Medicinvetarna #23: Vem får Nobelpris?

Thomas Perlmann är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska Institutet, men han är också sekreterare i både Nobelförsamlingen och Nobelkommittén som utser vem eller vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin. En dag om året, under en kort stund, är han möjligen planetens mest medieexponerade person. Hör honom berätta om hur det går till att få fram pristagare, och vilka utmaningar och fallgropar som finns i processen. Avsnittet publicerades 25 september 2019.

Porträtt av professor Thomas Perlmann.
Thomas Perlmann, foto: Andreas Andersson

Femtio professorer i Karolinska Institutets Nobelförsamling väljer varje år ut den eller de forskare som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Vid sidan av församlingen finns en Nobelkommitté, en arbetsgrupp med ungefär 15 personer som sköter mycket av det praktiska arbetet. Sekreterare i både församling och kommitté sedan 2016 är Thomas Perlmann, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. 

I nya avsnittet av Medicinvetarna berättar Thomas Perlmann om hur processen ser ut över året, hur arbetet bedrivs och diskussionerna går. Han avslöjar också vilka Nobelpris som kanske inte var så lyckade i historiens ljus...

I avsnittet hör vi också professor Mårten Risling vid institutionen för neurovetenskap svara på en lyssnarfråga: Ser alla hjärnor likadana ut?

Rättelse: Programmet innehåller ett Nobepris-quiz där en av frågorna handlar om vem/vilka som fått Nobelpriset två gånger. Vi missar där att nämna John Bardeen som fick Nobelpriset både för uppfinningen av transistorn och senare för utveckling av teorier kring supraledare.

  • Lyssna på avsnittet via Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes.

Läs mer om Nobelpriset