Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Nu satsar regeringen genom innovationsmyndigheten Vinnova ytterligare 96 miljoner kronor på den nationella organisationen Genomic Medicine Sweden (GMS) som leds från Karolinska Institutet. Regioner och universitet finansierar dessutom med 124 miljoner kronor. Totalt handlar det om 220 miljoner som ska göra det möjligt att fortsätta att införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.
Nyheter
Efter många års intensiv forskning och överväganden bland forskare världen över har WHO nu uppdaterat de tidigare riktlinjerna för luftkvalitet från 2005. De nya riktlinjerna är ambitiösa och betonar vikten av att sänka koncentrationerna av luftföroreningar på alla nivåer. Minskade luftföroreningar beräknas leda till mycket stora förbättringar av folkhälsan för människor i alla åldrar och samtidigt bidra till arbetet för klimatneutralitet.
Nyheter
Det gäller att på fyra minuter presentera sin forskning för allmänheten. Vid årets digitala upplaga av Forskar Grand Prix deltar två doktorander från Karolinska Institutet för att göra just det. En inte alldeles enkel uppgift.
Nyheter
Tre minuters rörelse varje halvtimme kan förbättra hälsan hos stillasittande. Det har Erik Näslund, forskare och läkare inom kirurgi och urologi, kommit fram till.
Nyheter
Sjukgymnast Helene Alexanderson vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset får Nanna Svartz stipendium 2021 för forskning kring reumatiska systemsjukdomar. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet.
Nyheter
På Drottningholms Slottsteater den 17e september 2021 diplomerades fem nya Silvialäkare, sex Silviaarbetsterapeuter och fyra Silviafysioterapeuter av H M Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets Magisterutbildning i demensvård på 60 hp. Deltagarna kan efter diplomeringen nu stolt titulera sig Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut.
Nyheter
Karolina Kauppi, forskare i medicinsk biologi, och Janina Seubert, forskare i psykologi vid Karolinska Institutet har valts in in i Sveriges unga akademi, en organisation som samlar yngre, ledande forskare från samtliga fält och landsändar.
Nyheter
Hallå där Stefan Fors, forskare vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet. Du har tillsammans med två andra forskare från KI visat att det finns ojämlikheter i livslängd bland äldre i Sverige och att dessa skillnader ökat under perioden 2006-2015. Kan du berätta lite mer?
Nyheter
En studie som nyligen publicerades i Clinical Nutrition visar att undervikt och undernäring ger ökad risk att dö under vårdtiden för äldre patienter med COVID-19 vårdade på geriatrisk klinik. Studien utfördes vid Karolinska Institutet i samarbete med Tema Inflammation & Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset och geriatriska sjukhus i Stockholmsregionen.
Nyheter
Varje år dör miljontals människor på grund av kritisk sjukdom. Många av dessa dödsfall kan undvikas med enkla livräddande insatser. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet sammanställt de viktigaste vårdinsatser som medicinska experter globalt anser bör erbjudas till alla kritiskt sjuka patienter oavsett var de befinner sig. Studien har publicerats i tidskriften BMJ Global Health och inkluderar en speciell sektion för covid-19.
Nyheter
Albin Björks avhandling ”Immunopathogenic mechanisms in primary Sjögren’s syndrome" utsågs till årets bästa avhandling av Svensk Reumatologisk Förenings (SRF).

Nyheter
Institutionen för global folkhälsa är involverad i flera kurser i det nya 6-åriga läkarprogrammet som startade hösten 2021 och Knut Lönnroth är en av de professorer som har undervisat under höstterminens första veckor.
Nyheter
Vill du inspirera framtida studenter att söka till KI? Vi söker dig som läser till audionom, biomedicinare, optiker, eller tandhygienist. 
Nyheter
Fattigdom och våldsamheter pågick redan innan en jordbävning drabbade Haiti i mitten av augusti. Tusentals människor lever i dag i informella internflyktingläger i huvudstaden Port-au-Prince. Dit åkte KI-doktoranden och sjuksköterskan Martina Gustavsson för att arbeta med Läkare Utan Gränsers akutteam.
Nyheter
Vi vill veta mer om Christian Smedberg och hans forskning med anledning av att han fredagen den 24 september disputerar med sin avhandling
Nyheter
I torsdags den 16 september invigdes Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett digitalt kompetenscentrum som etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda. Syftet med centret är att med hjälp av ett långsiktigt partnerskap främja hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.
Nyheter
Hallå där, Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 15 oktober försvarar du din avhandling ’Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients’. Vad handlar den om?
