Publicerad: 2019-11-19 15:25 | Uppdaterad: 2019-11-27 15:30

Två NVS:are får anslag från Cancerfonden

Elisabeth Rydwik, Sektionen för fysioterapi, och Yvonne Wengström, Sektionen för omvårdnad, får 3 000 000 kr respektive 2 400 000 kr för sina forskningsprojekt.

Elisabeth Rydwik and Yvonne Engström
Elisabeth Rydwik och Yvonne Wengström.

Elisabeth Rydwik, Sektionen för fysioterapi, får totalt 3 000 000 kr för projektet ”CANOPTIPHYS: OPTImizing PHYSical function before surgery: effects on complications and quality of life after gastrointestinal CANcer surgey in older people at risk - a randomized controlled trial” under åren 2020-2022

Yvonne Wengström, Sektionen för omvårdnad, får totalt 2 400 000 kr för projektet Implementing exercise in cancer care - a community based exercise program for people with cancer - ExMed Cancer” under åren 2020-2022.

Cancerfonden delar i år ut rekordmånga 770 miljoner till svensk cencerforskning vara 267 miljoner går till KI.