Publicerad: 2021-05-31 11:21 | Uppdaterad: 2021-05-31 11:21

Ny avhandling undersöker respiratoriska effekter av omedelbar mobilisering efter elektiv bukkirurgi

Hallå där, Anna Svensson-Raskh, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 18 juni försvarar du din avhandling “Mobilization immediately after elective abdominal surgery – Respiratory effects and patients' and healthcare professionals' experiences". Vad handlar den om?

Porträtt av Anna Svensson-Raskh, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Anna Svensson-Raskh, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Annika Clemes.

Att undersöka den respiratoriska effekten av omedelbar mobilisering ur sängen till sittande i en fåtölj inom 2h efter ankomst till den postoperativa vårdavdelningen för patienter som genomgått elektiv öppen eller robot-assisterad laparoskopisk gynekologisk, urologisk eller endokrinologisk bukkirurgi. Vidare att beskriva patienter och vårdgivares (sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter/sjukgymnasters) erfarenheter av en så tidig mobiliseringsprocedur. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

I en randomiserad kontrollerad studie som inkluderade 214 patienter fann vi att patienter som mobiliserades ur sängen till sittande i en fåtölj inom 2h efter elektiv bukkirurgi förbättrades respiratoriskt i termer av SpO2 and PaO2 jämfört med de patienter som vårdades sängliggande (kontrollerna). Vid intervju av patienter som mobiliserats fann vi att de upplevde och angav att mobiliseringen förbättrade deras mentala och fysiska välbefinnande. Vid intervju av vårdgivare som arbetat med denna tidiga mobilisering fann vi att de upplevde att den postoperativa vårdavdelningen var en utmärkt plats för den initiala mobiliseringen förutsatt tillgång till nödvändiga resurser för genomförande, samt att det multiprofessionella teamet bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter finns på plats.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Patienter som genomgått bukkirurgi rekommenderas att mobiliseras så tidigt som möjligt eftersom det anses förebygga risken för postoperativa komplikationer. Få studier har dock undersökt den isolerade effekten av interventionen mobilisering och ingen har undersökt den respiratoriska effekten av omedelbar mobilisering som sker redan under den postoperativa perioden. Vår forskning har adderat ny kunskap inom området mobilisering efter elektiv bukkirurgi och styrker rekommendationen att mobilisera så tidigt som möjligt eftersom patienterna som mobiliserades till sittande i fåtölj förbättrade sin syresättning, vilket inte patienterna som vårdades i sängen gjorde. Dessutom hade mobiliseringen en positiv påverkan på patienternas fysiska och mentala välbefinnande. Därav bör tidig mobilisering, ur sängen, ske tidigt, gärna redan på postoperativa vårdavdelningen eftersom det kan ses som en kickstart för att facilitera patientens fortsatta återhämtning och rehabilitering efter kirurgi.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

I nuläget har jag ingen definitiv plan för vad jag ska göra. Jag har kvar min kliniska placering som specialistsjukgymnast på IVA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kanske kan det rymmas lite uppföljning av post-covid-19 patienter. Jag kommer delta i två multicenter-studier, en inom trauma och en inom kirurgi. Eventuellt kan det finnas möjlighet för en postdoc vilket vore spännande.

Kontakt