Publicerad: 2020-12-17 15:20 | Uppdaterad: 2021-01-29 14:56

Tre nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi

En lektor och övertandläkare, en adjunkt och en professor är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi. De besitter djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik och visar på olika sätt hur de sätter studentens lärande i centrum.

Lektor och övertandläkare Nikolaos Christidis, adjunkt Lena Engqvist Boman och professor Erika Franzén har valts in som nya ledamöter i pedagogiska akademin, av kommittén för utbildning (KU). 

Nikolaos Christidis

Nikolaos Christidis är verksam vid Institutionen för odontologi. Han har stor erfarenhet av undervisning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning och handledning av projektarbeten på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Det är det tydligt att han sätter studenternas lärande i centrum och använder sig av högskolepedagogisk forskning för att utveckla pedagogiken inte endast i sin egen undervisning utan även på program- och organisationsnivå. Han är inte är rädd för att prova nya sätt att undervisa och utveckla studenternas lärande i kurser och program.

Profile image

Nikolaos Christidis

Lektor/Övertandläkare

Lena Engqvist Boman

Lena Engqvist Boman är verksam på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad. Hennes pedagogiska kunskaper är omfattande. Hon reflekterar ingående och insiktsfullt över sin syn på studenters lärande och pedagogikens roll i utbildning.

Hon visar på stor medvetenhet vad gäller allt från kursdesign, lärarens förhållningssätt och studenternas förutsättningar för lärande till vidare organisatoriska pedagogiska ramverk som inverkar och påverkar både lärare och studenter. Hon har och har haft flera övergripande uppdrag.

Erika Franzén

Erika Franzén är verksam vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Hon är också vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå och ordförande för kurs- och programkommittén.

Hon besitter djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik och använder högskolepedagogiska teorier och principer praktiskt i kurs- och programdesign. Hon har undervisat på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Hon har även innehaft ledningsuppdrag inom pedagogik och utbildning, ofta med en interdisciplinär inriktning och med ett fokus på att förena teori och klinisk praktik.

Profile image

Erika Franzén

Professor/Fysioterapeut

Vad är pedagogiska akademin?

Karolinska Institutets pedagogiska akademi består av personer som visat pedagogisk excellens. Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI. De verkar exempelvis för att initiera pedagogiska diskussioner,
kompetensutveckling för kollegor och spridning av undervisningserfarenheter och pedagogiska kunskaper.

Kontakt