Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Den beskrivs som ett tekniksprång inom skiktröntgen och förhoppningen är att avbildningstekniken på sikt ska bli standard inom sjukvården. I slutet av oktober invigs en ny typ av datortomografi i MedTechLabs, ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH och Region Stockholm. KI-professorn Staffan Holmin är en av forskarna bakom satsningen.
Nyheter
Vi söker deltagare till en träningsstudie där syftet är att jämföra två olika träningsmetoder för att stärka skelettet och förbättra balans och styrka. Vi undersöker effekter och upplevelser av träning med OsteoStrong jämfört med fysisk träning hos individer med hög frakturrisk.
Nyheter
Muskelceller hos patienter med typ 2-diabetes har en rubbad inre biologisk klocka visar en studie vid Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet. Resultaten tyder på att behandlingar för typ 2-diabetes kan vara mer eller mindre effektiva beroende på vilken tid på dagen de sätts in. Studien har publicerats i tidskriften Science Advances.
Nyheter
National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) beviljas förnyat bidrag från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023–2028.
Nyheter
Elva av de sjuttio forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas KID-medel i utlysningen för 2021 är aktiva vid institutionen för medicin i Huddinge - ett stort grattis till alla er!

Nyheter
Medicinska Föreningen har fått en donation på 15 miljoner kronor från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation för att rusta upp det gamla kårhuset. Projektet har pågått sedan årtal med syftet att kunna skapa en inspirerande miljö för KI:s studenter, doktorander, forskare och alumner.
Nyheter
Måns Magnusson vid forskargruppen medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Bioinformatic methods in rare disease" den 22 oktober 2021. Huvudhandledare är professor Anna Wedell.
Nyheter
Antikroppar i luftvägarna försvinner snabbt efter genomgången sars-cov-2-infektion, men vaccination resulterar i en kraftig ökning av antikroppsnivåerna, särskilt efter två doser vaccin. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften JCI Insight. Att fullfölja vaccination med två doser även om man haft covid-19 kan därför vara viktigt för att skydda mot återinfektion och förhindra smittspridning, menar forskarna.
Nyheter
Grattis till Elin Larsson som får 4 980 000 kronor i projektanslag för projektet IMPROVE it-Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige.
Nyheter
Grattis till Claudia Hanson som är utsedd till WHO TAG Maternal mortality estimations group.
Nyheter
Det globala införandet av WHO:s folkhälsoinsatser riktade mot alkohol, ohälsosam mat och rökning går trögt visar en studie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine och publicerats i tidskriften The Lancet Global Health. Enligt forskarna går utvecklingen långsammast i fattiga länder, länder med bristande demokrati och där företag har stort inflytande i form av exempelvis korruption, mutor och politisk favorisering.
Nyheter
Grattis till Emilie Agardh som får 4 920 000 kronori projektanslag från Forte för projektet En ny metod för ojämlikhet i hälsa.
Nyheter
Familjen Erling Perssons Stiftelse har tilldelat Johan Lundin ett forskningsanslag på tio miljoner kronor fördelat på tre år för projektet Artificial intelligence for diagnostics of cancer and infectious diseases in resource-limited settings – the MoMic Project. Johan har just återvänt från Kenya, där han har planerat nästa steg i projektet.
Nyheter
Att ändra sina alkoholvanor kan ibland vara svårt. Forskare på Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som vill dricka mindre alkohol. Deltagare över 18 år från hela landet är välkomna att anmäla sig till studien.
Nyheter
Forskning om kostens betydelse för utveckling av typ 1-diabetes har generellt låg evidens, men det finns välgjorda studier som talar för att långvarig amning och senare introduktion av gluten kan minska risken att drabbas. Det visar en omfattande systematisk översikt och metaanalys av tillgänglig forskning kring livsmedel som kan kopplas till risken för barn att utveckla sjukdomen. Studien av forskare vid Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften EBioMedicine.
Nyheter
Vill du inspirera framtida studenter att söka till KI?
Nyheter
Vid Karolinska Institutets installationshögtid i Aula Medica den 14 oktober 2021 presenterades KI:s nya professorer och akademiska priser delades ut. Institutionen för molekylär medicin och kirurgi var representerad vid högtiden genom två professorer, två adjungerade professorer och en gästprofessor.
Nyheter
Immunsystemets tidiga utveckling, antibiotika i tandvården och stärkt medicinsk pedagogik. Det är några av de forskningsområden som Karolinska Institutets nya professorer intresserar sig för. Den 14 oktober 2021 hölls den årliga installationshögtiden i Aula Medica, där 18 nya professorer installerades och 12 adjungerade professorer respektive 2 gästprofessorer hälsades välkomna till sina nya positioner vid universitetet.
Nyheter
Ska munskyddet på eller av? Hur lindras smärtan på bästa sätt? Ny kunskap kommer hela tiden från forskningen. Men att översätta nya vetenskapliga resultat till praktisk användning tar ofta lång tid.
