Publicerad: 2021-09-08 14:35 | Uppdaterad: 2021-09-10 13:27

Malin Nygren-Bonnier är Årets fysioterapeut 2021

Porträtt av Malin Nygren-Bonnier, docent och lektor vid NVS.
Malin Nygren-Bonnier, docent och lektor vid NVS. Foto: Annika Clemes

Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utsågs idag till Årets fysioterapeut av förbundet Fysioterapeuterna. Hon får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter covid-19.

Porträtt av Malin Nygren-Bonnier, NVS, årets fysioterapeut 2021.
Malin Nygren-Bonnier, NVS, årets fysioterapeut 2021. Foto: Annika Clemes

Utmärkelsen delas ut årligen i samband med firandet av Internationella Fysioterapins Dag den 8 september. Priset består, förutom äran, av ett diplom, blommor och en prissumma på 25 000 kronor.

– Det är verkligen en stor ära och jag är så glad, stolt och tacksam. Detta är inget jobb jag gjort ensam utan i team tillsammans med kollegor både inom professionen och tvärprofessionellt, säger Malin Nygren-Bonnier.

Startade forskning tidigt

Malin var tidig med att starta forskning inom området rehabilitering vid covid-19 och har med sitt drivande arbete inom forskning, klinik och utbildning tydliggjort vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete. 

– Vi som profession har otroligt mycket att bidra med i denna pandemi och för denna patientgrupp. Vi har visat att vi har varit så viktiga i hela vårdkedjan från det akuta skedet till nu rehabiliteringen efteråt, vilket, jag tror och hoppas får betydelse för patienter med covid-19 och för de som drabbats av kvarstående symtom, postcovid, avslutar Malin Nygren-Bonnier.

Motiveringen

Malin Nygren-Bonnier får utmärkelsen Årets Fysioterapeut för sitt breda arbete med rehabilitering efter Covid-19 under det senaste året. Malin bedriver forskning inom området och sprider kunskap såväl externt som internt, nationellt som internationellt. 

Malin har också tidigt varit engagerad i debatten om utmaningarna med rehabilitering efter Covid-19. Malin har drivit professionen och professionens kunskap framåt och tydligt visat på teamets betydelse vid rehabilitering efter Covid-19. Hon har under året varit synlig i media gällande rehabilitering efter Covid-19 och där betonat fysioterapeutens självklara roll vid rehabilitering.  

Malin var tidig med att starta forskning inom området rehabilitering vid Covid-19 och har med sitt drivande arbete inom forskning, klinik och utbildning tydliggjort vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete. Vidare har Malin genom sitt engagemang lyft vikten av att många olika professioner och kompetenser behövs för en god Covid-19 vård.

Fakta om Årets fysioterapeut

Priset delas ut varje år till den fysioterapeut (sjukgymnast) som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. Priset består, förutom äran, av ett diplom, blommor och en prissumma på 25 000 kronor.

Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade av förbundets medlemmar.

Kontakt

Malin Nygren-Bonnier Lektor/Fysioterapeut