Publicerad: 2021-05-21 11:14 | Uppdaterad: 2021-10-26 11:07

Olika kombinationer av fysisk aktivitet har liknande hälsofördelar

Fotgängare
Foto: Pixabay

I årtionden har forskare studerat hälsofördelarna med träning - men denna forskning har till stor del ignorerat det faktum att hur du tillbringar resten av dagen också har betydelse. I stället för rekommendationen att alla ska sträva efter att uppnå 30 minuters daglig träning visar våra resultat att rekommendationerna om fysisk aktivitet kan vara mer personliga. Individer kan göra en blandning av aktiviteter som fungerar bäst för dem.

Tidigare forskning har visat att sittande kan vara skadligt för hälsan. Vår nya studie visar att 30 minuters daglig träning inte räcker för att motverka hälsoriskerna med långvarigt sittande. Vi visar också att genom rätt balans mellan träning och rörelse på låg intensitet kan det vara möjligt att motverka hälsoriskerna med att sitta mycket.

Data från sex olika studier från Storbritannien, USA och Sverige med totalt 130 000 vuxna är sammanslagna. Var och en av studierna använde en rörelsemätare för att mäta fysiska aktivitet på olika intensiteter och tid i sittande under dagen. Varje studie följde sedan deltagarna i genomsnitt fyra till 14 år avseende förtida död. Ansvarig för projektet var professor Sebastian Chastin från Glasgow University och från KI medverkade Philip von Rosen och Maria Hagströmer.

porträttfoto av Maria Hagströmer till vänster och Philp von Rosen till höger
Maria Hagströmer och Philip von Rosen, sektionen för fysioterapi, NVS.

Som förväntat fann vi att 30 minuters fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet minskade risken för tidig död med upp till 80% om du tillbringade mindre än sju timmar om dagen sittande. Men 30 minuters fysisk aktivitet hade inte samma effekt om du spenderade mellan 11 och 12 timmar om dagen sittande, utan då krävdes det mer fysisk aktivitet för att uppnå en hälsosam livsstil.

Vi fann att olika kombinationer av träning och rörelse kan kompensera för sittande. Förenklat kan tre minuters fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet eller 12 minuters fysisk aktivitet på låg intensitet per timme sittande förbättra hälsan och minska risken för tidig död. Sittande kommer alltid vara en del av våra liv – det handlar om att sitta med måtta. Nyckeln är att hitta rätt balans mellan stillasittande tid och fysisk aktivitet.

Publikation

Joint association between accelerometry-measured daily combination of time spent in physical activity, sedentary behaviour and sleep and all-cause mortality: a pooled analysis of six prospective cohorts using compositional analysis.
Chastin S, McGregor D, Palarea-Albaladejo J, Diaz KM, Hagströmer M, Hallal PC, van Hees VT, Hooker S, Howard VJ, Lee IM, von Rosen P, Sabia S, Shiroma EJ, Yerramalla MS, Dall P
Br J Sports Med 2021 May;():

Kontakt

Maria Hagströmer Professor/Fysioterapeut