Publicerad: 2023-05-30 09:55 | Uppdaterad: 2023-05-30 09:55

Ny avhandling om att förutse skadliga fall hos äldre

Hallå där Nathalie Frisendahl, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 16 juni försvarar du din avhandling ”Injurious falls in older adults: early identification of individuals at risk of falls—from observational studies to implementation” Vad handlar den om?

Nathalie Frisendahl, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Nathalie Frisendahl, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Privat.

Fall i hemmet är ett allvarligt problem som påverkar en tredjedel av de äldre än 65 som bor i vårat samhälle.  Fall och skador relaterade till fall utgör ett stort problem för det allmänna hälsotillståndet av vår befolkning då de medför sig en ökad sjuklighet, eventuell funktionsnedsättning, inläggning på sjukhus samt ökad dödlighet.

Det finns en brist på lätthanterliga verktyg att nyttja inom vården för att enkelt kunna förutse ett första skadligt fall. Den här avhandling ämnar bidra med kunskap inom detta fält för att öka möjligheten att kunna finna äldre i vårat samhälle som har en risk att utsättas för en skadlig fallolycka. Den här avhandlingen ämnar även att utforska implementeringsprocessens hinder och förutsättningar samt att idka kunskapsöverföringen av First-time Injurious fall (FIF) screening verktyget in i den kliniska verksamheten.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det huvudsakliga resultatet är att FIF-verktyget har förmågan att förutse ett kommande fall med god precision, så långt som fem år i förväg samt att FIF-verktyget fungerar väl, för både de arbetande men även patienterna, i den kliniska verksamheten i primärvården och inom folkhälsoprojekt.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Med åtanke på konsekvenserna och en ökad risk för återkommande fall efter en första skadlig fallolycka så är tanken på att förhindra eller fördröja ett sådant fall något som kan bidra till att sänka den totala mängden fall hos hela befolkningen.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

Jag hoppas kunna fortsätta mitt arbete inom forskning då jag finner det spännande och inspirerande. Jag tycker det är fantastiskt att ha en arbetsplats där man alltid kan lära sig något nytt. Jag skulle även vilja börja arbeta med utbildning på något sätt.

Kontakt

Nathalie Frisendahl Postdoktor