Publicerad: 2021-04-23 15:48 | Uppdaterad: 2021-08-02 10:37

Möt fysioterapins nya professorer

Var uthållig, jobba hårt – och ha roligt! Det var Erika Franzéns och Maria Hagströmers råd till unga forskare som vill satsa på en akademisk karriär.

Anna Pettersson och Erika Franzén, sektionen för fysioterapi, NVS
Anna Pettersson och Erika Franzén, sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Maria Hagströmer.

Anna Pettersson, programdirektor för fysioterapeutprogrammet vid KI ledde samtalet med de två nya professorerna vid sektionen för fysioterapi. Samtalet gavs som ett webbinarium via Zoom.

”Resan till en professur” presenterades genom ett antal olika teman med många gemensamma beröringspunkter. Drivkrafter, viktiga personer, avgörande händelser, parallella spår, ledarskap och forskning för framtiden var några av de ämnen som togs upp.

Erika Franzéns forskning har till stor del handlat om balans och träning för äldre personer med neurologiska sjukdomar, främst Parkinsons sjukdom, medan Maria Hagströmers forskning har inriktning mot bland annat mätmetoder för fysisk aktivitet samt effekter av fysisk aktivitet på hälsa.

Studion som filmar Resan till en professur i Aula Medica
Studion för webbinariet, Aula Medica. Foto: Maria Hagströmer.

Gemensamt för både Erika och Maria är deras nyfikenhet och drivande kunskapstörst samt en vilja att utvecklas och bli utmanade. Båda lyfte fram doktorandtiden som en avgörande och lärorik period med möjlighet att skapa sammanhang, få inblick i akademin och knyta kontakter, inte minst internationellt.

Bland mentorer och viktiga förebilder som inspirerat och motiverat, så tog de även upp sin egen vänskap och betydelsen av att ha en sparringpartner och någon att navigera i akademin och forskningen tillsammans med. Trots att de i mycket konkurrerar med varandra har de också lyckats lyfta blicken och se varandra och fysioterapin i det större perspektivet, och därmed kunnat ta vara på möjligheter och dela erfarenheter.

Utöver det gemensamma huvudspåret med forskning inom fysioterapi, har Erika ett eget spår med fackligt engagemang och ett intresse för organisationsutveckling, strukturer och beslutsprocesser. Marias parallella spår har riktning mot pedagogik, undervisning och chefskap inklusive medarbetarfrågor.

porträtt på Erika Franzén och Maria Hagströmer, professorer vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Erika Franzén och Maria Hagströmer, professorer vid sektionen för fysioterapi, NVS.

Synen på ledarskap och framtidens forskning togs också upp. På frågan om vad de är mest stolta över, lyfter Maria fram sitt arbete med förbättrade mätmetoder för fysisk aktivitet och att förstå och utvärdera sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Erika lyfter fram sin uthållighet och att hon varit med om att ta fram metoder från labb till intervention, och skapat utmanande träningsprogram för bland annat personer med Parkinsons sjukdom, där man kunnat se effekter hos patienter.

Avslutningsvis gratulerade Malin Nygren-Bonnier, sektionschef vid sektionen för fysioterapi, de båda professorerna och lyfte fram bådas akademiska framgång och ledarskap och förmåga att bära och överföra kunskap.

Prefekt Maria Ankarcrona vid NVS betonade den kompetens, klokskap och driftighet som både Erika och Maria besitter, och poängterade hur viktiga de är för NVS med sina roller och uppdrag, inte minst genom samverkan via sina förenade anställningar de har som professorer; Erika med Karolinska Universitetssjukhuset och Maria vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO.