Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en ny organisatorisk princip för hur nervcellsnätverket i ryggmärgen reglerar våra rörelser. Nätverket som blixtsnabbt omvandlar kommandon från hjärnan till väl anpassade rörelser kan liknas vid en motor med tre växlar. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neuron.
Nio personer har dött och över 400 smittats av det nya coronaviruset som sprider sig i Kina. Ett fåtal fall har hittats i Taiwan, Thailand, Sydkorea, Japan och USA, och under onsdagen håller Världshälsoorganisationen ett krismöte om utbrottet. Hur orolig för en ny pandemi ska man vara? Virusforskaren Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, manar till lugn.
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats medel från Sjöbergsstiftelsen. Stiftelsen främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö.
Torsdagen den 16 januari var det högtidlig stämning och starkt tryck i hörsalen H1 Röd på Alfred Nobels allé 23. Tidvis kändes det som om taket skulle lyfta.
Den 10/1 beslutade universitetsdirektör Katarina Bjelke den nya handläggningsordning som reglerar ansvar- och arbetsfördelning mellan institutionerna och GMO vid handläggning av projekt som finansieras av EU och av amerikanska federala finansiärer.
Grattis Marianne Brehmer ny docent på KI DS!

2020-01-15 beslutade docentutskottet att Marianne Brehmer blir ny docent i urologi på KI.
Efter mångårig forskning om så kallade Frizzled-receptorer på cellernas yta har forskare vid Karolinska Institutet nu kunnat visa att dessa receptorer kan påverkas med småmolekylära läkemedel. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, öppnar för nya sätt att behandla olika typer av cancer.
Vi söker efter friska frivilliga, minst 60 år gamla, som kan donera små hudbiopsier från underben den 28-29 januari samt 4 februari.
Vi erbjuder fler kurstillfällen i Hjärt- och lungräddning för dig som arbetar i Biomedicum under februari och mars 2020.
Bukfetma ökar inte bara risken för en första hjärtinfarkt eller stroke, utan även för återkommande hjärt-kärlhändelser. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.
Kroppsegna proteiner som spelar en central roll vid allergier och parasitinfektioner kan hindra immunförsvaret från att felaktigt angripa den egna kroppen och orsaka ledinflammation. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Forskarna hoppas att resultaten ska leda till nya läkemedel mot ledgångsreumatism.
Välkommen till vårens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman.
Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut ett treårigt anslag till professor Lars Olaf Cardell vid Karolinska Institutet för vidareutveckling av vaccinering mot pollenallergi.
Bo Runeson och hans kollega Seena Fazel från University of Oxford har skrivit en översiktsartikel om forskningsläget gällande självmordsprevention. Artikeln har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.
Tillhör du yrkesgruppen teknisk/administrativ personal har du möjlighet att söka bidrag för att delta på en konferens eller kongress som kan bidra till din kompetensutveckling.
Sista datum för ansökan är den 15 februari 2020. Läs mer om ansökan och kriterier på TA-fondens sida. Ange diarienummer 2-182/2020 på din ansökan.
Utlysningen riktar sig till forskare med sin forskningsaktivitet vid någon av institutionerna på Campus Flemingsberg.
Världens största välgörenhetsorganisation, Bill and Melinda Gates Foundation, har gett svenska barnmorskor i uppdrag att lära ut sin kunskap i södra Afrika.
Projektet ”Detection and analysis of tumor and blood-borne markers using new nanotechnology for early diagnosis and monitoring of cancer” (Detektion och analys av tumör-och blodburna markörer med ny nano-teknologi för tidig diagnostik och monitorering av cancer) har fått 19 900 000 kr från Familjen Erling Perssons Stiftelse som en förlängning med 2 år på ett tidigare 3-årigt projekt.
Ett vanligt och billigt läkemedel kan användas för att motverka behandlingsresistens vid akut myeloisk leukemi (AML), en av de vanligaste blodcancerformerna hos vuxna. Det visar en studie i möss och mänskliga blodceller vid Karolinska Institutet och SciLifeLab som publiceras i tidskriften EMBO Molecular Medicine. Nu ska forskarna testa en ny kombinationsbehandling i en klinisk studie.
Forskaren Emma Andersson får Swedish Foundations’ Starting Grant 2019 för forskning inom utvecklingsbiologi.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 6 - 12 januari.
I en ny studie publicerad i Circulation Research visar forskare vid Karolinska Institutet att enzymet PCSK6, proprotein konvertas subtilisin/kexin 6, har en nyckelroll vid vaskulär sjukdom. Fynden ger hopp om att PCSK6 kan bli en framtida målmolekyl för utveckling av läkemedel mot kärlsjukdom.
NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Under 2020 planeras inte någon Lärardag på KI utan istället uppmuntras deltagande på NU-konferensen 7-9 oktober, där KI är medarrangör. Du som medarbetare på KI har möjlighet att få konferensavgiften betald.
Vi söker forskningspersoner till en studie som handlar om träningsformen Högintensiv intervallträning (HIT).
Vetenskapsrådet har beviljat drygt 34 miljoner kronor till forskare vid Karolinska Institutet inom utvecklingsforskning.
Enheten för Undervisning och lärande (UoL) söker en kursledare till KIs forskarhandledning - grundkurs.
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
I en ny studie publicerad i Nature Communications visar forskare vid Karolinska Institutet att MAIT-celler (mukosa-associerade invarianta T-celler), en del av människans immunsystem, svarar med en dynamisk aktivitet och omprogrammering av genuttryck under den initiala fasen av hiv-infektion. Studien fyller en kunskapslucka då det tidigare saknats kännedom om MAIT-cellernas funktion i just denna fas.
Två forskningsprogram med inriktning mot AI och bioelektronisk medicin för tillämpning på bröstcancer respektive inflammatorisk sjukdom, har antagits till det tvärvetenskapliga centret MedTechLabs som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Region Stockholm.
Nu utlyses platser inom kliniska forskarskolor i epidemiologi, molekylärmedicin samt allmänmedicin och primärvård.
Forskningsteamet för skelettdysplasi vid gruppen Sällsynta Diagnoser, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har upptäckt en ny gen bakom Stüve-Wiedemann Syndrom.
KI:s presstjänst sammanfattar regelbundet KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 16 december - 5 januari.
Stort grattis till Pawel Kozielewicz som utsetts till "Highlighted Trainee Author, January 2020" av tidskriften Molecular Pharmacology.
2019 års stipendiat i Stefan Plantmans Minnesfond är med. dr. Tobias Karlsson. Han är verksam som forskare och lärare vid institutionen för neurovetenskap.
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry.
Patienter som har den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit löper ökad risk att dö av tjocktarmscancer eller ändtarmscancer, trots modern behandling. Risken har dock minskat under senare år. Det visar en ny studie som forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med danska forskare, publicerat i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.
Öppen repetition den 20 januari 2020. Ingen tidigare körerfarenhet krävs.
Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) växer och söker just nu pedagogiska utvecklare och en IKT-pedagog.
I Rapportsändningen den 8 januari var det ett inslag med Alzheimerforskning på möss från Per Nilssons forskargrupp, Sektionen för neurogeriatrik.
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod baserat på artificiell intelligens för att bättre diagnostisera och gradera prostatacancer vid bedömning av vävnadsprover. AI-systemet har potentialen att lösa flaskhalsar i dagens prostatacancerdiagnostik genom att ge säkrare diagnoser och bättre klinisk handläggning. Studien, som presenteras i The Lancet Oncology, visar att AI-systemet var lika bra på att identifiera och gradera prostatacancer som ledande uropatologer.
Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet och University of Oxford, valdes in som ledamot i klassen för medicinska vetenskaper i Kungl. Vetenskapsakademien den 27 november 2019.
Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation.
Annika Hanberg, IMM, programdirektor för ToxMastern erhöll utmärkelsen ”Mäster” av Medicinska Föreningen vid deras Luciabal den 13 december 2019.
KI:s svenska digitala ambassadörer levererade mycket intressant innehåll under 2019. Här hittar du de mest lästa inläggen, de populäraste poddavsnitten och de mest sedda vloggarna.
Arne Holmgren, senior professor vid Karolinska Institutet, avled den 6 januari 2020, 79 år gammal. Dr Holmgren var vida känd i Sverige och övriga världen som en av de banbrytande forskare som etablerat det snabbt växande forskningsområdet redoxbiologi.
En forskargrupp har med hjälp av såpa ”tvättat” proteinmolekyler som finns i cellmembran. Resultaten ger nya kunskaper om hur membranproteinerna är kopplade till de omgivande lipidmolekylerna. Forskare från Karolinska Institutet har samarbetat med forskare från Oxford University, Stockholms universitet och Warwick University i en ny studie som publicerats i Angewandte Chemie International Edition.
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Solna, termin 7 på läkarprogrammet, hade avslutning den 20 december 2019 och pris till bästa lärare och student delades bland annat ut.
Från 2020 gäller nya priser för licenser för programvaror som följd av uppdateringar och justeringar i Karolinska Institutets avtal.
Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier: Guldmedaljen, Stora silvermedaljen och Silvermedaljen. Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider.
DA
drupal admin
2019-05-07