Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Barn som får mild hjärnpåverkan efter syrebrist vid förlossningen får normalt inte kylbehandling för att minska risken för permanent hjärnskada. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och University College Cork att dessa barn har försämrad kognitiv förmåga vid två till tre års ålder. Barn med mild hjärnpåverkan bör därför inkluderas i framtida kliniska prövningar av hjärnskyddande behandling, menar forskarna. Studien publiceras i JAMA Pediatrics.
Hallå där Emelie Karlsson, doktorand vid sektionen för Fysioterapi. Den 6 december försvara du din avhandling ”Well begun is half done: Preoperative Physical Performance and Home-based Exercise in Older Adults undergoing Abdominal Cancer Surgery”, vad handlar den om?
Personer med multipel skleros (MS) som också lider av depression tenderar att försämras snabbare än personer med MS som inte är deprimerade. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Upptäckten innebär att läkare, MS-sjuka och anhöriga bör vara extra uppmärksamma på depressiva symtom hos MS-sjuka och snabbt inleda behandling.
Facility Management erbjuder med hjälp av Previa kurs i hjärt- och lungräddning i november och december till alla medarbetare i Biomedicum.
Ansök senast den 10 mars 2020 (kl. 14.00).
The Mayo Clinic and Karolinska Institutet steering committee is pleased to announce the availability of limited competitive funds for grant applications by faculty, staff and/or trainees between the two institutions to conduct collaborative interactions.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 oktober - 3 november.
Ledningsgruppen Karolinska Institutet-Region Stockholm har beslutat att verksamheter som inte är universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) ska kunna ansöka om att utgöra en USV-enhet för perioden 2021–2022. Ansök senast 31 december!
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Analys av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, kan användas för att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning med högre precision än andra genetiska analysmetoder. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Genome Medicine. Helgenomanalys med forskarnas egenutvecklade analysverktyg kommer nu att införas som första linjens kliniska diagnostik vid Karolinska Universitetslaboratoriet.
Vetenskapsrådet har beviljat lite mer än 46 miljoner kronor till forskare vid Karolinska Institutet inom områdena naturvetenskap och teknikvetenskap; humaniora och samhällsvetenskap; projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens; samt projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin.
Idag har Karolinska Universitetssjukhuset lagt ett varsel på 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster.
Sofia Vikström, lektor på sektionen för arbetsterapi och biträdande GUA vid NVS, är mottagare av KI:s arbetsmiljö- och hälsopris 2019, som delas ut för femte året.
Flyktingar och andra utrikesfödda som kommer till Sverige vårdas i lägre utsträckning för missbruk än svenskfödda, men efter drygt 10 år i landet ligger de på ungefär samma nivåer som den svenskfödda befolkningen. Det visar en ny studie av forskare vid UCL i Storbritannien och Karolinska Institutet i Sverige som publiceras i tidskriften PLOS Medicine.
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat tio potentiella läkemedelsmål för behandling av hjärntumörer av typen glioblastom. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports.
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett nytt forskningsverktyg för att undersöka hur mitokondriernas proteinsyntes påverkas av sjukdom, läkemedel, åldrande och olika fysiologiska faktorer som kost och motion. Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports.
Karolinska Universitetssjukhuset söker nu en Forsknings- och utbildningsdirektör (FoU-direktör). Sista ansökningsdag: 2019-11-10
Biomedicums medarbetare inbjuds till utbildning i KIs e-handelssystem, UBW under hösten 2019.
Den 11 oktober blev Lena inbjuden till riksdagen vid konferensen "Technologies in care for older people" som hölls av European Parliamentary Technology Assessment (EPTA).
Fakultetsnämnden avsätter extra medel för forskarutbildningskurser i budgeten för 2020 efter önskemål från KI postdoc association om fler platser på eftersökta kurser.
Antalet barn som helammas under de första månaderna efter förlossning fortsätter att minska visar ny statistik från Socialstyrelsen, en trend som Region Stockholm nu vill vända. Under 2020 kommer omkring 60 sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården i Region Stockholm gå poänggivande fördjupningskurser i amning vid Karolinska Institutet. Kursen ska ge barnsjuksköterskorna redskap att på ett praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan bättre kunna stötta föräldrar i behov av amningsstöd.
Höga halter av trafikavgaser vid bostaden ökar risken för stroke. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet visat att det tidigare kända sambandet gäller även i miljöer där luftföroreningarna anses vara låga generellt. En svensk studie publicerad i tidskriften Environmental Health Perspectives talar för att det framförallt är sotpartiklar från trafikavgaser som ökar risken för stroke, och inte luftföroreningar från andra källor.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 21-27 oktober.
Jesper Eisfeldt vid gruppen Sällsynta diagnoser försvarar sin avhandling "Characterization of structural chromosomal variants by massively parallel sequencing" den 8 november 2019. Huvudhandledare är Anna Lindstrand.
