Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Marie Askenberger, vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, är försteförfattare till artikeln som tidskriften The American Journal of Sports Medicine har utsett till årets bästa artikel 2018.
I en ny stor studie, publicerad i Nature Genetics, har forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med en rad andra internationella forskare hittat åtta genvarianter som kan kopplas till anorexi. Resultatet visar att denna allvarliga sjukdom inte bara är psykiatrisk utan även verkar hänga ihop med förändrad ämnesomsättning.
En studie publicerad i Nature Communications belyser hur mutationer i proteinet ZP1 i äggets ytskikt kan orsaka infertilitet hos kvinnor. Proteinet kan vara en lovande kandidat till icke hormonella preventivmedel i framtiden, säger Luca Jovine, som har lett studien och är professor vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet.
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt verkningsmekanismen hos ett läkemedel som används för behandling av multipel skleros. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nature Communications, visar att läkemedlet påverkar celler i det medfödda immunförsvaret och att det finns en oväntad koppling mellan behandlingseffekt och ökad produktion av syreradikaler.
Ett extra stöd i föräldraskapet gav bättre viktutveckling hos små barn med fetma jämfört med dagens standardbehandling. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Pediatrics. Forskarna hoppas att resultatet kan bidra till att förbättra vården för familjer med barn som har fetma tidigt i livet.
Tidskriften The American Journal of Sports Medicine har utsett artikeln “Operative Repair of Medial Patellofemoral Ligament Injury Versus Knee Brace in Children With an Acute First-Time Traumatic Patellar Dislocation: A Randomized Controlled Trial” till årets bästa artikel 2018.
Den 11 juli kom antagningsbesked till alla som sökt till högskola och universitet via antagning.se. Sista svarsdag är den 26 juli och den 1 augusti kommer antagningsbesked i urval 2.
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en ny mekanism bakom den immunologiska aktiveringen vid åderförkalkning. Resultaten förväntas kunna leda till nya behandlingsmöjligheter för hjärtkärlsjukdom.
Är du intresserad av att ansvara för den löpande finansiella administrationen, den finansiella rapporteringen och eventuella kontraktsändringar för projekt som finansieras av EU, USA eller Sida? Kom och jobba med oss!
Nanomedicin har hittills resulterat i få kliniska tillämpningar trots att det publiceras ett stort antal forskningsartiklar varje år. En av anledningarna till detta kan vara att det saknas riktlinjer för hur forskningen rapporteras vilket gör det svårt att reproducera resultaten. I en kommentar i juli-numret av tidskriften Nature Nanotechnology diskuterar ett antal internationella experter däribland forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) denna viktiga fråga.
Under sommaren 2019 har Karolinska Institutet förordnat rektor respektive universitetsdirektör enligt nedan. Även öppettiderna ändras under sommaren.
Standardbehandling vid aggressiv hudcancer är att operera bort tumören. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det räcker med två centimeters operationsmarginal vid det kirurgiska ingreppet, i stället för uppemot fyra som använts tidigare. I studien, som publiceras i The Lancet, har forskarna följt över 900 patienter i genomsnitt 19 år efter operation.
En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet visar att proteinet alfa-synuklein som ansamlas vid Parkinsons sjukdom förekommer bundet till lipoproteinpartiklar i ryggmärgsvätska, något som kan förklara hur sjukdomen sprids i nervsystemet. Studien publiceras i tidskriften PNAS.
Detta har uppmärksammats på Europeiska konferensen i neurologi i Oslo.
Tillhör du yrkesgruppen teknisk/administrativ personal har du möjlighet att söka bidrag för att delta på en konferens eller kongress som kan bidra till din kompetensutveckling.
Sista datum för ansökan 15 september 2019. Läs mer om ansökan och kriterier på TA-fondens sida.
Professor Christina Opava Helging har intervjuats av Expressen och tipsar oss hur man bäst håller sina leder i form utan medicinering. Artikeln är endast läsbar för Expressens digitala prenumeranter.
Samarbete mellan akademin, näringslivet och politiken för ökad innovationskraft och implementering stod i fokus vid Karolinska Institutets seminarium i Almedalen på tisdagen.
– Så fort jag möter den internationella publiken är Sverige som life science-nation det som är intressant, därför måste vi samarbeta, sa Helena Strigård, vd på SwedenBio.
Syftet med studien är att testa ett tidigt förebyggande och hälsofrämjande program 'Aktivare vardag' som fokuserar på levnadsvanor för att förebygga framtida risker för stroke. Programmet genomförs i primärvården.
KI bedriver sedan ett par år verksamhet i Hongkong genom Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC).
Patienter som har genomgått kirurgiskt byte av hjärtats aortaklaff lever kortare än normalbefolkningen och hos unga är förlusten av förväntad livslängd störst. Det visar en registerstudie som publiceras i Journal of the American College of Cardiology av forskare vid Karolinska Institutet.
