Nyhetsarkiv

View expanded
View compact
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) lanserar en ny forskningssatsning och donerar 3,1 miljarder kronor under tolv år för att stödja datadriven life science samt 600 miljoner kronor för att förlänga det befintliga stödet till SciLifeLab och Wallenberg centrum för molekylär medicin. Många nya forskartjänster kommer att inrättas.
Nyheter
Det har gått ett år sedan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildade universitetsalliansen Stockholm trio. Tillsammans verkar de tre lärosätena för att utveckla och lyfta fram den internationella forsknings- och utbildningsmiljön Stockholmsregionen, bland annat genom att etablera en gemensam representation i Bryssel. Nu blir Dan Andrée Stockholm trios man i Bryssel.
Nyheter
Ett av årets lgNobelpris tilldelades de forskare som studerat alligatorer och hur deras läten påverkas av helium.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Logopedi
Tobias Stiftelsens anslag 2020 har tilldelats Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg, båda forskare vid Karolinska Institutet. Anslaget uppgår till 10 miljoner kronor fördelat på 5 år. Det ska stödja forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation för patienter med blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.
Nyheter
Roland Grafström är en av fyra partners i ledningen av projektet HARMLESS (Advanced high aspect ratio multicomponent materials: towards comprehensive intelligent testing and safe by design strategies) som beviljats 764 000 Euro inom Horizon 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Fredagen 23 oktober har ekonomienheten planeringsdag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Vill du också dela med dig av dina tankar kring och erfarenheter av genetisk testning/utredning i allmänhet och vid autism?

Då är du personen vi söker!
Nyheter
På torsdag den 22 oktober med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se och nyheter.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och redigera.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
En stor jämförande studie av canceröverlevnad mellan de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder över tid och att de skillnader som setts tidigare minskat. Det är troligen flera olika faktorer som lett fram till dessa förbättringar. Tidigare jämförande studier mellan de nordiska länderna har visat på tydliga skillnader i canceröverlevnad, med sämre överlevnad för patienter i Danmark.
Nyheter
Protokollet från styrelsemötet 25 september finns i den IMM-gemensamma mappen P:IMM_Information/Protokoll
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Martin Enges forskargrupp på institutionen för onkologi-patologi har utvecklat en ny metod för att samtidigt analysera funktionen och de samlade genetiska fel som enskilda celler samlat på sig i leukemier och andra cancersjukdomar. Artikeln publiceras i den ansedda tidskriften Molecular Cell den 16:e oktober.
Nyheter
Över tid får personer med MS, multipel skleros, allt större funktionsnedsättningar. Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat en möjlig förklaring till det progressiva sjukdomsförloppet i möss och hur det kan vändas. Studien, som publiceras i Science Immunology, kan få betydelse för framtida behandlingar.
Nyheter
Hej Helena Hildenwall, en av författarna till publikationen och medlem av gruppen "Global Child Health and SDGs" vid institutionen för global folkhälsa. Vilka är de viktigaste resultaten av er studie?
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Att kunna dra kausala slutsatser är viktigt i medicinsk forskning för att se om medicinska behandlingar är effektiva och om olika exponeringar är skadliga. Vid insamling av data är det svårt att dra kausala slutsatser och ofta måste forskaren göra orealistiska antaganden om de bakomliggande mekanismerna som genererat data. I en ny artikel publicerad i Journal of the American Statistical Association har forskare vid KI utvecklat statistiska metoder som undviker sådana orealistiska antaganden.
Nyheter
Under torsdagskvällen den 15 oktober hölls en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern – den årliga installationshögtiden för nya KI-professorer, den här gången både i Aula Medica och digitalt. 14 nya professorer installerades, även nya adjungerade professorer och gästprofessorer välkomnades.
Nyheter
Den 15 oktober 2020 installerades 14 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Dessutom välkomnades nya adjungerade professorer och gästprofessorer.
Nyheter
Det finns idag en stor mängd olika serologiska tester på marknaden där man hävdar att mätning av antikroppssvar ger en bedömning av immunitet. Ifall testerna fungerar har de mycket stor potential. Dock har det visat sig att det finns stora kvalitetsskillnader mellan testerna.
Nyheter
Med anledning av covid 19-utbrottet kommer medierapporten att göras med tätare intervall än annars. Vi kommer också att ha fokus på just rapporteringen om virusutbrottet. Som alltid är medierapporten ett urval av KI-relaterade nyheter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nominate yourself for participation in Global Young Scientists Summit (GYSS) 2021, online in Singapore 12- 15 January 2021. Take the chance to become one of KI’s five candidates!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Eskil Degsell, från forskningsprogrammet Patienten i förarsätet vid MMC, LIME, medverkade som talare vid den 20e ICIC 20 konferensen (International Conference on Integrated Care) i september 2020.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hasson
Hallå där Helena Cleeve, doktorand vid Sektionen för arbetsterapi. Den 6 november kommer du att försvara din avhandling ”Mundane mattering : how materialities come to matter in everyday life in dementia care units and in end of life care”, vad handlar den om?
