Publicerad: 2020-10-06 15:11 | Uppdaterad: 2020-10-09 16:33

FORTE delar ut cirka 19 miljoner till fyra forskare vid NVS

NVS gratulerar Ann-Helen Patomella, Lena von Koch, Maria Hagströmer och Neda Agahi!

Ann-Helen Patomella, lektor och docent i arbetsterapi vid sektionen för arbetsterapi, får
4 990 000 kronor för projektet ”Aktivare vardag (Make My Day): utvärdering av ett strokepreventionsprogram som baseras på deltagande i hälsofrämjande engagerande vardagsaktiviteter”.

Lena von Koch, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, sektionen för allmänmedicin och primärvård, får 4 900 000 kronor för projektet ”Partnerskap för delaktighet i samhället efter förvärvad hjärnskada - en deltagarbaserad ansats”.

Maria Hagströmer, professor i fysioterapi, sektionen för fysioterapi, får 4 340 000 kr för sitt projekt ”Riskbruk av alkohol hos patienter med hypertoni i ordinarie primärvård, prevalens och metoder för upptäckt”.

Neda Agahi, forskarassistent och docent i folkhälsovetenskap vid ARC får 4 620 000 kr för sitt projekt ”Nya kohorter, nytt åldrande? Levnadsvanor och livsstil i förändring”.