Publicerad: 2018-11-06 16:28 | Uppdaterad: 2018-11-07 13:39

Sex forskare vid NVS har beviljats medel från SLL för Nätverkssjukvården

Stockholms läns landsting vill främja utvecklingen av nätverkssjukvården. Vid NVS fick sex forskare medel för de närmaste åren.

Erika Franzén, sektionen för fysioterapi, har fått 1 000 000 fördelat över 2019 och 2020 för projektet "Exercise for Parkinson’s disease: From clinical effectiveness and implementation in outpatient care to supported exercise in everyday life".

Miia Kivipelto, sektionen för klinisk geriatrik, har fått 1 500 000 fördelat över åren 2019-2021 för projektet "Early risk assessment and dementia prevention: bridging the gap between memory clinics and primary care".

Gunnar Nilsson, sektionen för Allmänmedicin och primärvård, har fått 1 250 000 kr fördelat över åren 2019-2021 för projektet "Utvärdering av en ny samordnad vårdmodell för patienter som står långvarigt på opioider för smärta i primärvården".

Christina Olsson, sektionen för fysioterapi - anknuten, har fått 500 000 kr för projektet "Prediktorer för kronisk rygg/bäckensmärta efter förlossningen – en kohortstudie" för år 2019.

Elisabeth Rydwik, sektionen för fysioterapi, har fått 500 000 kr för projektet "Ökad kunskap om riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård för bättre samverkan mellan slutenvård och primärvård" för 2019.

Elisabet Åkesson, sektionen för neurogeriatrik, har fått 400 000 kr för projektet "An interactive distance solution for stroke rehabilitation in the home setting" för 2019.