Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Nu är det dags för terminens broschutdelning för KI:s nybakade sjuksköterskor den 4 juni kl 14. Det speciella denna termin är att den kommer att ske digitalt. I princip blir det samma innehåll som vanligt förutom att MF kammarensemble inte kan delta utan det blir inspelade fanfarer och så blir det inget gemensamt tårtmingel efteråt.
Göran Stiernstedt knyter på sätt och vis ihop säcken med sitt nya uppdrag som KI:s styrelseordförande. Han är utbildad till läkare vid Karolinska Institutet, och vid KI är han tillbaka.
Tobias Alfvén, docent i global hälsa vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet har valts till ny ordförande i Svenska Läkaresällskaet och tillträder den 1 juli, 2020.
Professor Marie Wahren-Herlenius, institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020 på 15 miljoner kronor. Hon får anslaget för sin forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar.
Anders Jahres stora medicinska pris till Jiri Bartek och Anders Jahres pris till yngre forskare till Niklas Björkström. Priset delas ut av Universitetet i Oslo.
2 jun 2020
IMM i media
Just nu är det problem att läsa nyheter äldre en ca ett halvår. Åtgärd är klar och ska sjösättas så snart som möjligt, förhoppningsvis under tisdag 2/6.
I en dansk-svensk populationsbaserad kohortstudie av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mellan åren 1969-2017 och deras matchade kontroller från, fann Ola Olén, Jonas F Ludvigsson och kollegor att IBD-patienter hade en ökad risk för tunntarmscancer.
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Forskare vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet, har beviljats finansiering för forskningsprojektet "Beslutsbryderi: professionellas bedömningar angående ineffektiva insatser i hälso- och sjukvården". Vi bad projektledaren Henna Hasson berätta lite mer om projektet.
Alexander Fyrdahl vid gruppen Klinisk fysiologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Applications of the golden angle in cardiovascular MRI" den 5 juni 2020. Huvudhandledare är Andreas Sigfridsson.
1 jun 2020
E-möten: Zoom
Från och med 30/5 behöver man uppdatera sin Zoom programvara till version 5.0 för att kunna använda tjänsten. Använder du en centralt managerad dator hittar du senaste versionen via Software Center (Windows) eller Self Service (MAC).

Man kan även använda Zoom's webbklient om man vill. Öppna då länken nedan och tryck på "Sign in".
Vi har förnärvarande en driftstörning på Software Center applikationen som används för att installera program på Windows datorer.

