Skip to main content

Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Forskare vid Karolinska Institutet har genomfört avancerade analyser av immunsystemets aktivering hos svårt sjuka covid-19-patienter. På så vis har de lyckats identifiera flera celltyper som har en central funktion i immunförsvarets reaktion på det nya coronaviruset och överreaktion vid svår sjukdom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports Medicine.
Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna beter sig när de får ungar. En central komponent här är hormonet prolaktin, som förbereder honorna för moderskap och som nu visar sig styra även pappornas intresse för ungarna. Studien publiceras i tidskriften Cell.
I en interdisciplinär studie som kombinerar stamcellsbiologi och tumörbiologi har forskare från Karolinska Institutet (samt Uppsala och Lund universitet, tillsammans med forskare i Kanada, Tyskland och Frankrike), lyckats skapa en ny typ av stamcellsmodeller för studier på cancer i hjärnan. Studien publicerades nyligen i PNAS.
En ny typ av immunterapi av den elakartade hudcancern malignt melanom visar lovande resultat. Tre mycket svårt sjuka patienter är idag långtidsöverlevare. Studien som publiceras i OncoImmunology är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Syftet med denna studie är att skaffa kunskap om hur risker under coronaviruset uppfattas relaterat till psykologiskt välbefinnande och följsamhet till behandling.
Grattis Eleni Aklillu - ny professor i tropikfarmakologi på avdelningen för klinisk farmakologi.
Läkemedlet tocilizumab som används mot bland annat ledgångsreumatism kan kraftigt förkorta tiden i respirator och minska vårdtiden för svårt sjuka covid-19-patienter. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som publicerats i Journal of Internal Medicine.
En litteraturstudie koordinerad av Karolinska Institutet och McMaster University i Kanada visar att munskydd av tyg ger en filtrering på klinisk nivå vilket kan minska spridningen av virus som sars-cov-2. Resultatet, som publicerats i tidskriften Mayo Clinic Proceedings, stödjer användningen av munskydd för att minska spridningen av det nya coronaviruset, enligt forskarna.
Påverkan av nervsystemet kan visualiseras med magnetkamera och skiktröntgen hos patienter drabbade av svår covid-19. I en studie med 185 patienter visar forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset skador i små kärl samt inflammation i hjärnan, hjärnhinnor och nerver. Resultaten publiceras i Radiology.
Den 30 juli kom antagningsbesked i urval 2 inför terminsstart hösten 2020. Antalet antagna studenter ökar något jämfört med föregående år och inför höstterminen har 3082 personer antagits till någon av KI:s utbildningar.
Som tidigare meddelats har professor Sten Orrenius avlidit.
Klingberg lab genomför en pilotstudie som undersöker arbetsminnet samt nya effektiva testmetoder för arbetsminnet med hjälp av VR, Eye-tracking och EEG. Vi söker nu personer i 18-30 års åldern som vill delta. Testet utförs på institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet i Stockholm och tar ca 30 min. En ersättning på 200 kronor tilldelas.
Covid-19-pandemin stoppar inte kampen för hbtq-personers rättigheter. Årets Stockholm Pride livesänds istället digitalt under namnet Stockholm Pride Summer Stream. Som vanligt deltar flera av Stockholms lärosäten under den gemensamma parollen Academic Pride, som i år samlar både studenter och anställda på sju lärosäten.
Människors upplevelse av smärta har sin bakgrund 50 000-70 000 år tillbaka i tiden, när neandertalare och våra förfäder möttes. Arvsmassa från neandertalare innebär en ökad smärtkänslighet, visar ny forskning vid Karolinska Institutet och Max Planck Institute som publicerats i Current Biology. Resultatet kan leda till mer skräddarsydda behandlingar.
Många patienter som fick en blodtransfusion mellan 1960- och 80-talen smittades med hepatit C-viruset men har inte kunnat spårats. Med hjälp av en stor databas med patienter som fått blodtransfusioner har forskare vid Karolinska Institutet identifierat 44 blodgivare och 1 180 patienter som sannolikt är infekterade med hepatit C och nu kan erbjudas behandling. Studien publiceras i Eurosurveillance.
