Skip to main content

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.
 

Generna påverkar effekten av tamoxifenbehandling vid bröstcancer
CYP2D6 Genotype Predicts Tamoxifen Discontinuation and Prognosis in Patients With Breast Cancer, He, W et al, Journal of Clinical Oncology, Dec. 2019


Kontaktlins mäter trycket i ögat efter transplantation av insulinfrisättande celler
Intraocular Pressure Monitoring Following Islet Transplantation to the Anterior Chamber of the Eye, Joohee Kim et al, Nano Letters, Nov 2019.


Fekal transplantation ökade nybildning av nervceller hos möss
Neurogenesis and prolongevity signaling in young germ-free mice transplanted with the gut microbiota of old mice, Kundu P et al, Science Translational Medicine, Nov 2019


Fler toppublikationer

KI i media