Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Karolinska Institutet har fått anslag på totalt 37 miljoner kronor för forskarskola och forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning från Vetenskapsrådet. Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 102 miljoner kronor för perioden 2020–2023.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Karolinska Institutets gemensamma examensenkät för samtliga 37 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå har nu genomförts för tredje året. Enkäten genomförs två gånger per år, för de programmen med examen i januari respektive juni. Svarsfrekvensen för de svenska programmen var 51 % och 71 % för de internationella. Antalet studenter som besvarade enkäten var totalt 1023.
Uppvärmningen är det roligaste!
Professor Claes Frostell är utsedd till vetenskapligt ombud vid KI för en period av två år fr.o.m. den 1 september 2019. 
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 9 – 15 september 2019.
Tidpunkten när en blivande mamma drabbas av blodbrist—ett relativt vanligt tillstånd sent i graviditeten—kan spela en stor roll för det växande fostret, enligt en studie vid Karolinska Institutet publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry. Forskarna hittade en koppling mellan blodbrist tidigt i graviditeten och en ökad risk för autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barnet. Blodbrist mot slutet av graviditeten hade inte samma korrelation.
Under 2019 granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) KI:s kvalitetssäkringsarbete inom utbildning på alla nivåer. Granskningen är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.
Chaufförer, fabriksarbetare och städare har tre gånger högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än lärare och sjukgymnaster. Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur diabetesförekomsten skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia och presenteras samtidigt vid en europeisk diabeteskonferens i Barcelona i mitten av september.
Nu öppnar nomineringarna till höstens val - alla medarbetare och studenter på KI är välkomna att nominera kandidater mellan 18 september och 2 oktober.
KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november.
Stiftelsen för klinisk forskning och omvårdnadsforskning inom urologi vid Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset, nr 223, utlyser härmed resebidrag i syfte att främja klinisk urologisk forskning och utveckling av urologisk vård samt omvårdnadsforskning inom urologi vid Karolinska Sjukhuset och Danderyds sjukhus.
Blasting for new metro tracks and entrances will start late autumn 2019 beginning 2020 and the construction of the new yellow metro line is expected to take six to seven years to finalize.
Förbättra din studieteknik – kom på Björn Liljeqvists inspirerande föreläsning om hur du når större framgång till mindre besvär i dina studier.
De kommande åren införs successivt ett nytt administrativt stödsystem för core-faciliteter inom forskning på Karolinska Institutet. Det digitala systemet ska bland annat kunna användas för att boka tjänster och forskningsapparatur.
Vi gratulerar professor emeritus Bertil Hamberger, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som är en av fyra forskare som i år belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj. Han tilldelas utmärkelsen för storartade insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Titel: Risk prediction in prostate cancer diagnostics: current challenges and improvements
Nu påbörjar ANOVA en hjärnavbildningsstudie i sammarbete med Karolinska Institutet som genomförs för att förstå bakomliggande mekanismer av s.k. hypersexuell störning, ibland kallat sexmissbruk.
Välkommen till höstens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman.
Fyra forskare belönas i år med Karolinska Institutets Stora silvermedalj. De tilldelas utmärkelsen för storartade insatser till stöd för universitetets verksamhet.
Stanford Medicine X har lanserat en online-kurs genom Stanford online och med vägledning av medarbetare från Stanford University.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 2 september 2019 – 8 september 2019.
En grupp biostatistika forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) har blivit tilldelade ett bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning på 13 miljoner kronor från Svenska Vetenskapsrådet för forskning med syfte att utveckla och förbättra de statistiska metoder som används inom registerforskning.

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. I år har 98 forskningsprojekt av totalt 273 inkomna beviljats stöd.
Liksom förra året har rektor Ole Petter Ottersen föreläst för studenter. I år handlade det om oral anestesi och de speciella förutsättningar och utmaningar som möter en tandhygienist i samband därmed.
– Jag ser det som ett privilegium att få komma ut och träffa våra studenter, säger Ole Petter Ottersen.
One Mind Rising Star Awards delas ut årligen i syfte att uppmärksamma och stödja banbrytande forskning om hjärnskador och psykisk sjukdom.
En av våra allra viktigaste tillgångar på KI är vår information, och den hanteras vanligen av IT-system och datorer.
