Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Immunterapi mot cancer har gjort stora framsteg och för många patienter finns nu möjlighet till framgångsrika behandlingar som inte fanns för tio år sedan. Det finns dock vissa typer av cancer där befintlig immunterapi inte har fungerat. I en studie från Karolinska Institutet har en ny typ av immunterapi utvecklats som ger hopp om fler framtida behandlingsalternativ mot cancer. Studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Nyheter
Konsistoriet har beslutat att en ny internhyresmodell ska gälla fr.o.m. 2021. Systemet med differentierad internhyra för olika typer av lokaler upphör därmed.

Den nya internhyran är 2 750 kr/kvm under 2021.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KOMMENTAR: Från och med den 24 november är det förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Universitetens verksamhet faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen meddelade på presskonferensen den 18 november att universiteten behöver kunna ha vissa utbildningsmoment på plats. KI vidtar åtgärder för att dessa moment kan genomföras så säkert som möjligt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskarfredag är en vetenskapsfestival som i Stockholm arrangeras av Vetenskapens hus i samarbete med KI, KTH, Stockholms universitet och Stockholms stad. Syftet med Forskarfredag är att visa barn och unga att forskare är helt vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Varje år får tusentals elever möta forskare i Stockholm. På grund av den rådande pandemin arrangeras samtliga aktiviteter i år online.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Det finns skillnader i hur kvinnor och män överlever lungcancer. Nu har forskare vid Karolinska Institutet analyserat möjliga orsaker som andra underliggande sjukdomar och rökning. Studien som publiceras i Chest visar att kvinnor lever längre än män efter en lungcanceroperation oberoende av andra faktorer.
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
På tisdagen den 24 november med start från kl.08:00 kommer Akademiska Hus genomföra en veckolång revisionsbesiktning av brandlarmet i Widerströmska huset.

Testning av larmet sker på torsdagen den 26 november mellan kl 06:00 och 09:00.

Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
23 nov 2020
Nya anslag
Anslag från FORMAS 2020
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Labb med två b och institution med litet i. Ja, hur skriver man egentligen? Skriftlig kommunikation skapar ofta osäkerhet, men nu finns sidan som samlar skrivregler för Karolinska Institutet och som hjälper dig att skriva rätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har studerat förekomsten och regionala fördelningen av alzheimer-biomarkörer i hjärnan hos personer med Downs syndrom. Resultaten kan innebära nya möjligheter till såväl tidigare diagnos som förebyggande behandling av demens. Studien publiceras i Molecular Neurodegeneration.
Nyheter
Det svenska initiativet Human Protein Atlas firar 20-årsjubileum. Det uppmärksammas bland annat genom en ny sajt som kombinerar fakta i atlasen med svindlande filmer om människokroppen och med lansering av en ny version av proteindatabasen. Forskare vid Karolinska Institutet deltar på flera sätt i projekten.
Nyheter
I sin avhandling studerar Shadi Azam sambandet mellan kända riskfaktorer för bröstcancer med förändringar i mammografisk täthet över tid och mammografisk mikroförkalkningar med hjälp av data från den prospektiva datakohorten KARMA.
Nyheter
Under torsdagen den 26 november med start från kl.14:00 kommer Akademiska Hus genomföra en revisionsbesiktning av Brandlarmet i Aula Medica.

Testningen kan komma att störa eventuella möten på plats då larmet måste testljuda för att säkerställa funktionen.

Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Problemen har återkommit och rapporter som är beställda hänger sig. Störningar kan förekomma beroende på åtgärder.
Felsökning och åtgärder pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Just nu är det problem med olika delar som rör UBW. Felmeddelanden kan komma upp då man försöker nå vissa delar.
Felsökning pågår.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Internrevisonen, Biblioteket, Centrala förvaltningen, Adm ledning, Campus Solna, Onkologi övriga forskare, Holmgren, Patologi övriga forskare, strålningsfysik övriga forskare, strålningsfysik SLL, Campus Syd, Minirapporterade, generell, Campus Nord, Undervisning och lärande
För vissa individer tar oron över covid-19 över vardagen och kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan. En grupp forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett digitalt KBT-program som tydligt minskade deltagarnas ohälsosamma oro. Studien publiceras i Psychotherapy and Psychosomatics och programmet finns tillgängligt via 1177 Vårdguiden.
Nyheter
Vad har försvaret mot bakterieinfektioner gemensamt med hörsel eller befruktning? Nyckelaktörerna i dessa och många andra viktiga biologiska processer tillhör en stor familj av extracellulära proteiner med en gemensam polymerisationsmotor som kallas "Zona pellucida (ZP) module". Detaljerad information om hur dessa ZP-modulproteiner ser ut i deras funktionella polymera tillstånd har hittills varit svårfångad. Nu har forskare vid KI äntligen belyst denna långvariga fråga.
Nyheter
Kvinnor med bröstcancer vars ägg eller äggstocksvävnad frystes ned födde fler barn efter sin diagnos än kvinnor med bröstcancer som inte genomförde en sådan behandling. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Oncology. Enligt forskarna understryker resultatet vikten av rådgivning kring fertilitetsbevarande åtgärder för unga kvinnor som diagnostiserats med cancer.
Nyheter
Fyra KI-forskare får anslag från Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) för tvärvetenskapliga samarbetsprojekt avseende corona och virusforskning i utlysningen Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research.
Nyheter
Hallå där Axel Leppert, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 11 december kommer du att försvara din avhandling “Molecular basis for chaperone activities of the BRICHOS domain against different types of clumpy clients – a route to prevent amyloid toxicity”. Vad handlar den om?
Nyheter
Gratulationer till professor emeritus Bo Rydkvist som fyller 80 år den 19 november.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fysiologi och farmakologi
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I avsnitt 55 av Karolinska Institutets populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna berättar Fredrik Lanner om hur hans forskargrupp använder gensaxen i sin forskning.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I anslutning till konferensen arrangeras flera forskarutbildningskurser och workshops.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Dubbla utbildningsplaner, ökande studentantal med mera innebär en utmaning för universitetstandvården. En förutsättning för att klara uppdraget att förse alla studenter med klinisk färdighetsträning är att klinikerna har ett enkelt och förutsägbart schema med full bemanning under klinikernas öppettider. För att möjliggöra detta krävs ett nytt arbetstidsavtal för TA-personalen på universitetstandvården.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Tretton forskare med koppling till Karolinska Institutet finns med på 2020 års lista över högt citerade forskare som sammanställs av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan över 6000 forskare från hela världen.
Nyheter
Unnur Valdimarsdóttir har fått ett anslag på 10 miljoner norska kronor i utlysningen "Nordic Health Data Research Projects on COVID-19" from NordForsk. Forskningskonsortiet COVIDMENT är ett samarbete mellan forskare på Island och i Sverige, Danmark, Norge och Estland.
Nyheter
Kunskap om hur levnadsvanor och miljöfaktorer påverkar risken att utveckla diabetes är viktig eftersom dessa faktorer går att påverka och därmed kan bidra till att minska insjuknandet.
Nyheter
De senaste månaderna har det kommit rapporter om vuxna med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Hittills har man inte vetat om sådana symptom även förekommer hos barn. Barn tenderar att bli mindre sjuka i covid-19 än vuxna, men i en fallrapport från Karolinska Institutet beskriver nu professor Jonas F Ludvigsson fem barn med sannolik ”long covid”. Fallrapporten publiceras tillsammans med en systematisk översikt om fenomenet hos barn i tidskriften Acta Paediatrica.
Nyheter