Nyheter
Ska du studera utomlands under vårterminen 2022 och vill ha ett kul och avlönat extrajobb? Nu söker vi studenter som vill blogga om hur det är att studera utomlands och inspirera andra till att göra detsamma.
Nyheter
Carl Tullus Minnesfond delar ut 20 000 kr i stipendium till en läkarstudent eller doktorand med läkarutbildning vid KI. Stipendiet tilldelas den, som i Carls anda, satsar på forskning samt har erfarenhet av kårarbete och/eller har humanistiska engagemang.
Nyheter
Blodfettssänkande statiner är en rekommenderad och vanlig insats för att förebygga hjärt-kärlhändelser. Under pandemin har det diskuterats om statiner påverkar risken att dö i covid-19, men resultaten från tidigare studier har varit motstridiga. Nu har forskare vid Karolinska Institutet genomfört den hittills största befolkningsstudien på området. Studien som publicerats i PLOS Medicine tyder på att statinbehandling innebär en något lägre risk att dö i covid-19.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och KTH har tillsammans utvecklat en ny typ av gel som i laboratoriestudier visat sig ha god effekt mot multiresistenta bakterier. Gelen är helt antibiotikafri och kan komma att användas som ett alternativ till dagens sårförband, enligt forskarna. Resultatet har publicerats i tidskriften Journal of the American Chemical Society.
Nyheter
Inom psykiatrin är det en svår uppgift att bedöma om en patient kommer att förbättras av en behandling. En ny studie visar att fluktuationer i hjärnans aktivitet, från sekund till sekund, på ett tillförlitligt sätt kan förutsäga om patienter med social ångest kommer förbättras av kognitiv beteendeterapi (KBT). Studien är publicerad i tidskriften Biological Psychiatry av forskare från Karolinska Institutet och Max Planck Institute for Human Development i Tyskland.
Nyheter
Förmågan att upptäcka och reagera på lukten av möjliga hot är en förutsättning för människors och andra däggdjurs överlevnad. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Karolinska Institutet nu kunnat studera vad som händer i hjärnan när det centrala nervsystemet avgör om en lukt är en fara eller inte. Studien som publicerats i PNAS tyder på att negativa lukter förknippade med obehag processas tidigare än positiva lukter och triggar en snabb och omedveten fysisk reaktion för undvikande.
Nyheter
Flera stora anslag har gått till forskare vid Sektionen för Aging Research Center (ARC) i Fortes årliga öppna utlysning inom områden som hälsa, arbetsliv och välfärd. Av de 32 projekt, program och nätverk som fått anslag på KI, kammar ARC hem fem.
Nyheter
Studien bidrar till ökad kunskap om i vilken utsträckning de som ringer sjuksköterskeledd telefonrådgivning (1177) följer råden och om det sker en omfördelning av besök från sekundärvård till primärvård efter införandet av 1177.
Nyheter
Med en knaper studentbudget kan det kännas tufft att köpa all nödvändig kurslitteratur. Att alla ska ha möjlighet till kurslitteratur arbetar studentföreningen STRÄVA bland annat för och har hjälpt till att starta projektet KI-studenters bokdonation.
Nyheter
Mindre träning och mindre rehab – den upplevelsen rapporterar personer med Parkinson om i en ny studie från Karolinska Institutet. Studien belyser läget under den första vågen av covid-19-pandemin. Särskilt kvinnor över 70 år kan ses som en riskgrupp när det gäller minskad rörelse, enligt Erika Franzén, professor och fysioterapeut.
Nyheter
Den 11-15 oktober 2021 arrangerar Ågrenska en utbildningsvecka för familjer och personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Potocki-Lupskis syndrom.
Nyheter
Det är framför allt dåligt kontrollerad typ 2-diabetes som innebär en ökad risk för kognitiv svikt och demens, inte diabetessjukdomen i sig. Det visar en långtidsstudie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien omfattar över 2 500 personer och publiceras i dag i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.
Nyheter
Dr. Fang Fang, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, har tilldelats ett anslag på cirka 1,5 miljoner US-dollar för tre års forskning från Centers for Disease Control & Prevention (CDC), USA.
Nyheter
Anna Koman vid forskargruppen endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Primary hyperparathyroidism: nonclassical symptoms and benefits of parathyroidectomy" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Inga-Lena Nilsson.
Nyheter
KI-forskarna Johan Lundin och Gunilla Karlsson-Hedestam erhåller forskningsanslag från familjen Erling-Perssons stiftelse, som stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling.
Nyheter
I oktober arrangerade WHO och Karolinska Institutet det första Roslingseminariet på temat ”Health Equity and Pandemics – a Moonshot for Sustainable Health”. Här betonades att vägen till hållbar hälsa går genom globalt samarbete och ett internationellt perspektiv där fokus ligger på världens allra mest utsatta.
