Publicerad: 2019-02-13 16:34 | Uppdaterad: 2019-02-15 08:04

Muskelstyrka för urval till försvarsmakten

Sektionen för fysioterapi vid NVS, Karolinska Institutet, stödjer Rekryteringsmyndigheten (TRM) och Försvarsmakten (FM) med utveckling och utvärdering av fysiska urvalstester. Ansvarig forskare Med dr Helena Larsson, presenterar tillsammans med forskarna i den militärmedicinska forskargruppen resultaten från muskelprovet i fyra publikationer. Artiklarna finns tillgängliga på nätet via respektive länk.

Muskeltest_Helena Larssons forskning
Foto: Fredrik Hofgaard

Regleringsbrevets två perspektiv - där det ena tar upp behållarperspektivet av rekryterad personal och det andra hur Försvarsmakten skall verka för att öka andelen kvinnor på alla nivåer - belyses i pågående uppdrag. Arbetet anses vara särskilt angeläget för att uppnå ett robust personalförsörjningssystem där urvalstestet Isokai tidigare har ifrågasatts.

Content validity (innehållsvaliditet) – vilken typ av muskelstyrka behöver mätas?

Artikeln belyser vad olika experter anser om muskeltester som används för att bedöma soldaters muskelkapacitet i relation till den fysiska belastning som olika arbetsuppgifter innebär. Materialhantering, lyft av olika föremål, anses vara den mest vanligt förekommande uppgiften, Isokai-testet är ett isokinetiskt simulerat lyft-test. Artikeln presenterar också ett testbatteri för urval av soldater till fysiskt krävande tjänst och för bedömning av soldater som förbereder sig inför internationell insats.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132185

Concurrent validity d.v.s. om testresultat från olika mätmetoder kan jämföras med varandra.

Studien visar hur mätning av muskelstyrka med Isokai testet (mönstring/ antagningsprövning vid TRM) kan ”jämföras” med ett marklyft (styrketestet som används i FM). Resultatet visar god samstämmighet vilket innebär att det nu finns en systematik med olika styrketester från urval till uppföljning. Resultat kommer att användas för att vidareutveckla uttagningssystemet och för att vid inskrivningstillfället anpassa träningsinstruktioner individuellt inför inryckning.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207054

Isokai-testets reliabilitet (tillförlitlighet) har prövats.

Resultaten visar att testet har en hög tillförlitlighet vilket stödjer användning av testet för att bedöma maximal muskelstyrka vid urval och för att mäta förändringar av muskelstyrka över tid.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209419

Du kan också läsa om styrketestet i en vetenskaplig rapport, som du hittar här.

Den aktuella forskningen har också presenterats vid den internationella konferensen, 35th FIMS World Congress of Sports Medicine, Rio de Janeiro, Brazil from 12th September to15th 2018.

Referenser:

Helena Larsson, Matthias Tegern, Lisbet Broman, Karin Harms-Ringdahl, 2011. Isokai-testet som urvalstest till utbildning i Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem.

ISBN-nummer 978-91-7457-498-2.

Larsson H, Tegern M, Monnier A, et al. (2015) Content Validity Index and Intra- and Inter-Rater Reliability of a New Muscle Strength/Endurance Test Battery for Swedish Soldiers. PLoS ONE 10(7): e0132185.

Bohman T, Tegern M, Halvarsson A, Broman L, Larsson H (2018) Concurrent validity of an isokinetic lift test used for admission to the Swedish Armed Forces. PLoS ONE 13(11): e0207054.

Tony Bohman, Matthias Tegern, Alexandra Halvarsson, Lisbet Broman, Helena Larsson. Reliability and agreement of the IsoKai isokinetic lift test – a test used for admission to the Swedish Armed Forces. Short title: Reliability of an isokinetic lift test. PLoS ONE 13(12): e0209419.