Nyheter
Postural hypotoni, ett drastiskt blodtrycksfall när man ställer sig upp, är kopplat till ökad risk för demens och accelererad progression från kognitiv svikt till demens, även i frånvaro av symtom som till exempel yrsel eller svimning. Forskare från Karolinska Institutet har i en studie som nyligen publicerades i tidskriften Hypertension visat att postural hypotension är kopplad till sämre kognitiv förmåga i ålderdomen.
Nyheter
Karolinska Institutet has the ambition to establish a central back-office to support researchers in their partnering with industry. To realize this ambition, the External Engagement Office will be launching a one-year project designed to create the best possible foundation for this future support function.
Nyheter
Svåra upplevelser som misshandel eller bilolyckor kan leda till psykiska reaktioner som mardrömmar och påträngande minnesbilder. För att förebygga att problemen förvärras behövs tillgänglig behandling. Nu har forskare vid Karolinska Institutet gjort vad som kan vara den hittills mest omfattande utvärderingen av internetbaserad traumafokuserad KBT för personer som nyligen varit med om trauma (IKBT-T). Studien som publicerats i Psychological Medicine visar på goda resultat.
Nyheter
Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2022 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.
Nyheter
Birth by caesarean section is weakly associated with a lower general cognitive ability in young adult males. However, the magnitude of this association is not clinically relevant. This is according to a study at Karolinska Institutet, published in the Evidence-Based Mental Health. The lower general cognitive ability also seems to be largely explained by familial factors shared between siblings instead of mode of delivery, the study found.
Nyheter
Det är nu möjligt för studenter på Karolinska Institutet (KI) samt medarbetare att besöka Karolinska universitetssjukhusets vaccinationsmottagningar i Solna och Flemingsberg för att vaccinera sig mot Covid-19.
Nyheter
Unga människor riskerar att bli allvarligt sjuka i tuberkulos och sprida sjukdomen vidare. Därför har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kartlagt vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet hos 10–24-åringar med tuberkulos i Brasilien, där sjukdomen ökar. För att hantera den globala tuberkulosepidemin behövs större fokus på denna åldersgrupp i nationella och internationella program, menar forskarna bakom studien, som publiceras i The Lancet Global Health.
Nyheter
Våra kroppar kan finjustera immunsvaret vid en infektion så att det står i proportion till det aktuella hotet. Ny forskning från Karolinska Institutet beskriver hur B-lymfocyter, de immunceller som producerar antikroppar, väljer mellan olika cellöden för att justera balansen mellan det akuta immunsvaret och minnessvaret som skyddar mot framtida hot. Studien, som publiceras i tidskriften Immunity, kan bidra till optimering av vacciner för att bekämpa virus och andra smittämnen.
Nyheter
Anna Eva Hallin, biträdande lektor vid enheten för logopedi, är en av forskarna bakom en rapport som analyserat drygt 145 000 lågstadieelevers testresultat vad gäller avkodning och läsförståelse innan och under coronapandemin.
Nyheter
Har du märkt att det dykt upp mer studentrelaterat innehåll på Karolinska Institutets Instagram på senaste? Det är inte så konstigt då KI har rekryterat flera studenter som på kontot @Karolinskainstitutet delar med sig av sina erfarenheter som KI-studenter.
Nyheter
18 forskare från Stockholms samtliga lärosäten har blivit inbjudna att tillsammans diskutera vår tids nya utmaningar från nya vinklar, över traditionella gränser vid Stockholm Explorative Talks på Kungliga Musikhögskolan den 23 september 2021.
Nyheter
Docent Sara Hägg har, tillsammans med ett tvärvetenskapligt team av KI -forskare, tilldelats ett NIH Prime R01 forskningsanslag från NIH för sin forskning om läkemedel för primärt förebyggande av Alzheimers sjukdom. Forskningsanslaget har beviljats för tre år med möjlighet att ansöka om ytterligare två år.
Nyheter
I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi, ett långvarigt smärtsyndrom som ofta orsakar stort lidande för patienter med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har tidigare visat sig effektiv mot fibromyalgi. Du som har fibromyalgi är välkommen att delta i en studie där två sorts KBT-behandlingar ska jämföras.
Nyheter
Få personer med alkoholberoende behandlas med receptbelagda alkoholläkemedel, en situation som varit i stort sett oförändrad i Sverige sedan mitten av 2000-talet. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Dependence. Förskrivningen av alkoholläkemedel är även ojämnt fördelat i samhället, enligt studien.