Felsökning pågår.
Narkosmedlet ketamin har i låga doser visat sig ge snabb effekt mot svårbehandlad depression. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet att de har identifierat en viktig måltavla för läkemedlet – en specifik mottagare för serotonin i hjärnan. Fynden som publiceras i Translational Psychiatry ger hopp om nya, effektiva depressionsläkemedel.
Regeringen meddelar i dag att universitet och högskolor från den 15 juni kan förbereda sig på att återgå till mer av undervisning på campus.
Isabella Ekhedens avhandling fokuserar på cancer i magsäcken och matstrupen som hör till de dödligaste cancerformerna i världen. Målet med avhandlingen har varit att utforska förstadier till cancer i magsäcken och matstrupen samt studera hur valet av cellgiftsbehandling påverkar överlevnaden hos patienter med cancer i magsäcken och matstrupen.
Karolinska Institutet har tagit fram en ny utbildning, "Motiverande ledarskap”, som riktar sig till ledare och chefer. Den är på 7,5 högskolepoäng och använder MI (Motivational Interviewing) och beteendeanalys (OBM) för att vidga ledarskapsbegreppet. En av kursledarna, John Sjöberg, tror att det efter stora förändringar som coronapandemin krävs ledare som reflekterar kring vad som gjorts för att skapa en effektiv och interaktiv kommunikationskultur under förändringsarbetet.
Läkarstudenter på Danderyds sjukhus får i år prova på det senaste inom virtual reality (VR). I coronans spår är ingenting som det brukar, detta gäller även undervisning för läkarstudenterna som går kursen ’Akuten som arbetsplats’ på termin 10 på läkarprogrammet. De har nu fått prova på det senaste inom VR när de övar triagering (prioritering bland patienter) i momentet katastrofmedicin.
Hallå där Anna Bergström! Forskningsprojektet "Att bygga kapacitet för implementering inom hälso- och välfärdsorganisationer – en longitudinell utvärdering av ett metodstöd i implementering för arbetsgrupper" är ett av de 14 projekt som beviljats medel från Forte. Kan du berätta lite mer om projektet du ska driva?
Vi gratulerar Anna Martling, professor i kirurgi och forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit utsedd till hedersledamot av the American Society of Colon and Rectal Surgeons.
Ytterligare två veckor har passerat sedan förra veckobrevet. Pandemin har blivit en del av vår vardag och påverkar hela universitetet och oss som studerar eller arbetar här på många olika sätt.
Lydia Kwak, enheten för interventions- och implementeringsforskning, har erhållit 7 150 000 SEK för att öka förståelsen av implementeringsmekanismer: en randomiserad kontrollerad studie i skolor med syfte att undersöka effekterna av implementeringsstrategier och relaterade förändringsmekanismer.
En ny studie har startat för att utvärdera helgenom- och RNA-sekvensering som den primära diagnostiska metoden för patienter i Sverige med akut leukemi. Projektet är ett samarbete mellan den nationella FoU-plattformen Genomic Medicine Sweden och medtechföretaget Illumina – och leds från Karolinska Instiutet.
This year’s Mayo Clinic – Karolinska Institutet conference will reflect a new approach to the longstanding collaboration:  “Mayo - KI 2.0”.
Planerat systemunderhåll för IDAC. Den 28:e maj 2020 från 17:00 till 19:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC.
Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att de har funnit ett helt nytt tillvägagångssätt som korta RNA-molekyler använder för att styra produktionen av proteiner inne i cellerna. Studien visar att en RNA-molekyl som spelar en viktig roll i cancer kan påverka sin aktivitet genom att förändra sin struktur. Upptäckten öppnar för helt nya strategier att behandla olika typer av cancer.
This year’s Mayo Clinic – Karolinska Institutet conference will be held virtually at both Karolinska Institutet and Mayo Clinic on September 9th - 10th, 2020. We are excited about this new opportunity!
Socialstyrelsen har ett ramavtal med Karolinska Institutet (samt ytterligare 28 leverantörer) gällande leverans av SK-kurser under perioden 2019-2022. Inför varje år avropar Socialstyrelsen kurser från ramavtalet mot de leverantörer som de har avtal med, under konkurrensutsättning. Kursområdena kan variera från år till år. Nu har Socialstyrelsen annonserat en förnyad konkurrensutsättning för vissa SK-kurser för 2021.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.
Just nu jobbar Universitetsbiblioteket med att förbättra utbudet av digitala tjänster som vänder sig till forskare. Det handlar bland annat om utökad hjälp att hitta tänkbara publiceringsvägar för forskning. Biblioteket behöver veta mer om de behov som finns för att kunna utveckla funktionaliteten på bästa sätt. Hjälp till genom att svara på några enkla frågor.
Samarbete, tydligt beslutsfattande för vårdpersonal samt flexibla beredskapsplaner är nyckelfaktorer för att upprätthålla hälso- och sjukvårdssystem vid utmaningar som en översvämning, enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
Unik litteraturöversikt över viktigt och lite utforskat tema: Interventioner för att informera våra vuxna patienters minderåriga barn om deras föräldrars sjukdom.
Carles Sola Riera, vid Institutionen för medicin i Huddinge (MedH) får priset för sin avhandling "Hantaviruses, Escapees from the death row – viral mechanisms towards apoptosis resistance."
Var tredje europeisk kvinna har ärvt receptorn för gulkroppshormon från neandertalare – en genvariant som är förknippad med ökad fertilitet, färre blödningar under tidig graviditet och färre missfall. Det visar en studie i Molecular Biology and Evolution av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Tyskland.
Vi gratulerar Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi och prefekt vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit invald i the American Association for Thoracic Surgery.
Hej Ingmar Ernberg, medförfattare och professor vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Grattis till er nya bok “Kvantfysiken och livet” som precis har släppts. Vad handlar den om?
På torsdag den 28 maj med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår.
Svensk hälso- och sjukvård beskrivs ofta som fragmenterad med flera olika vårdnivåer, huvudmän och vårdgivare. Denna fragmentisering kan leda till negativa konsekvenser i en persons vård och rehabilitering. Detta är särskilt aktuellt när flera aktörer är inblandade i ett vårdförlopp såsom exempelvis vid stroke.
Jakob Skov vid gruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases" den 5 juni 2020. Huvudhandledare är Sophie Bensing.
Kommande helg den 30-31 maj kommer Akademiska hus att städa garaget i ANA8 och det är därför önskvärt att inga bilar lämnas kvar över helgen. Detta för att underlätta så städningen kan utföras med ett så bra resultat som möjligt.

Det är uppsatt informationslappar om detta i garaget.
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny sekvenseringsmetod som gör det möjligt att kartlägga hur DNA är organiserat i cellkärnan – vilket avslöjar vilka regioner i arvsmassan som löper ökad risk för DNA-skador och mutationer. Tekniken beskrivs i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology.
Victor Bloniecko Kallio, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik. Den 27 maj 2020 kommer du att försvara din avhandling "Using CSF biomarkers to understand mechanisms of behavioral changes and effects of drug treatment in dementia", vad handlar den om?
Onsdagen den 20 maj avslutades kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med ett praktiskt prov av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades.
Mikroflimmer tycks kunna vara både en markör för odiagnostiserat förmaksflimmer, men även ett förstadium till förmaksflimmer.
Mer än hälften av svenskarna spelar om pengar och ungefär 170 000 personer har spelproblem. Coronakrisen har drastiskt förändrat förutsättningarna för pengaspel online med ett minskat utbud av vadhållning på sport och det finns en oro att sportspelare ska gå över till nätkasinon, som är det vanligaste spelet bland problemspelare.
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Ett enkelt blodtest kan hjälpa till att förutsäga vilka personer med multiple skleros (MS) sannolikt kommer att försämras under det kommande året, enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats online i tidskriften Neurology.
DA
drupal admin
2019-05-07