Publicerad: 2020-05-11 14:49 | Uppdaterad: 2020-05-11 15:08

Maria Hagströmer utnämnd till professor i fysioterapi

Maria Hagströmer är ny professor i fysioterapi och ingår från och med 15 april i ledningsgruppen vid Sektionen för fysioterapi som biträdande sektionschef med särskilt uppdrag för strategiska forskningsfrågor.

Maria Hagströmer

Vad har du för bakgrund och vad är ditt uppdrag vid sektionen?

Jag är legitimerad sjukgymnast med en magister i folkhälsa, disputerade vid KI 2007 och blev docent 2010. I min nya roll som professor i fysioterapi med inriktning utbildning och forskning vill jag verka för att ämnet fysioterapi såväl forsknings- som utbildningsmässigt ska vara internationellt och nationellt ledande, och ett starkt ämne inom KI. Det innebär att utbildning och forskning ska möta hälso- och sjukvårdens behov, utvecklas i takt med medicinsk utveckling och vara anpassad till nutiden och framtidens lösningar.

Hur länge har du varit på KI?

Jag har tidigare jobbat på KI mellan 1997-2018 då som friskvårdskonsulent, doktorand, adjunkt och lektor. Nu senast kommer jag från Sophiahemmet Högskola där jag haft en professur i vårdvetenskap och varit prefekt för en av institutionerna samt programansvarig för forskarutbildningen som startade 2019.

Vilket är ditt forskningsområde?

Min forskning har fokus på fysisk aktivitet, fysisk träning och hälsa. Jag studerar arten, graden och bestämningsfaktorer av fysisk aktivitet mätt med rörelsemätare i olika grupper i befolkningen. Vidare studerar jag sambandet mellan fysisk aktivitet, levnadsvanor och olika aspekter av hälsa samt effekten av interventioner för att öka fysisk aktivitet, förbättra funktion och hälsorelaterad livskvalitet, riktade till personer med funktionsnedsättningar/sjukdomar. I interventionerna studerar vi också hur ny teknik såsom olika träningsapplikationer och stegräknare eller andra sätt att motivera kan stödja ökad fysisk aktivitet. Jag är forskargruppsledare för gruppen Physical activity and Sports medicine with focus on prevention.

Vilka andra uppdrag har du?

Jag har en förenad anställning med Akademiskt primärvårdscentrum och är representant i den regionala kunskapsstyrningen för levnadsvanor (RPO levnadsvanor Stockholm Gotland). Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik och jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag är sedan 2012 medlem i Pedagogiska akademin vid KI. 

Du kommer nu tillbaka till ledningen vid Sektionen för fysioterapi, hur känns det?

Det ska bli spännande komma tillbaka till ledningsgruppen i en annan roll, som biträdande sektionschef med ansvar för strategiska forskningsfrågor. Jag har tidigare under åren 2014-2018 haft uppdraget som sektionschef.

Vad ser du för möjligheter och utmaningar för dig själv i din nya roll?

Jag hoppas mina erfarenheter från tidigare med kunskap om KI och sektionens verksamhet tillsammans med de erfarenheter jag tar med mig från Sophiahemmet Högskola kan bidra. Utmaningen för mig själv blir att lära mig allt som hänt och utvecklats på sektionen under de senaste två åren!

Profile image

Maria Hagströmer

Professor/Fysioterapeut