Publicerad: 2018-11-06 12:43 | Uppdaterad: 2018-11-15 10:42

Elva forskare vid NVS har beviljats ALF medel

Hjärnbild

Landstinget har i år beviljat ALF medel till elva olika forskningsprojekt vid NVS inom både medicin och pedagogik.

ALF medel medicin

Nenad Bogdanovic, sektionen för klinisk geriatrik, får 300 000 kr för projektet "Early Blood Biomarkers in Alzheimer's Disease" under 2019.

Miia Kivipelto, sektionen för klinisk geriatrik, får sammanlagt 1 200 000 kr fördelat över 2019 och 2020 för projektet "From accurate disease models to pragmatic multimodal preventive interventions for Alzheimer’s disease".

Agneta Nordberg, sektionen för klinisk geriatrik, får 600 000 kr för projektet "Molekylär PET imaging vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar - betydelse för tidig upptäckt, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling" för 2019.

Dorota Religa, sektionen för klinisk geriatrik, får sammanlagt 600 000 kr fördelat över 2019 och 2020 för projektet "Att minska bördan av beteendestörningar vid demens för såväl patienter, anhöriga som vårdgivare – register- och interventionsstudier".

Marianne Schultzberg, sektionen för neurogeriatrik, får sammanlagt 1 000 000 kr fördelat över 2019 och 2020 för projektet "Inflammation in Alzheimer’s disease - studies on resolution".

Agneta Ståhle, sektionen för fysioterapi, får sammanlagt 800 000 kr fördelat under åren 2019 och 2010 för projektet "Prevention of falls in older adults through implementation of a new balance-training concept – from clinical research to clinical practice".

Lars Tjernberg, sektionen för neurogeriatri, får sammanlagt 1 500 000 kr fördelat under åren 2019-2021 för projektet "Novel biomarkers for early diagnosis of Alzheimer disease".

Lars Wahlund, sektionen för klinisk geriatrik, får 300 000 kr för projektet "Alkohol och Demens - Finns det något samband mellan alkoholmissbruk och demensutveckling" under 2019.

Eric Westman, sektionen för klinisk geriatrik, får sammanlagt 1 200 000 kr fördelat under åren 2019 och 2020 för projektet "Demenssjuka och deras anhörigas rätt till en korrekt diagnos: utgångspunkt för att värdera behovet av behandling, hjälp och stöd".

ALF medel pedagogik

Helena Salminen, sektionen för Allmänmedicin och Primärvård, får sammanlagt 1 220 000 kr under åren 2019-2021 för projektet "Preventivt hälsofrämjande arbete interprofessionellt - nya sätt för lärande i dialog med patienter".

Christina Olsson, sektionen för fysioterapi, får 475 000 kr för projektet "Implementering av peer learning som handledningsmodell i primärvården för sjuksköterskestudenter".