Publicerad: 2018-11-01 11:12 | Uppdaterad: 2018-11-01 13:42

Balansträning vid Parkinson är kostnadseffektivt

Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom gav valuta för pengarna i en hälsoekonomisk studie utförd av Conran Joseph, postdoc i Erika Franzéns forskargrupp vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Conran Joseph och Erika FranzénStudien utvärderar kostnadseffektiviteten av ett utmanande och progressivt balansträningsprogram kallat HiBalance hos personer med Parkinsons sjukdom, som har gång- och balansproblematik. Huvudsyftet var att ta reda på om detta träningsprogram gav valuta för pengarna. Studien genomfördes som en randomiserad klinisk studie. Gruppen fick avancerad gruppbaserad träning tre gånger per vecka under tio veckor, medan kontrollgruppen fick sedvanlig behandling.

I studien undersöktes balansförmåga, gånghastighet och kvalitetsjusterade levnadsår - QALY (Quality Adjusted Life Years). Kostnader relaterade till programmet sammanställdes, inklusive träningskostnader, kostnader för att genomföra övningarna samt terapeuternas kostnader. För att redovisa vissa samhällskostnader, togs hänsyn till deltagarnas tid och resekostnader. Därefter jämförde de skillnaden i effekter på resultaten med kostnader för varje enhets ökning av resultat, (d.v.s. balansförmåga, gånghastighet och levnadsår - QALY). De genomförde också en känslighetsanalys för att bedöma säkerheten i sina resultat.
De hittade signifikanta skillnader i effektivitet och nytta mellan grupperna i alla tre måtten, som gynnade träningsgruppen med stor marginal. HiBalanceprogrammet visade hög sannolikhet för att vara kostnadseffektivt på personer med mild till måttlig Parkinsons sjukdom.

Idag finns det få specifika träningsprogram som behandlar motoriska symtom hos personer med Parkinsons sjukdom och inget som visat sig vara kostnadseffektivt.
Tack vare sin beprövade effektivitet och kostnadseffektivitet har detta träningsprogram potential att nå en bredare publik och implementeras fullt i klinisk verksamhet .

I efterdyningarna av denna studie har forskargruppen nu genomfört en implementeringsstudie där träningsprogrammet har utförts på olika platser i Stockholm med målet att nå ett större antal personer med Parkinsons sjukdom och att undersöka både klinisk effektivitet och processutvärdering för att underlätta en fullskalig implementering i den svenska hälso- och sjukvården. Dessutom planerar de att genomföra ytterligare en kostnadseffektivitetsstudie men denna gång tillämpa ett mer komplett samhällsperspektiv.

Erika Franzén och hennes forskargrupp har fått en artikel av studien publicerad i Clinical Rehabilitation: ”Cost-effectiveness of the HiBalance trainging program for elderly with Parkinson’s disease: analysis of data from a randomized controlled trial” av Conran Joseph, Nina Brodin, Breiffni Leavy, Maria Hagströmer, Niklas Löfgren, Erika Franzén
Läs den här: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269215518800832