Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Socialstyrelsen delar årligen ut anslag till forskning som syftar till att ”vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor”. I år har implementeringsprojektet Tobaksavvänjning på recept, beviljats 2,3 miljoner.
Det kommer att skapas 54 nya laddplatser för elbilar, fördelat på 44 platser i Solna och 10 platser i Flemingsberg.
IMM:s projekt ”Förventilering av containrar för bättre arbetsmiljö” är ett av de projekt som lyfts fram på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens ”100-lista”. Listan syftar till att lyfta fram forskningsprojekt inom området hållbarhet med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, inom exempelvis metodutveckling eller samhällspåverkan.
Ett läkemedel som redan testats mot lungsjukdom kan potentiellt hämma covid-19-sjukdom genom att minska mängden av det nya coronaviruset som tar sig in i lungor och andra vävnader. Det visar en studie i mänskliga cellkulturer och organoider av forskare vid Karolinska Institutet och University of British Columbia (UBC) i Kanada, som publicerats i tidskriften Cell.
Just nu förändras tillvaron för alla på grund av smittspridningen av det nya coronaviruset. Dela med dig av din berättelse på ki.se. Hur har du som KI-medarbetare ställt om, hittat lösningar och hanterat situationen?
Resultaten från doktorandernas Exit poll för 2019 är nu sammanställda, och 90 procent uppger att de är nöjda med sin forskarutbildning.
Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen har inrättat en resursgrupp för forskningsetiska frågor i samband med covid-19-pandemin. Gruppen består av fyra experter från KI, däribland Niklas Juth, lektor och docent i medicinsk etik, som är gruppens sammankallande.
Vi har två stycken användbara konferenshögtalare för onlinemöten som kan lånas av alla Labmed anställda. En för upp till 4 personer och en för upp till 15 personer.
Nu har analysmaterialet anlänt som gör det möjligt att genomföra cirka 5000 analyser per dygn av covid-19-prover. I nästa vecka står labbet i Biomedicum på KI redo tack vare ett snabbfotat samarbete mellan KI-forskare och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Karolinska Institutet får godkänt med förbehåll i en granskning av kvalitetssäkringsarbetet som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Alla lärosäten och högskolor granskas under perioden 2017–2022, i syfte att se att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet.
Qing Shen vill med sin avhandling öka förståelsen av vad som händer under en pågående cancerutredning genom att undersöka olika stressrelaterade sjukdomsutfall under den kritiska tidsperiod då man utreds, får en diagnos och sedan behandling för cancer. Qing undersöker också om det finns effektiv behandling för att minska överriskerna för sådan stressrelaterad ohälsa.
En process pågår för att utvärdera SciLifeLabs nationella infrastruktur, där KI ska ge input. Utvärderingen är mycket viktig för utvecklingen av SciLifeLab samt hur den kan stödja forskare i framtiden.
I rådande läge har delar av de moderna forskningslaboratorier som disponeras inom ramen för NextGenNK vid ANA Futura, KI, omdisponerats för att kunna möjliggöra omedelbart prioriterad covid-19 forskning.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
De som har möjlighet uppmanas av ansvariga myndigheter att arbeta hemifrån för att bidra till att minska smittspridning av det nya coronaviruset. Många uppskattar det, medan andra tycker att det är en utmaning.
Vissa mammografiska fynd - brösttäthet och mikroförkalkningar - associeras med ökad bröstcancerrisk
Ett 30-tal covid-19-patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kan inom kort genomgå behandling på försök med blodplasma från personer i Sverige som tidigare haft sjukdomen. Etikprövningsmyndigheten har gett tillstånd för behandlingen vars effektivitet kommer att följas i en studie av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Universitetstandvården skickar sitt överskott av skyddsutrustning till vården inom Region Stockholm i kampen mot virussjukdomen Covid-19.
Via en unik databas har KI-forskare kunnat studera risk för dödlighet bland personer med leversjukdom orsakad av för mycket alkohol. Huvudförfattare Hannes Hagström, docent vid Institutionen för medicin Huddinge och Solna och medförfattare Jonas F Ludvigsson, professor vid Medicinsk epidemiologi och biostatistik berättar mer om studien.
Har du tänkt på att
SJÄLVKLART kan vi på Akademikonferens även ordna och/eller ta in anmälningar även till
digitala möten, t ex via Zoom.

