Publicerad: 2019-06-24 12:17 | Uppdaterad: 2019-06-24 12:17

Fyra forskare vid NVS får bidrag från CIMED

Bidragen fördelas under tre år 2010-2022.

Erika Franzén, docent vid sektionen för fysioterapi, får sammanlagt 1 700 000 SEK för sitt projekt ”Effekter av intensiv motor-kognitiv träning kopplade till neurologiska biomarkörer hos personer med neurologiska sjukdomar”.

Miia Kivipelto, professor vid sektionen för klinisk geriatrik, får sammanlagt 1 800 000 SEK för sitt projekt  ”World Wide-FINGERS multimodal precision prevention toolbox for dementia in Alzheimer’s disease”.

Agneta Nordberg, professor vid sektionen för klinisk geriatrik får sammanlagt 1 700 000 SEK för sitt projekt ”Karaktärisering med molekylär PET imaging tauopatier vid neurodegenerativa demenssjukdomar”.

Eric Westman, lektor vid sektionen för klinisk geriatrik, får sammanlagt 1 700 000 SEK för sitt projekt ”A brain imaging study to unravel the heterogeneity within Alzheimer disease towards new therapies and personalized medicine”.