Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

9 dec 2019

till
DNA (5105), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Titel: Predicting factors associated with in-meal food intake
Halvtidskontroller
till
sal Gentz, hiss P, plan 0
Södersjukhuset
Natural History of Peripheral Arterial Disease in Sweden - a ten-year follow up of a population-based cohort
Halvtidskontroller
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
till
Alfred Nobels allé 23, H3 Blå
Campus Flemingsberg
Ett samtal med professor Christina H. Opava inför pensionering. Samtalsledare Yvonne Enman, journalist, hedersdoktor vid KI.
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapi
IMA:s konferensrum, K44
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Asif Halimi
"Innovations in Pancreatology"
Halvtidskontroller
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Kirurgi
Adams-Ray, D5-58
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Developing a novel electronic sphincter for the treatment of male and female stress urinary incontinnence: pre-clinical and clinical trials prior to CE marking
Halvtidskontroller
Molekylär medicin och kirurgi, Urologi
till
Kvinnoklinikens konferensrum (Armbågsvägen 1 målpunkt O, plan 5)
Danderyds sjukhus
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus,
Medicinsk Vetenskap
Förbättrad förlossningsvård genom ett säkrare utdrivningsskede
Halvtidskontroller
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
till
This workshop will help you write a clear, well-structured research plan for your Master's thesis.
Föreläsningar och seminarier

10 dec 2019

till
de Verdiersalen ANA 10
Campus Flemingsberg
Webbteamet bjuder in till Drupalverkstad. Nu när Medarbetarportalen vidareutvecklas inleder vi med en kort presentation och sedan är det öppet hus.
Annan
BioClinicum, Nanna Svartz, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Föreläsningar och seminarier
Onkologi-Patologi
till
S 313 floor 3, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
This workshop will give you an introduction to the basic principles of data visualisation in the life sciences as well as give you the chance to apply the principles in an experimental and creative setting.
Föreläsningar och seminarier
Biomedicum room B0313, Solnavägen 9, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: Simon Elsässer
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna, Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Titel: Statistical models of breast cancer tumour growth and spread.

Opponent: Peter Sasieni, King's College London.

Handledare: Keith Humphreys, Kamila Czene
Disputationer
Campus Solna, Medicinsk epidemiologi och biostatistik
KTH Flemingsberg, Hälsovägen 11. Plan 7, rum 7320
Annan
Methods for the analysis and characterization of brain morphology from MRI images

Handledare: Örjan Smedby
Bihandledare: Chunliang Wang, Eric Westman och Lars-Olof Wahlund
Halvtidskontroller
till
Rum 1012, plan 10, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
Seminarium med David Linden, Mayo Clinic Minnesota, USA, den 10 december, kl. 15 i rum D1012, Biomedicum.
Föreläsningar och seminarier
Medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär neurobiologi, Marklund

11 dec 2019

Atrium, Nobels väg 12B
Campus Solna
Avhandlingstitel: Epidemiology, prevention and control of Legionnaires' disease in Europe.
Disputationer
Campus Solna, Medicinsk epidemiologi och biostatistik
Sal Ulf von Euler, Eugeniavägen 3, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel: Immune Cells and Stem Cells in Spinal Cord Injury: Defining Spinal Cord Injury Associated Microglia
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
till
ANA Futura von Behring, Alfred Nobels Allé 8, plan 9
Campus Flemingsberg
Titel på avhandlingen: "Understanding Metabolic Regulation and NK cell Cytotoxicity in Allogenic Stem Cell Transplantation and Cell Therapy"
Halvtidskontroller
Medicin, Huddinge
Lecture Hall B2:00 Dept of Dermatology
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Evaluation of potential anti-diabetic and anti-bacterial activities of Bolivian neutraceutical plants
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi
till
Konrad, Alfred Nobels allé 8
Campus Flemingsberg
Ny doktorand vid institutionen för odontologi
Antagningsseminarier
Odontologi
till
Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
The idea is to provide you with dedicated time and support from search experts at the library when doing individual searches for the literature review that will form a part of your half-time review, thesis summary or your next publication.
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07