Preventionsprogram med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom med 21 procent. Det visar resultatet av en långtidsstudie där forskare vid Karolinska Institutet under 22 år följt 5 671 personer via primärvården i Sollentuna, som nu publiceras i British Journal of Sports Medicine.
Före detta högskoledirektören vid Karolinska Institutet Margareta Almling, Stockholm, har avlidit. Hon skulle fylla 99 år i augusti. Hon sörjs närmast av sina barn Elisabeth, Johan, Anders, Ingrid och deras familjer samt av avlidne sonen Eriks familj.
Det antidepressiva läkemedlet fluoxetin har föreslagits förbättra hjärnans återhämtning efter akut stroke. Men nu visar resultat från en stor randomiserad studie med strokepatienter från 35 sjukhus i Sverige att läkemedlet inte har någon sådan effekt. Studien har letts av forskare vid Karolinska Institutet och publiceras i tidskriften The Lancet Neurology.
Vi har publicerat en systematisk review och meta-analys i Journal of Dental Research
Karolinska Institutet genomför en undersökning om svartsjuka. Vi gör den här studien för att lära oss mer om svartsjuka, för att på sikt kunna utveckla stöd och psykologisk behandling för de som vill få hjälp. Om du är minst 18 år får du gärna vara med och svara på våra frågor, oavsett om du är svartsjuk eller inte.
Vinnova har kontinuerligt finansierat Genomic Medicine Sweden och införandet av precisionsmedicin inom sjukvården i hela landet. De bidrar nu med ytterligare 36 miljoner kronor för 2020-2021 och därtill görs en utökad samfinansiering om 52 miljoner kronor av de deltagande regionerna och universiteten.
Karolinska Institutet är ett av ytterligare fem universitet som beviljats medel från EU-kommissionen inom EU:s satsning på Europauniversitet.
Sunet har nu löst problemet med E-signatur.
Just nu pågår en nationell undersökning som genomförs av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Forskarna studerar effekterna av covid-19 pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom som depression, ångest, missbruk och tvångstankar.
Sophie Erhardts forskargrupp vid Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet, beviljas ett forskningsbidrag på totalt 1 200 000 SEK från Hjärnfonden.
Problemet med att byta lösenord via acoount.ki.se är nu löst

Du kan fortfarande byta ditt lösenord via Office.com
https://medarbetare.ki.se/andra-ditt-ki-losenord-i-office-365
Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram en ny metod som kan underlätta för myndigheter att bedöma hälsorisker med hormonstörande ämnen i miljön.
Genom att göra de senaste forskningsresultaten tillgängliga för läkare ökar möjligheterna att hitta bättre individualiserade cancerbehandlingar. Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har under ett par år arbetat med att bygga ett digitalt verktyg för att enkelt tillgängliggöra världsomfattande genomikdata som stöd för behandlingsbeslut.
I en ny studie som publiceras i PNAS, visar forskare från Karolinska Institutet, KTH, Nagoya University o Technische Universität Braunschweig en oupptäckt heterogenitet av purkinjeceller hos vuxna zebrafiskar som avslöjar förekomsten av anatomiskt och funktionellt distinkta celltyper.
Akuta porfyrier är en grupp ovanliga sjukdomar som kan ge allvarliga och ibland livshotande attacker av buksmärtor, illamående och kräkningar samt förlamningar. En ny läkemedelskandidat har nu prövats i en fas 3 studie i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras i New England Journal of Medicine.
Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor i Vetenskapsrådets projektbidrag för corona- och covid-19-forskning. Av dessa är 11 forskare vid Karolinska Institutet.
Nedan information är en sammanfattning av nyheter från Karolinska Institutets HR.
