal av de fysioterapeuter som arbetar med äldre patienter eller patienter med neurologisk sjukdom, som ställde om till att bedriva rehabilitering på distans under pandemin. Det visar en ny studie vid Karolinska Institutet som har publicerats i tidskriften BMC Health Services Research. Resultatet belyser enligt forskarna vikten av att stärka kunskapen hos fysioterapeuter om distansbaserad rehabilitering och utveckla användarvänliga digitala hjälpmedel för rehabilitering.
Nyheter
Medicinering vid Parkinsons sjukdom minskar många av de symtom som drabbar patienterna, men oftast kvarstår problemen med försämrad balans och ökad risk för fall och skador. En ny studie i tidskriften NPJ Parkinson’s Disease ger nu en fördjupad bild av balansträning som behandling vid parkinson. De delvis nedslående resultaten talar för att träningsprogram kan behöva intensifieras eller individanpassas i större utsträckning för att få avsedd effekt och att mer forskning krävs.
Nyheter
Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utsågs idag till Årets fysioterapeut av förbundet Fysioterapeuterna. Hon får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter covid-19.
Nyheter
Tre forskare vid NVS medverkar i en debattartikel i Läkartidningen, med uppmaning om att bidra till att främja fysisk aktivitet för att skydda mot svår covid-sjukdom med respiratorisk svikt.
Nyheter
Myndigheten för arbetsmiljökunskap höll nyligen webbinariet "Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet?". Wim Grooten, sektionen för fysioterapi, var en av deltagarna som presenterade forskning inom området.
Nyheter
Hallå där, Anna Svensson-Raskh, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 18 juni försvarar du din avhandling “Mobilization immediately after elective abdominal surgery – Respiratory effects and patients' and healthcare professionals' experiences". Vad handlar den om?
Nyheter
Marie Kierkegaard, docent vid sektionen för fysioterapi, medverkar i en digital intervju inför World MS Day 30 maj, med anledning av studien Styrketräning vid MS-realterad trötthet (fatigue).
Nyheter
I årtionden har forskare studerat hälsofördelarna med träning - men denna forskning har till stor del ignorerat det faktum att hur du tillbringar resten av dagen också har betydelse. I stället för rekommendationen att alla ska sträva efter att uppnå 30 minuters daglig träning visar våra resultat att rekommendationerna om fysisk aktivitet kan vara mer personliga. Individer kan göra en blandning av aktiviteter som fungerar bäst för dem.
Nyheter
Var uthållig, jobba hårt – och ha roligt! Det var Erika Franzéns och Maria Hagströmers råd till unga forskare som vill satsa på en akademisk karriär.
Nyheter
Malin Nygren-Bonnier, docent och sektionschef vid sektionen för fysioterapi tilldelas forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.
Nyheter
Hallå där Roman Kuster, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 12 mars kommer du att försvara din avhandling "Advancing the measurement of sedentary behaviour – Classifying posture and physical (in-) activity”. Vad handlar den om?
Nyheter
Hallå där Sebastian Lindblom, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 8 januari kommer du att försvara din avhandling "Understanding the links : the exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation in the home after stroke”. Vad handlar den om?
Nyheter
En lektor och övertandläkare, en adjunkt och en professor är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi. De besitter djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik och visar på olika sätt hur de sätter studentens lärande i centrum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
NVS gratulerar Ann-Helen Patomella, Lena von Koch, Maria Hagströmer och Neda Agahi!
Nyheter
Erika Franzén, vid sektionen för fysioterapi, har nu blivit utnämnd till professor i fysioterapi.
Nyheter
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs ofta som fragmenterad med flera olika vårdnivåer, huvudmän och vårdgivare. Denna fragmentisering kan leda till negativa konsekvenser i en persons vård och rehabilitering. Detta är särskilt aktuellt när flera aktörer är inblandade i ett vårdförlopp såsom exempelvis vid stroke.
Nyheter
Maria Hagströmer är ny professor i fysioterapi och ingår från och med 15 april i ledningsgruppen vid Sektionen för fysioterapi som biträdande sektionschef med särskilt uppdrag för strategiska forskningsfrågor.
Nyheter
Nina Brodin, docent och lektor, är ny biträdande/ställföreträdande chef vid Sektionen för fysioterapi med tillträde 15 april 2020.
Nyheter
Omväxlande, utmanande och ibland även frustrerande – så sammanfattade professor Christina H. Opava sin yrkesverksamma tid vid KI, i ett underhållande och inspirerande samtal inför sin pensionering. Samtalet leddes av Yvonne Enman, journalist och hedersdoktor vid KI.
Nyheter
Elisabeth Rydwik, Sektionen för fysioterapi, och Yvonne Wengström, Sektionen för omvårdnad, får 3 000 000 kr respektive 2 400 000 kr för sina forskningsprojekt.
Nyheter
Hallå där Emelie Karlsson, doktorand vid sektionen för Fysioterapi. Den 6 december försvara du din avhandling ”Well begun is half done: Preoperative Physical Performance and Home-based Exercise in Older Adults undergoing Abdominal Cancer Surgery”, vad handlar den om?
Nyheter
Vår högt uppskattade medarbetare Annette Heijne gick bort den 4 oktober 2019 efter lång tids sjukdom.
Nyheter
Det är Charlotte Ytterberg, Susanne Guidetti och Staffan Josephsson som får bidrag.
Nyheter
Tydliga bevis för att mer fysisk aktivitet – oavsett intensitet – förknippas med en lägre risk för tidig död för medelålders eller äldre personer, publiceras av BMJ idag. Resultaten visar också att stillasittande i 9,5 timmar eller mer per dag ökar risken att dö.
Nyheter
Professor Christina Opava Helging har intervjuats av Expressen och tipsar oss hur man bäst håller sina leder i form utan medicinering. Artikeln är endast läsbar för Expressens digitala prenumeranter.
Nyheter
Bidragen fördelas under tre år 2010-2022.
Nyheter
Professor Christina Opava, sektionen för fysioterapi, har av World Confederation for Physical Therapy (WCPT) tilldelats 2019 års ‘Leadership in Rehabilitation Award’.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11