Särskilda immunceller som kallas neutrofila leukocyter kan kontrollera mängden antibiotikaresistenta bakterier av typen Staphylococcus aureus (MRSA) i huden innan bakterierna får en chans att invadera. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Cell Reports. Resultaten kan ge en förklaring till varför infektion med denna motståndskraftiga bakterie blir väldigt kortvarig hos vissa individer.
Nu inleds rekrytering av sju nya professorer i en strategisk satsning att stärka den pedagogiska utvecklingen av utbildningen, samt öka förutsättningar för en nära samverkan mellan forskning och utbildning.
KI ser över den alternativa urvalsprocessen till tandläkarprogrammet, efter uppgifter som framförs i TV4-programmet Kalla Fakta.
Vi söker friska forskningspersoner för deltagande i en ny PET-studie för att mäta hjärnans upptag av ett nytt läkemedel för Parkinsons sjukdom.
Du som är mellan 18 och 24 år kan delta. Ingen förkunskap i ämnet krävs. I grupperna kommer vi att prata om vad det innebär att vara en man/kvinna. Dessutom kommer vi att prata om olika former av våld mot kvinnor samt om dina åsikter och tankar kring vad som kan göras för att förebygga våld mot kvinnor.
Claudia Hanson vid institutionen för folkhälsovetenskap tilldelas årets SIGHT Award på 100 000 kronor. Hon är specialiserad på hälsosystem och tillämpad vetenskap för att förbättra förlossningsvård i låg- och medelinkomstländer.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 14-20 oktober.
Hallå där Tina Lundberg, doktorand vid sektionen för Allmänmedicin och primärvård. Den 22 november försvarar du din avhandling ”Psychosocial well-being in bereavement among family members with a special focus on young adults who have lost a parent to cancer”, vad handlar den om?
Över 700 studenter från KIs utbildningsprogram deltog i IPL-dagen den 22 oktober. Dagen är en del av KI:s handlingsplan för interprofessionellt lärande.
Vetenskapsrådet har beviljat drygt 500 miljoner kronor totalt till 118 forskare vid Karolinska Institutet för åren 2019–2024. Sammanlagt delar Vetenskapsrådet ut nästan 1,1 miljarder kronor till 254 personer för forskning inom medicin och hälsa.
John Övretveit och Eskil Degsell, som medverkar i forskningsprogrammet Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård, har skrivit ett kapitel i boken "Patient Engagement - How Patient-provider Partnerships Transform Healthcare Organizations", som utkom på förlaget Palgrave Macmillan i mitten av oktober 2019.
KI-medarbetare har tagit initiativ till att bilda ett klimatnätverk. Syftet är att samla klimatengagerade forskare, lärare och andra på KI för att tillsammans bidra till ett klimatsmart och hållbart arbete i hela organisationen.
Just nu pågår ett pilotprojekt där artificiell intelligens, AI, bistår vid röntgenbedömningar. ”Min vision är att det här ska ge en mer patientcentrerad vård”, säger KI DS forskaren Max Gordon.
Karolinska Institutets kulturvecka ägde rum mellan 14 och 18 oktober med många evenemang och aktiviteter som visade rikedomen av talanger och perspektiv inom vårt universitet.
Den 23e oktober 2019 anordnade Grants Management Office på Karolinska Institutet ett möte med representanter från Research Executive Agency (REA), Europeiska kommissionen för att diskutera frågor om forskarutbytesprogrammet Marie Skłodowska-Curie. Hela 17 universitet fanns representerade på plats såväl som National Contact Point, Vinnova.
Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är först i Sverige med att ansöka om att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC) av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Den 23-24 oktober äger en granskning, så kallad audit, rum på Karolinska Universitetssjukhuset.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Forskargruppen SOLIID vid Medical Management Centre på Institutionen för lärande, informatik, management och etik, får anslag från Vinnova för projektet " Utveckla framtidens utveckling - En arena för organisatoriskt lärande om innovativ utveckling inom vård och omsorg".
Välkommen till höstens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman.
Vill du bli bättre på att sprida din forskning till allmänheten, samarbetspartners och beslutsfattare? Gå webbkursen ORION MOOC for Open Science in the Life Sciences.
För att uppmärksamma World Diabetes Day 2019 har vi tagit fram filmade intervjuer och presentationer av några av våra diabetesforskare - välkommen att lära känna dem lite grand!
Forskare vid Karolinska Institutet har följt barn som sökt vård för akuta andningsbesvär under de första åren i livet och funnit specifika biomarkörer som kan förutsäga behovet av astmamedicinering flera år senare. Studien publiceras i den ansedda tidskriften European Respiratory Journal.
Hallå där Sergiu Catrina, docent, specialistläkare och forskargruppsledare för gruppen Tillväxt och metabolism vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
DA
drupal admin
2019-05-07