World-Wide FINGERS (WW-FINGERS) är det första globala nätverket av kliniska prövningar för riskreduktion och förebyggande av demens och Alzheimers sjukdom genom en kombination av parallella livsstilsförändringar på flera områden. Nätverket förenar forskargrupper från över 30 länder och leds av professor Miia Kivipelto vid Centrum för Alzheimerforskning, KI. WW-FINGERS-nätverkets fokus, vetenskapliga strategi och aktiviteter har publicerats idag (6 juli 2020) i tidskriften Alzheimer's & Dementia.
Efter ett omfattande arbete med förankring inom alla kursansvariga institutioner vid Karolinska Institutet och i samverkan med Region Stockholm kan nu läkarprogrammet erbjuda plats till alla behöriga studenter som står på reservplats till höstens kurser.
Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Nu har kommissionens samtliga ledamöter utsetts. Där ingår Göran Stiernstedt, ordförande i KI:s styrelse, konsistoriet, samt Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.
Det går inte att ladda upp bilder i Drupal och felsökning pågår. Uppdatering: problemet löst.
Natten till torsdagen 2 juli skedde flera inbrott och inbrottsförsök på Campus Solna, hos flera av hyresgästerna som finns här. Även i KI:s och Akademiska hus lokaler.
En ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet visar att antikroppar mot fettämnet fosforylkolin (PC) kan associeras med skydd mot inflammatoriska systemsjukdomar som till exempel SLE och Sjögrens syndrom. Resultaten ger stöd för en möjlig behandling genom att tillföra antikroppar till patienter med dessa sjukdomar eller genom vaccination.
Måndagen 13 juli kl. 8.00-10.00 är utbildningsdatabasen SELMA nedstängd på grund av tekniskt underhåll.
Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie avbildat proteinet tau i hjärnan hos levande patienter med Alzheimers sjukdom. Mängden och spridningen av tau visade sig kunna förutse hur minnet kommer att utvecklas i framtiden. Hjärnavbildning för att mäta tau kan vara användbar både för att förbättra diagnostiken och för att utveckla mer effektiva behandlingar, enligt forskarna. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.
Under sommaren 2020 har Karolinska Institutet förordnat rektor respektive universitetsdirektör enligt nedan.
Även för tidigt födda barn bör utvärderas enligt Apgarskalan, ett verktyg som används för att mäta nyföddas hälsa omedelbart efter förlossningen. Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet som i en stor observationsstudie undersökt värdet av Apgarpoäng för barn som föds för tidigt. Resultaten har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.
Den 14 juli börjar borrning och sprängning i berget. Boende och arbetande i närheten kommer att höra och känna av arbetena.

Sprängningarna kommer att ske vid fasta tider, måndag till fredag kl 07.05, 09.00, 10.50,15.00, 18.00, 21.50. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider.
Vi saknar vår kollega och vän professor emeritus Torgny Svensson. Han avled i sviterna av covid-19 fredagen den 12 juni vid 75 år ålder. Han sörjs närmast av sin familj, vänner och kolleger i Sverige och internationellt.
Upprepade mätningar av biomarkören FIB-4 i blodet med några års mellanrum kan förutsäga risken att drabbas av svår leversjukdom, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i Journal of Hepatology. Risken för skrumplever ökar hos personer där nivåerna av denna markör stiger mellan två testtillfällen.
Centrum för Innovativ Medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. Genom att stimulera utbytet mellan kliniska och experimentella forskare bidrar CIMED till att stärka och utveckla forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg.
KI har ett nytt avtal inom företagshälsa. Från och med 1 juli 2020 är vår leverantör Avonova Hälsa.
De stora satsningarna på infrastruktur passerade kulmen 2018, och KI är sedan dess inne i en konsolidering som tydligt syns i att kostnadsökningen nästintill har upphört.
Nu har tekniker åtgärdat problemen. Testa att logga in igen på din KI mail genom länken till webmailen nedan eller genom en e-postklient på din dator eller mobiltelefon, vid fortsatta problem så kontakta it-support@ki.se 08 524 822 22.
Vi ber om ursäkt för det inträffade.

/KI IT-support.
De får 750 000 kr var under ett år.
KW
KI webbteam
2020-06-08