Publicerad: 2021-04-22 12:43 | Uppdaterad: 2021-05-04 16:08

Malin Nygren-Bonnier får forskningsmedel från Hjärt-Lungfonden

Malin Nygren-Bonnier, docent och sektionschef vid sektionen för fysioterapi tilldelas forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.

svartvitt porträtt av Malin Nygren-Bonnier
Malin Nygren-Bonnier. Foto: Annika Clemes.

Anslaget, som är på 400 000 SEK, är riktat till projektet "Rehabilitation of patients with long-covid-19 - development and evaluation of specific tailored interventions".

Långvariga symtom efter covid-19 rapporterades initialt huvudsakligen hos patienter som krävde intensivvård, men dessa symtom kan också förekomma vid så kallad långcovid. Syftet är att utvärdera effekterna av specifika skräddarsydda interventioner på fysisk och psykisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet för patienter med långcovid-19. Målet är vidare att beskriva patienternas upplevelser av sådana interventioner.