Publicerad: 2019-10-09 14:01 | Uppdaterad: 2020-06-23 08:29

Tre forskare vid NVS har tilldelats bidrag från FORTE

Det är Charlotte Ytterberg, Susanne Guidetti och Staffan Josephsson som får bidrag.

Charlotte Ytterberg, lektor och docent vid sektionen för fysioterapi, får 4 000 000 kronor för sitt projekt ”Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros”.

Susanne Guidetti, lektor vid sektionen för arbetsterapi, får 3 000 000 kronor för sitt projekt ”F@ce 2.0 - Implementering och utvärdering av en ny modell för en personcentrerad, IKT-baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer  med stroke”.

Staffan Josephsson, professor vid sektionen för arbetsterapi, får 751 000 kr för sitt projekt ”Berättande som resurs för samskapande av vård och omsorg för sköra äldre”.