Den globala nedstängningen under pandemin drabbar särskilt barn och unga i fattigare delar av världen. Det konstaterade professor Anna Mia Ekström under ett etikseminarium på KI i november. I seminariet deltog bland andra även statsepidemiolog Anders Tegnell.
Nyheter
Fr.o.m. tisdag den 24/11 och framåt kommer samtliga grundläggande brandutbildningar att genomföras på distans via Zoom.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Just nu genomför vi en studie där du som ung vuxen kan få behandling via nätet för att förändra dina alkoholvanor, tillsammans med en närstående. Studien görs på Karolinska Institutet i samarbete med eStöd, Beroendecentrum Stockholm.
Nyheter
Cancerfonden delar ut 290 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Två av forskarna som får ta del av medlen är Maria Hagströmer och Linda Björkhem-Bergman vid NVS.
Nyheter
- Ny ekonomicontroller vid NVS:s ledningsadministration
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har testat en kombinationsterapi mot covid-19 med lovade resultat i cellförsök. Terapin går ut på att kombinera remdesivir, ett godkänt läkemedel mot covid-19, och hrsACE2, en medicin som utvärderas i fas II-studier mot covid-19. Kombinationsterapin minskade virusmängden i cellerna och hindrade viruset från att föröka sig. Resultatet har publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine.
Nyheter
En av forskarna som får ta del av Cancerfondens stora utdelning den 10 november 2020 är professor Anna Martling vid gruppen Kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet. Cancerfonden bidrar med totalt 18 miljoner kronor till två forskningsprojekt rörande kolorektal cancer.
Nyheter
Hösten 2021 startar ett nytt läkarprogram som över tid ersätter det nuvarande. Karolinska Institutet är ett av sju svenska lärosäten som nu fått tillstånd av UKÄ att examinera studenter från det nya programmet.
Nyheter
Vi gratulerar Magnus Dalén, docent vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets mottagare av Ingegerd och Viking Olov Björks Minnespris.
Nyheter
Vi söker en vetenskaplig koordinator som på uppdrag av KI:s ledning ska arbeta på 30% med att utveckla det akademiska arbetet vid KI i det nyligen etablerade ”Europauniversitetet”, NeurotechEU – The European University of Brain and Technology, med särskilt fokus på det delprojekt/arbetspaket (WP) som KI leder – WP3 Neurotech2040.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Är du intresserad av att tillsammans med kollegor över hela Europa jobba för att utveckla framtidens universitet? Att över språk-, lands- och ämnesgränser ta itu med samhällsutmaningar och kompetensbrister i Europa?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Cecilia Götherström och Lars Henningsohn kandiderar till uppdraget som prefekt vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Läkemedlet baricitinib, som idag används mot ledgångsreumatism, kan blockera det nya coronaviruset från att komma in i cellerna och minska dödligheten hos patienter med måttlig till svår covid-19. Det visar translationell forskning av ett internationellt team koordinerat av forskare vid Karolinska Institutet. Resultatet, som publiceras i tidskriften Science Advances, stöder pågående randomiserade kliniska prövningar.
Nyheter
SRP Diabetes professorn Kerstin Brismar har i en ny bok samlat sina bästa råd kring maten, motionen, sömnen, stressen, alkoholen och mycket mer. Hennes budskap är: Det är aldrig för sent att börja med en livsstilsförändring. Vare sig du är 50, 60, eller 70 år, yngre eller äldre!
Nyheter
Vi vill gratulera samtliga våra forskare som fått anslag från Cancerfonden!

Cancerfonden delade den 11 november ut 709 miljoner kronor till cancerforskning i Sverige. Bland dessa finns tio forskare vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära (BioNut) på KI, som tillsammans fick anslag om 45,2 miljoner kronor. Forskningsanslagen fördelas över åren 2021- 2023.
Nyheter
Federico Pietrocola har fått 400 000 kronor i etableringsanslag från Jeanssons stiftelser.
Nyheter
Den 14 november till den 22 november kommer popup-biblioteket i Hus 75 i Solna vara stängt på grund av flytt till våra nyrenoverade lokaler på Berzelius väg 7 B. Den 23 november smygöppnar det nya biblioteket.
Nyheter
En ny pilotstudie från Karolinska Institutet visar att en av fem patienter som vårdas efter hjärtinfarkt är infekterade med Helicobacter pylori och att det är möjligt att införa screening för magsårsbakterien i rutinvården. Resultaten har publicerats i American Heart Journal och snart startar en stor randomiserad studie för att ta reda på om screening och behandling av infektionen minskar risken för magblödningar i denna patientgrupp.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2020-06-08