Kontakta oss för mer info!
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Jenny Selander, enheten för arbetsmedicin är ny forskargruppsledare vid IMM.
Är du intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan mellan akademin och övriga samhället? Vill du utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka och lära dig mer om hur du kan engagera dig i att bidra till ömsesidigt lärande mellan akademin och samhället, eller hjälpa andra att göra det?
Hur samarbetar olika yrkesgrupper inom vården med varandra? Finns samverkan mellan studenter som går olika utbildningar på KI? Detta och fler spännande infallsvinklar finns samlat här under hashtag #proffsutbyte
Tisdagen den 24 mars tog rektor beslut om hur den första utdelningen av rektorsmedel för Strategi 2030 kommer fördelas inom strategins fem olika huvudområden.
ERC Advanced Grant är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Nu tilldelas Ernest Arenas anslaget för att skräddarsy dopaminproducerande hjärnceller hos Parkinsonpatienter.
Cancerfonden finansierar åtta nya forskartjänster och en forskarskola vid KI. Forskarna är på olika steg i karriären och kan tack vare tjänsterna fördjupa sig i sitt område samt skapa långsiktighet i sin forskning.
När man utsätts för höga halter luftföroreningar ökar risken för demens, och risken verkar framförallt via hjärt-kärlsjukdom, enligt en studie från Karolinska Institutet publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. Därför kan patienter med hjärt-kärlsjukdom som bor i områden med höga halter luftföroreningar behöva extra åtgärder, enligt forskarna.
Karolinska Institutet (KI) inför nya rutiner för att ta emot och hantera anmälningar om personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter. Genom ett nytt anmälningsformulär kan du som användare rapportera om du upptäckt, eller misstänker, att en sådan incident har inträffat.
Enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet verkar förekomsten av diagnosticerad psykos minska bland minoritetsgrupper i Sverige om de lever i områden där många ur samma minoritetsgrupp bor.
KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november.
Forskare vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus har hittat ett sätt att förfina framställningen av näthinneceller från embryonala stamceller för behandling av blindhet hos äldre. Med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 har de även lyckats modifiera cellerna så att de kan gömma sig från immunförsvaret och på så vis förhindra avstötning. Studierna publiceras i tidskrifterna Nature Communications och Stem Cell Reports.
Det vetenskapliga underlaget för att ge kostråd vid typ 2-diabetes är bräckligt, enligt Socialstyrelsen. Forskare vid Karolinska Institutet ska nu delta i det största projektet någonsin i Europa kring kost vid typ 2-diabetes, med målet att hitta effektiva kostbehandlingar som kan reversera typ 2 diabetes. Typ 2-diabetes ökar kraftigt risken för en rad sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom och stroke.
Nu kan du läsa och ladda ner en engelsk version av den finansiella rapporten för 2019: Financial Summary - 2019.
Rapporten är en del av KI:s årsredovisning.

Rapporten går ej att beställa som tryckt broschyr, den finns endast för nedladdning. Se länk nedan.
Hej och hoppas ni mår bra! Eftersom många av oss numer jobbar på distans är det kanske ännu viktigare att komma ihåg att ta korta aktiva pauser under arbetsdagen. Här kommer tips och inspiration som förhoppningsvis kan hjälpa dig igenom dessa märkliga tider.
Forskarskolan i Hälsovetenskap – FiH, är en nyligen inrättad forskarskola inom hälsovetenskap där implementeringsforskning kommer vara ett bland andra fokusområden.
Karolinska Institutet får en donation på 9,4 miljoner kronor från Nordstjernan AB. Donationen går till forskning som ger både omedelbar nytta för att bekämpa infektionen covid-19 och en biobank för studier nu och i framtiden.
Då den rådande situationen gör att det köps in och placeras ut större volymer av handsprit än vanligt, är det viktigt att handspriten förvaras i enlighet med lagkrav och på ett sätt som minimerar brandrisken inom alla KI:s verksamheter.
Markanvisningstävling för bostäder på Hälsovägen
Under rådande situation med allt fler covid-19-smittade och en allt mer belastad sjukvård kan personalen hamna i svåra situationer och val. Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet har i tidskriften Prehospital and Disaster Medicine nyligen publicerat en sammanställning av kunskapsläget om begreppet moralisk stress, dess risk- och skyddsfaktorer samt troliga följder. De ger också förslag på hur de negativa effekterna kan minskas.
Inspelade möten spelar inte in skärmdelning på sessioner längre än 1 timme på rätt sätt.
Microsoft arbetar på att lösa problemet.
Den 26:e mars 2020 från 17:00 till 19:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC.
I IDAC portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen. Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan 13.00-19.00.
Medicinvetarna #36: Vem får utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom beror inte på stress, det beror på brist på återhämtning. KI DS Professor emerita Marie Åsberg satte utmattningssyndrom på forskningskartan på nittiotalet. Lyssna på ett samtal med en av världens främsta experter på hur man undviker att gå in i väggen.

https://ki.se/forskning/medicinvetarna-36-vem-far-utmattningssyndrom
I kristider är det extra viktigt att alla tar sitt ansvar och undviker att sprida felaktig och vilseledande information. Vi rekommenderar därför medarbetare att gå KI:s utbildning online i informationssäkerhet.
Bemanningsplan för nyckelpersoner och kritiska funktioner vid Institutionen för Neurovetenskap.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Planerat reservkraftprov äger rum onsdag 29 april kl 9:00.
DA
drupal admin
2019-05-07