Nyheter
MedEd Lab är ett forum där du som undervisar inom KI kan diskutera och dela erfarenheter, exempel och expertis inom utbildning och pedagogik.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kurskatalogen för VT21 är öppen för ansökan fram till 16 november. Postdoktorer är, liksom tidigare, också välkomna att söka och antas i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fortsatt ökad smittspridning i samhället ger ett läge där vi inte kan slappna av. Nu måste vi hålla ut och följa alla restriktioner och rekommendationer. Tillsammans stoppar vi smittan!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Forskare från Karolinska Institutet har visat att genetisk riskpoäng för ADHD påverkar hur stor effekt standardinsatser samt träningsprogrammet KONTAKT® har för individer med autism. Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Npj Genomic Medicine.
Nyheter
UBW kommer att uppgraderas till version 7.5 och detta innebär att systemet behöver stängas ner under några dagar.
Det kommer inte gå att göra någonting i UBW under tiden UBW är stängt för uppgradering. Det gäller såväl ekonomisystem som e-handel och Anknutna. T.ex. kommer inga fakturor eller beställningar kunna hanteras i systemet, hantera eller registrera anknytningar. Det går inte heller att ta ut någon information ur systemet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Inom ramen för forskarskolan utlyses upp till 14 anslag för delfinansiering av doktorander vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Processen för grönt ljus för forskarhandledare har setts över varvid mindre justeringar gjorts av regler och rutiner.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fr.o.m. v.41 är alla byggnader på Campus Solna, där KI är hyresgäst, direktkopplade till SOS vid brandlarm.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
13 okt 2020
Nytt anslag
Kristian Dreij och Felipe de Oliveira Galvão vid enheten för biokemisk toxikologi har beviljats stöd från STINT inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2020–2023 med 375 000 SEK.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
På måndagen samordnade Länsstyrelsen i Stockholm ett besöksprogram åt kungaparet om hur Stockholms län hanterar covid-19-pandemin. Första stoppet var på Karolinska Institutet.
Nyheter
Karolinska Institutets Kulturråd har beslutat att årligen uppmärksamma en person eller gruppering vid KI för speciellt värdefulla insatser för interaktion/dialog mellan medicinsk vetenskap och samhälle eller som främjat verksamheten inom KIs kultursfär.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
Du som har en dator med en tidigare version av Windows 10 behöver genomföra en obligatorisk uppdatering av operativsystemet. Uppdateringen kan ta upp till två timmar och installerade program påverkas inte av uppdateringen.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Fettlever orsakad av övervikt drabbar närmare en av fyra personer i Europa och USA. Tidigare forskning har visat att personer med fettlever som utvecklat svår fibros eller cirros har en ökad risk att dö i förtid. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Massachusetts General Hospital i USA att även mild fettlever är kopplad till ökad risk att dö men att dödligheten ökar med tilltagande svårighetsgrad av sjukdomen. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gut.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet genererar snabbt ny kunskap rörande kopplingen mellan olika typer av läkemedelsbehandling och hyponatremi. I den aktuella studien jämfördes litiumbehandling mellan 11 213 personer som sjukhusvårdats på grund av hyponatremi med 44 801 kontroller. Intressant nog fann man att litiumbehandling var hälften så vanlig hos personer med hyponatremi. Resultaten har nyligen publicerats i tidsskriften Journal of Psychopharmacology.
Nyheter
Grattis till Mats Rudling, Bo Angelin och Moumita Ghosh Laskar, avdelningen för Metabolism, till Alvarengas pris från Svenska Läkarsällskapet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Georgios Sotiriou, forskare vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi får ”the Smoluchowski award” för sitt forskningsbidrag till områdena aerosolvetenskap och -teknik. Utmärkelsen består av en certifiering och ett personligt pris på 2.000 €.
Nyheter
Hallå där, Xin Li, doktorand vid Aging Research Center (NVS). Den 28 oktober försvarar du din avhandling med titeln: “The relation between aging, dopamine-regulating genes, and neurocognition”. Vad handlar din avhandling om?
Nyheter
Kardiovaskulär magnetresonanstomografi är en icke-invasiv, strålningsfri avbildningsmodalitet som snabbt har blivit referensstandard för många fysiologiska mått av hjärtat.
Nyheter
Inte bara Coronarelaterade reportage är aktuella idag utan även reportage om åldrande.
Nyheter
AIMES, Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences, är en gemensam satsning av Karolinska Institutet och KTH, i samarbete med Getinge, vars vision är att förstärka kompetensutbytet inom akademi, vetenskap och industri. Forskningscentret invigdes den 30 september 2020, i Biomedicum, Solna (och via Youtube).
Nyheter
Ny konferensutrustning är installerad i IMM:s större mötesrum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Protokollet från enhetsrådet 8 oktober finns i den IMM-gemensamma mappen P:IMM_Information/Protokoll
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Forskare vid KI får 52 120 000 kr i Fortes årliga öppna utlysning. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
Nyheter
Eleni Aklillu som är professor i tropisk farmakologi och forskargruppsledare på institutionen för laboratoriemedicin har tilldelats den prestigefyllda Donald Mackay medaljen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Praktiska råd vid arbete på distans.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Iben Axén, enheten för interventions- och implementeringsforskning är utsedd till ny forskargruppsledare vid IMM.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
KW
KI webbteam
2020-06-08