Publicerad: 2020-04-29 08:04 | Uppdaterad: 2020-04-29 13:48

Nina Brodin ny biträdande chef vid Sektionen för fysioterapi

Nina Brodin, docent och lektor, är ny biträdande/ställföreträdande chef vid Sektionen för fysioterapi med tillträde 15 april 2020.

Nina Brodin.

Vad har du för bakgrund och vad jobbar du med på Sektionen för fysioterapi?

Jag är legitimerad fysioterapeut, jag gick ut min grundutbildning på KI 1999 och har arbetat kliniskt inom reumatologi och ortopedi.  Jag har ansvarat för flera olika kurser på fysioterapeutprogrammet, men framförallt inom vetenskapsmetodik som jag har varit kursledare för sedan 2010. Just nu har jag även ansvar för att samordna våra fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Hur länge har du jobbat på KI?

Jag har varit vid sektionen sedan januari 2004, först som forskningsassistent, doktorand och sedan som lärare på deltid fram till 2011 då jag fick fast tjänst som adjunkt. Jag blev docent 2017 och är sedan 2018 lektor med förenad anställning mellan KI och Danderyds sjukhus.

Vilket är ditt forskningsområde?

Jag forskar främst om fysisk aktivitet, levnadsvanor och hälsa vid inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar, men även områden som sjukskrivning, ICF, ortopediska skador och rehabilitering inom katastrofmedicin ingår. I januari 2020 tog jag över som forskargruppsledare för gruppen ”Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom”.

Vad har du för andra uppdrag?

Jag är lärarrepresentant i två utbildningsnämnder vid andra institutioner på KI, är FoU-ansvarig för Paramedicinska sektionen på Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus och sitter även i Ortopedklinikens FoU-grupp. Jag är ledamot av KI:s Pedagogiska Akademi sedan 2017.

Vad tror du blir den största utmaningen som ny biträdande chef?

Det blir nog att så snabbt som möjligt försöka få en helhetsbild av allt som påverkar hur sektionen fungerar, med ekonomi, processer, beslutsvägar och sådant.

Vad ser du mest fram emot?

På ett sätt är det just att sätta mig in i dessa övergripande processer som jag ser fram emot mest. Jag är nyfiken av mig och vill veta allt om hur den verksamhet jag verkar i fungerar, så jag ser mycket fram emot att sätta mig in i alla detaljer.