Publicerad: 2019-03-05 15:13 | Uppdaterad: 2019-03-05 16:11

Ny avhandling: Working life in people with multiple sclerosis

Mia Forslin

Hallå där Mia Forslin, doktorand vid sektionen för fysioterapi. Du ska disputera den 8 mars med din avhandling ”Working life in people with multiple sclerosis” - vad handlar den om?

Min avhandling handlar om hur arbetslivet fungerar för personer med multipel skleros, med fokus på att få ett hållbart arbetsliv med livskvalitet både under aktivt arbetsliv och efter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Arbetslivet är många gånger tufft för personer med MS. Det är svårt att räcka till för att både arbeta och ha energi kvar utanför arbetet. Minskning av aktiviteter i privatlivet och ökad upplevd fysisk påverkan av MS kan vara tidiga indikationer på svårighet att bedriva ett hållbart arbetsliv. Personer med MS som inte arbetar uppvisar en större försämring i funktion jämfört med de som arbetar. De har också lägre acceptans av MS och lägre livstillfredsställelse.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Fler behöver få möjligheten att arbeta längre i arbetslivet på ett hållbart sätt, utifrån ett helhetsperspektiv som inbegriper både arbetslivet och privatlivet. Det kan gynna både hälsa och livskvalitet för personer som lever med funktionsnedsättningar. För att detta ska vara möjligt behövs större acceptans i samhället för flexibla lösningar i arbetslivet.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer fortsätta med forskning och kliniskt utvecklingsarbete samt att återgå till att arbeta kliniskt som fysioterapeut. Den kliniska verkligheten är för mig drivkraften till att bedriva forskning.