Publicerad: 2019-12-20 16:19 | Uppdaterad: 2020-01-08 13:55

Vägen mödan värd - ett samtal med Christina H. Opava

Christina Opava
Christina H. Opava i samtal med Yvonne Edman. Foto: Annika Clemes

Omväxlande, utmanande och ibland även frustrerande – så sammanfattade professor Christina H. Opava sin yrkesverksamma tid vid KI, i ett underhållande och inspirerande samtal inför sin pensionering. Samtalet leddes av Yvonne Enman, journalist och hedersdoktor vid KI.

Christina Opava
Många kom för att lyssna på samtalet med Christina Opava. Foto: Annika Clemes

Under en timme guidades vi genom Christinas gärning både inom och utanför KI. Christinas första kontakt med KI var genom Karin Harms-Ringdahls forskningsförberedande kurs som hon gick 1985. Det ledde sedan vidare till en karriär på KI, där forskningsfokus har legat på fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom, framförallt inom PARA-projektet. Christina disputerade 1993, antogs som docent 1999 och utsågs till professor i sjukgymnastik 2006.

Vid sidan om forskning och undervisning är Christinas engagemang och ledarskap för juniora forskare något som hon själv värderar högt. Hon har handlett 15 doktorander, varit ordförande i Forskarskolan i vårdvetenskap och verkat som direktor för det Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V). Hon lämnar också ett stort avtryck inom de internationella nätverken för reumatologi, vilket avspeglar sig i flertalet priser och utmärkelser. När det gäller internationella åtaganden är det dock Indien som av flera anledningar har en särskild stor betydelse. För närvarande pågår ett nystartat forskningssamarbete inom artros, som hon avser att slutföra innan hon går i hel pension. 

Många röda trådar som löpt parallellt genom hennes privata och professionella liv knöts ihop. Bland det som Christina själv pekade ut som särskilt roligt, var samarbetet mellan akademin och patientföreningen Reumatikerförbundet, initiativet Global Bridges inom SFO-V, forskargruppens arbete med PARA-studierna och samarbetet med kollegorna på Sektionen för fysioterapi.

Christina Opava
Även flera av hennes familjemedlemmar närvarade. Foto: Annika Clemes

Slutligen, på frågan om ”vägen varit mödan värd”, svarade Christina utan tvekan ja – men nämnde att det stundtals också har varit frustrerande och att det biomedicinska perspektiv som genomsyrar forskningsmiljön ofta kan vara tufft för vårdvetenskapliga forskare. På frågan om hur hon själv ser på framtiden inom yrket, säger hon att hon tror att fysioterapeuterna behöver fundera på vilka arenor de ska vara verksamma inom för att göra mest nytta och vilka arbetsformer man vill verka för i ett förändrat vårdlandskap och med den digitalisering som pågår.

 I samband med intervjun avtackades Christina formellt av bland andra NVS prefekt Maria Ankarcrona, tidigare prefekt Elisabeth Olsson, sektionschef Malin Nygren-Bonnier, Stefan Jutterdal från Fysioterapeuterna, samt forskargruppen och arbetskamraterna på Sektionen för fysioterapi. 

Text: Kathrin Dellblad

Christina Opava
Ett spännande liv och en fantastisk karriär, som Christina delade med sig av. Foto: Annika Clemes
Christina Opava
Christina H. Opava. Foto: Annika Clemes
Christina Opava
Foto: Annika Clemes
Christina Opava
Emma Swärdh och Nina Brodin representerade Christinas forskargrupp: ”Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom”. Foto: Martina Bergenroth.
Christina Opava
NVS:s prefekt Maria Ankarcrona tackade av Christina. Foto: Martina Bergenroth.
Christina Opava
Sektionschef Malin Nygren-Bonnier höll i många trådar under dagen samt tackade från sektionens vägnar. Foto: Martina Bergenroth.
Christina Opava
Elisabeth Olsson, professor emerita och tidigare prefekt. Elisabeth var den som anställde Christina H. Opava vid KI och ville därför skicka med några väl valda ord. Foto: Martina Bergenroth.
Christina Opava
Samtalet avrundades med mingel. Foto: Martina Bergenroth.