Publicerad: 2023-12-21 14:28 | Uppdaterad: 2024-01-08 14:49

Framstående forskning inom rehabilitering vid reumatoid artrit

Christina H Opava, professor emerita, avdelningen för fysioterapi, NVS, i halvfigur lutar sig mot ett träd.
Christina H Opava, professor emerita, avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Fredrik Persson

Karolinska Institutet är det universitet varifrån flest artiklar om fysisk aktivitet vid reumatoid artrit utgått sedan början av 2000-talet.

Professor Christina Opava är en av världens tre mest framstående och inflytelserika forskare på området och hennes grupp står för 2 av de 10 mest citerade artiklarna. Detta konstateras i en nyligen publicerad bibliometri- och visualiseringsstudie publicerad av ett kinesiskt forskarlag.

 

Kontakt

Christina Helging Opava Professor Emeritus/Emerita