Publicerad: 2019-10-16 16:36 | Uppdaterad: 2021-08-02 10:37

Till minne av Annette Heijne (1964–2019)

Vår högt uppskattade medarbetare Annette Heijne gick bort den 4 oktober 2019 efter lång tids sjukdom.

Portrait of Annette Heijne

Vi kommer att minnas Annette som en mycket varm, klok och empatisk person med en förmåga att möta människor i olika situationer både i arbetet och i privatlivet. Med stor kompetens och skicklighet utförde hon alla sina arbetsuppgifter. Genom sin strategiska förmåga och lösningsorienterade hållning lyckades hon framgångsrikt ro många projekt i hamn. I rollen som chef visade hon ett ledarskap som präglades av stort engagemang och omtänksamhet. Hon var en mycket god lyssnare, kom alltid med kloka råd och hade förmåga att motivera och se varje individs utvecklingspotential.

Annette var legitimerad sjukgymnast och specialist inom idrottsmedicin. Hon började som adjunkt på dåvarande Institutionen för sjukgymnastik vid KI, år 2001. Detta varvade hon med kliniskt arbete på Idrottsskadekliniken vid Globen. Hon disputerade år 2007 med en avhandling som handlade om rehabilitering efter främre korsbandskirurgi som fått betydelse för upplägget av rehabilitering också ur ett patientperspektiv. År 2015 blev hon utsedd till docent i fysioterapi.  Rollen som sektionschef för sektionen för fysioterapi tillträdde hon 2008 och verkade fram till 2013, därefter fortsatte hon som biträdande sektionschef fram till april 2018.

Annette var en etablerad och respekterad forskare inom området idrottsforskning och idrottsmedicin.  Hennes forskning har sedan 2012 fokuserat på kartläggning av och orsakssamband vid skada hos unga elitaktiva individer. Hennes forskning är publicerad i välrenommerade tidskrifter och den har också blivit uppmärksammad i media där hon vid flera tillfällen har blivit intervjuad i bl.a. SVT samt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Hon har framgångsrikt handlett både doktorander och flertalet magisterstudenter inom ramen för projektet.

Annette har också gjort stort avtryck inom utbildningen där hon har varit en uppskattad lärare inom fysioterapi, specifikt gällande idrottsmedicin, rehabilitering efter idrottsskada och styrketräning samt yogaträning. Hon har bidragit till utbildningens utveckling och forskningsanknytning på ett föredömligt sätt. Under flera år var hon också utbildningsansvarig vid Sektionen för fysioterapi, där hon har arbetat med att säkra hög pedagogisk kompetens för involverade lärare, men också sett till att utbildningen håller excellent kvalitet. År 2010 blev hon utsedd till sjukgymnast-/fysioterapeutprogrammets bästa lärare.

Annette har också utanför sektionen medverkat i olika sammanhang. Hon kom in i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM) styrelse 2017 efter att ha blivit vald som ordförande för fysioterapeutsektionen. Hon tog genast stort ansvar för att driva frågor inom de områden hon brann för; vetenskap, forskning och utbildning. Hon var en mycket uppskattad styrelsemedlem som alltid delade med sig av sin glädje och goda råd. År 2018 medverkade hon som redaktör för boken ”Idrottsskada – från prevention till säker återgång i idrott”.

Som forskare och pedagog engagerade sig Annette även för att sprida kunskapen vidare om vår forskning och utbildning. Hon initierade framtagande av en podcast, ”Fysion säger…” där medarbetare vid sektionen för fysioterapi skulle berätta om sin forskning. Annette hann medverka som intervjuare i de inledande avsnitten innan sjukdomen blev för svår. Sektionen för fysioterapi är stolta över att tillägna ”Fysion säger…” till minne av Annette.

Vi är obeskrivligt tacksamma över att ha fått arbeta tillsammans med Annette, och att vi har fått ta del av hennes livserfarenhet och professionella förhållningssätt. In i det sista hade Annette alltid ett leende på läpparna och hennes utstrålning var unik. Hon kommer att vara oändligt saknad.

Kollegorna på sektionen för fysioterapi

Du somnade stilla
då färden var slut
från allt vad du lidit
Du nu vilar ut
Vi binder en krans
av minnen
de vackraste och
finaste vi har
Vi vet att de aldrig vissnar
Hos oss är Du alltid kvar.

Annettes man, Fredrik Heijne, har startat en fond till Annettes minne i samråd med hennes släkt, där också representanter från sektionen för fysioterapi (KI) kommer att finnas med. Fonden kommer att dela ut medel en gång per år till en student eller forskare inom idrottsmedicin.