Publicerad: 2023-12-28 09:59 | Uppdaterad: 2023-12-28 10:02

Ny avhandling utvärderar kliniskt test för bedömning av rörelsekvalitet

Hallå där John Ressman, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 26 januari försvarar du din avhandling "The Single Leg Squat in clinical testing. Aspects of reliability, validity, and associated factors". Vad handlar den om?

John Ressman, doktorand vid avdelningen för fysioterapi.
John Ressman, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Foto: Privat.

I den kliniska vardagen är det vanligt förekommande att man gör en visuell bedömning av rörelsekvalitén för ett funktionellt test. Min avhandling fokuserar på mätegenskaperna hos ett funktionellt rörelsetest, enbensknäböjen, eller The Single Leg Squat som det kallas i engelsktalande litteratur. Eftersom visuell bedömning av sin natur är subjektivt har vi också utvärderat ett objektivt rörelseanalyssystem. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vi fann att Single Leg Squat var ett pålitligt och kliniskt användbart test för bedömning av rörelsekvalitet i motsats till det utvärderade objektiva rörelseanalyssystemet. Vi utvecklade, utvärderade och föreslog ett standardiserat multisegmentellt Single Leg Squat som oberoende av bedömarnas erfarenhet visade sig ha en kliniskt acceptabel tillförlitlighet. Det föreslagna testet applicerades slutligen i ett urval av kvinnliga fotbollsspelare där resultatet av testet associerade med en mängd olika biopsykosociala faktorer.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Rörelsekvalitet ses som en självständig egenskap vilken är viktig vad gäller rehabilitering och skadeförebyggande åtgärder. En bättre förståelse för utfallet av ett Single Leg Squat kan hjälpa klinikern att fatta evidensbaserade beslut om rehabilitering och återgång till idrott, samt på ett säkert och effektivt sätt vägleda valet av övningar. Detta kanske främst hos yngre kvinnor vilka är mer benägna att få allvarliga knäskador.

Vad väntar i framtiden för dig? Kommer du att fortsätta bedriva forskning?  

Jag kommer att fortsätta min forskning parallellt med mitt kliniska arbete som fysioterapeut. Inom en snar framtid kommer jag att utvärdera flera biopsykosociala faktorer, bland annat Single Leg Squat och hormonella faktorer, i en longitudinell studie för att undersöka om dessa faktorer kan förutsäga skada under en fotbollssäsong.

Kontakt

John Ressman Doktorand