Forskare från Karolinska Institutet och Umeå Universitet har undersökt huruvida det har någon betydelse om medarbetare och ledningen är överens eller ej vid införandet att en hälsofrämjande insats.
När vårt nervsystem utvecklas verkar endast de mest funktionsdugliga nervcellerna överleva, medan omogna celler sållas bort och dör. Det visar en ny banbrytande upptäckt av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten talar för att en tidigare teori inom neurovetenskapen, där forskare har trott att slumpen har avgjort vilka celler som bildar nervsystemet, behöver omprövas.
The Brain & Behavior Research Foundation tilldelar sedan 1987 olika typer av forskningsbidrag.
Vi gratulerar professor Jesper Lagergren vid gruppen Övre GI Kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag om 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet. Det visar en ny långtidsstudie från Karolinska Institutet som publiceras i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Forskarna fann också att flera andra sjukdomar kan vara oberoende riskfaktorer för återkomst av cellförändringar.
Forskare vid Karolinska Institutet har studerat effekter av motion i en musmodell av för tidigt åldrande. Studien har nyligen publicerats i Aging Cell tillsammans med kollegor från Harvard Medical School.
WHO:s cancerinstitut har gjort bedömningen att svetsrök är bevisat cancerframkallande. I ett nytt forskningsprojekt visar forskare från Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, i samverkan med industripartners och forskningsinstitutet Swerim, att skadliga effekter på odlade celler varierar stort beroende på svetsteknik.
Många upplever att det är svårare att hålla vikten ju äldre man blir. Nu visar ny forskning vid Karolinska Institutet vad det beror på. Minskad omsättning av lipider i fettväven gör att vi lättare går upp i vikt när vi åldras, även om vi inte äter mer eller rör oss mindre än tidigare. Studien publiceras i tidskriften Nature Medicine.
Karolinska Institutets prorektor Karin Dahlman-Wright har i dag begärt att med omedelbar verkan få bli entledigad från sitt uppdrag som prorektor. KI:s konsistorium (universitetsstyrelse) har följaktligen vid ett extra sammanträde i dag beslutat att entlediga henne.
Du som junior forskare vid KI är välkommen att söka medel från Eurolife för ett korttidsutbyte vid ett annat lärosäte inom nätverket.
Fredag 6 september fylldes Aula Medica på campus Solna av hundratals förväntansfulla studenter som nu börjar studera på ett nybörjarprogram på KI.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 26 augusti – 1september 2019.
Karolinska Institutets (KI) prorektor Karin Dahlman-Wright anmäldes i juli 2018 för misstanke om oredlighet i forskning. För att undvika misstankar om jäv träffade KI i augusti 2018 en överenskommelse med Göteborgs universitet om att handlägga utredningen.
Den 22 augusti utsåg regeringen Carin Götblad till ny ledamot i konsistoriet, KI:s styrelse. Carin Götblad ersätter Liselotte Højgaard som har begärt att bli entledigad.
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor vid Aalto-universitetet i Finland utvecklat en ny metod för att skapa bilder av molekyler i celler eller vävnadsprover. Metoden bygger på att DNA-snuttar används och kallas förenklat för DNA-mikroskopi. Tillvägagångssättet beskrivs i den vetenskapliga tidskriften PNAS.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
En ny registerstudie av svenska och danska forskare visar att vanliga läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD, så kallade TNF-α-hämmare, inte ökar risken för allvarliga infektioner hos barn. Tidigare studier har visat på en riskökning för vuxna patienter. Resultaten publiceras i tidskiften The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
Två forskare vid Karolinska Institutet, Per-Olof Berggren och Birgitta Henriques-Normark, får sammanlagt närmre 68 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Forskningsprogrammet Med-X är en tvärvetenskaplig satsning inom medicin och teknikvetenskap. Syftet är att ge nya lösningar för kliniska behov.
Den 2 och 3 september fylldes Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23 med många, nya och förväntansfulla studenter, och studenter som läser på högre terminer.
Det var terminsstart och upprop för alla nya studenter till våra olika program. Söktrycket är stort och reservlistan lång på flertalet utbildningsprogram. Det är helt enkelt populärt att utbilda sig vid Karolinska Institutet.
DA
drupal admin
2019-05-07