Nyheter
En stor studie vid Karolinska Institutet har hittat en koppling mellan adhd och demens över generationer. Studien, som publicerats i tidskriften Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan adhd.
Nyheter
Eivind Gottlieb-Vedi vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirugi, försvarar sin avhandling "Improved surgical treatment of oesophageal cancer" den 10 september 2021. Huvudhandledare är professor Jesper Lagergren.
Nyheter
Oroar sig din tonåring överdrivet mycket över olika saker? Stör oron så mycket att din tonåring får koncentrationssvårigheter, blir nedstämd, får svårt att sova eller blir arg och irriterad? Du kan anmäla ditt barn till en studie där hen kan få KBT-behandling via internet.
Nyheter
Den 3 september arrangerade Karolinska Institutet två ceremonier för att hälsa alla nya studenter välkomna. Ceremonierna hölls på plats i Aula Medica i Solna och de nya studenterna kunde välja att ta del av ceremonin digitalt eller sitta i publiken på plats.
Nyheter
Nature Communications redaktörer har på en webbsida valt ut ett fåtal artiklar som nyligen publicerats i tidsskriften och som de anser är särskilt intressanta eller viktiga.
Nyheter
Långvarig exponering för luftföreningar kan kopplas till ökad risk att insjukna i stroke och kranskärlssjukdom, även när halterna ligger under EU:s och WHO:s gränsvärden. Det visar forskare från bland annat Karolinska Institutet och Helmholtz Zentrum München i en stor europeisk studie som publiceras i tidskriften The Lancet Planetary Health.
Nyheter
Den 6 september var det start för den nya forskarskolan i hälsovetenskap, FiH, som är en uppföljare till den tidigare forskarskolan i vårdvetenskap.
Nyheter
Den 8 september besökte H.E. Tysklands president Frank-Walter Steinmeier tillsammans med H.M. kung Carl XVI Gustaf Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utsågs idag till Årets fysioterapeut av förbundet Fysioterapeuterna. Hon får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter covid-19.
Nyheter
Efter flera års planering och byggnation står nu 316 nya lägenheter inflyttningsklara för forskare och studenter på KI. Collins Santhansamy är en av de nyinflyttade studenterna på KI Residence Solna.
Nyheter
I denna artikel undersöker Federico Pietrocola och kollegor i samförstånd den patofysiologiska relevansen av autofagi vid mänskliga sjukdomar, samtidigt som den terapeutiska potentialen hos autofagicentrerade strategier på kliniken lyfts fram. Denna artikel representerar en anmärkningsvärd kollektiv ansträngning från det internationella autofagiska samhället, som tjänar som en guide för grundläggande och kliniska forskare för att få mer insikter om denna fascinerande process.
Nyheter
Delta i ett kort experiment på din dator och bidra till forskningen om ovanliga genetiska syndrom! Vi söker deltagare till en kontrollgrupp i ett forskningsprojekt om ovanliga genetiska tillstånd.
Nyheter
Neuroblastom är en typ av barncancer som utvecklas hos spädbarn och små barn. Även om det är en relativt sällsynt form av cancer, är den fortfarande ansvarig för cirka 15 procent av dödsfallen i barncancer. I en ny studie som publicerats i Nature Communications, har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att neuroblastom med låg risk samt hög risk har olika cellidentiteter, vilket kan påverka överlevnaden hos de som drabbas.
Nyheter
Vi söker dig som vill samordna verksamheten med att ge internationella studenter ett bra första välkomnande till KI!
Nyheter
Gonçalo Castelo-Branco på Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB), tar emot 2021 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet, för sin betydelsefulla forskning inom oligodendrocyt/myelin-området och multipel skleros.
Nyheter
Inför vårterminen (VT) 2022 återinförs det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL), som blivit inställd tre terminer på grund av coronapandemin. Antalet antagna via PIL kommer dock att vara lägre i förhållande till en vanlig omgång.
Nyheter
Årets stora silvermedaljer tilldelas professorerna Gunnar Grant och Rune Toftgård. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 14 oktober.
Nyheter
Med anledning av den svåra situationen i Afghanistan startar nu Karolinska Institutet en insamling för att ge afghanska forskare en möjlighet att bedriva sin forskning på KI. Detta sker genom ett samarbete med nätverket Scholars at Risk (SAR).
Nyheter
Nu finns möjlighet att delta i en studie som syftar till att utforma utmanande balansträning för personer med MS. Träningen pågår hösten 2021 under en tioveckorsperiod vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Flemingsberg).
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08