Publicerad: 2021-07-13 11:26 | Uppdaterad: 2021-08-18 09:56

Debattartikel: Fysisk aktivitet kan stärka motståndskraften mot svår covid-19

Tre forskare vid NVS medverkar i en debattartikel i Läkartidningen, med uppmaning om att bidra till att främja fysisk aktivitet för att skydda mot svår covid-sjukdom med respiratorisk svikt.

collage med tre porträttbilder, Maria Hagströmer, professor, Ing-Mari Dohrn, med. dr., och Malin Nygren Bonnier, docent, sektionen för fysioterapi, NVS.
Maria Hagströmer, professor, Ing-Mari Dohrn, med. dr., och Malin Nygren Bonnier, docent, sektionen för fysioterapi, NVS.

Ing-Mari Dohrn, Maria Hagströmer och Malin Nygren-Bonnier, forskare vid sektionen för fysioterapi, har tillsammans med kollegor publicerat en debattartikel i Läkartidningen som visar på vikten av fysisk aktivitet för att minska risk för svår covid-sjukdom med respiratorisk svikt.

Tillsammans riktar de en uppmaning till alla som kan, att agera för att bidra till att fler rör på sig. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att efterfråga fysisk aktivitetsnivå och erbjuda stöd för att öka den fysiska aktiviteten.

Kontakt

Ing-Mari Dohrn Assisterande Lektor