Nyheter
Tre KI-forskare har fått Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag som är ett av landets största medicinska anslag. Forskarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 153 ansökningar varav åtta beviljades.
Nyheter
En forskare vid Karolinska Institutet rapporterar att maskininlärning kan användas för att få insikter om molekylära händelser som ändrar formen på proteiner efter att de har skapats, vilket reglerar deras förmåga att interagera med varandra. Detta tyder på att artificiell intelligens (AI) i framtiden kan ge oss möjligheter att exakt simulera mycket komplexa biologiska scenarier in silico, samt utnyttja denna information för terapeutiska åtgärder.
Nyheter
Tre KI-forskare har fått SSMF:s Stora Anslag ett av landets största medicinska anslag. Forskarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 153 ansökningar varav åtta beviljades.
Nyheter
Under pandemin har det blivit allt tydligare att personer med hjärt-kärlsjukdom och fetma löper högre risk att bli mycket svårt sjuka och dö i covid-19. Nu har forskare vid Karolinska Institutet funnit några metabola processer som viruset SARS-CoV-2 använder för att angripa lungvävnad. Resultaten som publicerats i Molecular & Cellular Proteomics kan i framtiden komma att användas som behandling mot såväl covid-19 som Krim-Kongo blödarfebervirus och HIV-1.
Nyheter
2021 års Nobelpris i kemi belönar Benjamin List och David MacMillan för ett nytt och genialt verktyg för att bygga molekyler, asymmetrisk organokatalys, som bidragit till mer miljövänlig kemi och läkemedelstillverkning. Här kommenterar KI-forskaren Per I Arvidsson, chef för Drug Discovery and Development-plattformen på SciLifeLab, upptäckten. Han var en av de som introducerade organokatalys i Sverige och menar att priset var väntat.
Nyheter
Ulrika Tampe vid forskargruppen ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Open tibial fractures in Sweden" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Karl-Åke Jansson.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har deltagit i ett stort internationellt forskningsprojekt som kartlagt alla celltyper i motorbarken, den del av hjärnan som styr våra rörelser. Forskningen har resulterat i en cellatlas som presenteras i ett stort specialpaket av vetenskapliga artiklar i tidskriften Nature idag. Det långsiktiga målet med samarbetet är att skapa en cellatlas över hela hjärnan i syfte att öka kunskapen om hjärnans sjukdomar och bidra till bättre behandlingar.
Nyheter
Det finns stora förhoppningar om att små vätskeblåsor som utsöndras av våra celler, så kallade extracellulära vesiklar, kan användas för att leverera läkemedel i kroppen. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att dessa nanobubblor kan transportera proteinläkemedel som dämpar inflammation vid olika inflammatoriska sjukdomar. Tekniken som presenteras i Nature Biomedical Engineering visar goda resultat i djurmodeller.
Nyheter
Lördagsgodis, fluortandkräm och tandborstning två gånger om dagen har gjort att Sveriges tandhälsa gått från katastrof till bland den bästa i världen. Hör professorn och tandläkaren Mats Trulsson berätta munhälsans historia och få svar på frågor om tandblekning, bettskenor och tandvårdsrädsla. Och - påverkas äldres minne av deras tuggförmåga? Ny forskning ska ge svar.
Nyheter
Vi gratulerar Martin Kåberg vid MedH som får 3 950 000 kr i projektanslag från Forte för sitt projekt kring preventionsinsatser för att minska dödlighet och sjuklighet bland personer som injicerar droger.
Nyheter
Forskare vid KI får 164 808 400 kr i Fortes årliga öppna utlysning. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt får 32 projekt, program och nätverk på KI anslag.
Nyheter
Blodkärlsforskaren Christer Betsholtz, professor vid institutionen för medicin i Huddinge vid Karolinska institutet, får Fernströmstiftelsens nordiska pris, och belönas med en prissumma på en miljon kronor för sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion.

Nyheter
Nya frågor, nya kontakter och nya samarbeten är vad man hoppas på när det första nationella mötet för forskare, lärare och doktorander i arbetsterapi genomförs som ett webbinarium tisdagen den 19 oktober 2021. Initiativtagare och värd för detta är sektionen för arbetsterapi vid KI.
Nyheter
Docent Björn Cedermark har avlidit i en ålder av 78 år efter en tids svår sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Gabriella och döttrarna Rebecka och Daniella med familjer.
Nyheter
2021 års Nobelpris i medicin eller fysiologi handlar om hur människan kan känna temperatur och beröring. Upptäckterna förklarar grundläggande funktioner i våra liv och har öppnat dörrar för nya behandlingar av exempelvis smärta. Att vi människor kan känna en isande vind, en het platta eller en kram, kan verka självklart. Men hur det går till var okänt fram till Nobelpristagarnas upptäckter, som gjordes för inte särskilt länge sedan.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08