Skip to main content

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Nytt sätt att kartlägga receptoraktiverande proteiner
Multiplexed analysis of the secretin-like GPCR-RAMP interactome , Lorenzen E. et al, Science Advances, Sept. 2019.

Genetiska skillnader vid schizofreni beroende på kön
Sex-specific transcriptional and proteomic signatures in schizophrenia, Tiihonen J et al., Nature Communications, Sept. 2019.

Ny kunskap om lungornas immunsystem
Bhlhe40 and Bhlhe41 transcription factors regulate alveolar macrophage self‐renewal and identity, Rauschmeier R et al, EMBO Journal, Aug. 2019.

Fler toppublikationer

KI i media