Onsdag den 3 juli deltar Professor Jonas Ludvigsson i ett seminarium i Almedalen. Under seminariet diskuteras regeringsutredningen "komplementär och alternativ vård” (KAV) som överlämnades till regeringen i slutet av maj.
Forskare vid Karolinska Institutet har hittat ett sätt att utifrån genuttryck som är bevarat mellan arter, dela upp patienter med tarmsjukdomen ulcerös kolit i två skilda grupper. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications. Forskarna hoppas att metoden kan användas för gruppindelning även vid andra autoimmuna sjukdomar.
Lungcancerceller använder sig av antioxidanter, kroppsegna eller från kosten, för att öka upptag och användning av socker och därmed sprida sig i kroppen. Det visar svenska och amerikanska forskare i två oberoende studier, som öppnar för nya strategier att behandla lungcancer. Studierna publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Anna Kiessling på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, tilldelas priset för sina goda insatser för pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar.
Risken för självmordsförsök och självmord är mycket högre bland individer med autismspektrumdiagnos än hos befolkningen i övrigt. Särskilt hög risk för självmordsbeteenden har kvinnor som förutom autism även har adhd. Det visar en populationsbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Psychological Medicine.
Ett 50-tal personer deltog i det mini-symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades den 12 juni 2019 på Karolinska Institutet.
Vi gratulerar Magnus Dalén vid forskargruppen Thoraxkirurgi som får Postdoktoralt Stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.
Jenny Löfgren vid gruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har tillsammans med forskare från Ghana, USA och Sverige genomfört en studie om ljumskbråcksoperationer som nyligen publicerades i JAMA Surgery. Studien visar att legitimerade läkare utan specialistutbildning mycket väl kan utföra ljumskbråcksoperationer.
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt vilka gener som uttrycks i överaktiva immunceller hos möss med astmaliknande inflammation i luftvägarna. Resultaten, som publiceras i tidskriften Immunity, tyder på att produktion och nedbrytning av fetter spelar en viktig roll.
Nyligen tillbringade fjorton kandidatstudenter från CN Yang Scholars Program på Nanyang Technological University i Singapore fem intensiva dagar vid Karolinska Institutet. Den sista programpunkten var deras egen sammanfattning av veckan då professor Gunnar Nilsson närvarade.
Karolinska Institutet beviljas medel av Vinnova för att starta ett nytt kompetenscentrum. Fokus vid centret blir att utveckla nästa generations immunterapi baserad på NK-celler för behandling av cancer.
Just nu söker vi deltagare till en studie där vi undersöker hur upplevelsen av astma och upplevelsen av oro är relaterat till varandra.
Almedalsveckan i Visby pågår mellan den 30 juni och 7 juli 2019. Från Institutionen för molekylär medicin och kirurgi deltar i år forskarna Richard Rosenquist Brandell, Anna Wedell och Kerstin Brismar.
Patienter med cancer i gallvägarna har en förändrad genetisk arkitektur hos vissa receptorsystem i immunförsvaret. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Gastroenterology. Förhoppningen är att upptäckten ska leda till ny effektiv immunterapi för dessa svårbehandlade tumörtyper.
I början av juni hölls möte i Bryssel om ”1+ Million Genomes” initiativet där Anna Lindstrand från gruppen Sällsynta Diagnoser var en av deltagarna.
En studie med HögIntensiv IntervallTräning (HIIT) för otränade/måttligt tränade män i åldern 45-68 år med typ 2-diabetes.
Goda nyheter! 9 forskare i ANA Futura får CIMED medel 2020-2022.
KI utlyser medel för forskningsvistelse för doktorander vid Tokyos universitet för resor med utresedatum mellan mitten på september och 31 december 2019.
Bidragen fördelas under tre år 2010-2022.
Det har gått några veckor sedan vi lanserade ki.se i Drupal 8 och vi har åtgärdat de flesta av de fel som vi upptäckte i samband med lansering. Vi fortsätter naturligtvis att utveckla, för att förbättra upplevelsen främst för användare/besökare men även för redaktörer. Vi ser att ni är många som har kommit igång och jobba i det nya systemet och vi har några små saker som vi skulle vilja förtydliga inför och efter sommaren.
Forskarskolan riktar sig till doktorander som är aktiva inom kliniskt inriktad forskning inom primärvården.
Socialstyrelsen tilldelar 2 000 000 kr under 2019 för ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.
Mikael Rydén och Paul Petrus vid Enheten för endokrinologi och diabetes har tillsammans med forskare från University of British Columbia genomfört en studie om typ 2-diabetes som publicerats i EBiomedicine.
Per Söderstens mångåriga forskning på NVS har genomförts i behandling av patienter med anorexi och andra ätstörningar i samarbete med Cecilia Bergh sedan 1993. Mandometerkliniken började från ingenting men har växt genom åren. Behandlingen vilar på neurovetenskaplig grund, den har utvärderats i kliniska studier och resultaten har verifierats i stora patientgrupper. Region Stockholm gav därför ökat förtroende och den kliniska verksamheten fördubblades från årsskiftet.
DA
drupal admin
2019-05-07