Publicerad: 2022-05-10 08:57 | Uppdaterad: 2022-06-15 14:25

Ny avhandling om fysisk rehabilitering efter bukcancerkirurgi

Hallå där Andrea Porserud, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 3 juni försvarar du din avhandling ”Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further – by enhanced recovery and physical activity”, vad handlar den om?

Porträtt av Andrea Porserud, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Andrea Porserud, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Annika Clemes

Efter operation är mobilisering och fysisk aktivitet viktigt både på sjukhuset och hemma, för att återfå sin vanliga fysiska funktion och att undvika komplikationer kopplade till operationen. Min avhandling fokuserar på mobilisering på sjukhus och fysisk rehabilitering efter utskrivning från sjukhus, för patienter som genomgår bukcancerkirurgi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

En ny metod, Träningstavlan, med syfte att stimulera till mer mobilisering det vill säga att sitta, stå eller gå, resulterade i högre nivåer av mobilisering och kortare vårdtid på sjukhus hos patienter som använde Träningstavlan, jämfört med patienter som fick sedvanlig vård efter bukcancerkirurgi. I intervjuer beskrev också patienter att Träningstavlan möjliggör deltagande i den postoperativa vården och underlättar för dem att påverka rehabiliteringen. Vidare visade sig en träningsintervention i primärvården efter bukcancerkirurgi genomförbar avseende säkerhet och att få till en progression i träningsprogrammet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten av studierna bidrar till att patienter som genomgår bukcancerkirurgi kan få stöd som leder till mer mobilisering och snabbare återhämtning. Resultaten från studien om genomförbarhet av träning i primärvården efter bukcancerkirurgi ligger till grund för en RCT-studie där effekterna av rehabiliteringen utvärderas. Resultaten från RCTn kommer påverka hur en fortsatt utveckling av vårdkedja för fysisk rehabilitering efter bukcancerkirurgi fortskrider.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja, jag kommer ha möjlighet att fortsätta forska på deltid inom det här området, i första hand inom den pågående RCT-studien med rehabilitering i primärvården efter bukcancerkirurgi.

Kontakt

Andrea Porserud Postdoktorala Studier