Skip to main content

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Ökad risk för IBD hos patienter med mikroskopisk kolit
Microscopic Colitis and Risk of Inflammatory Bowel Disease in a Nationwide Cohort Study, Khalili H et al, Gastroenterology, Jan 2020. 
 

Självmord minskar i världen utom i USA
Suicide, Fazel S, Runeson B, NEJM, Jan 2020.


Generna påverkar effekten av tamoxifenbehandling vid bröstcancer
CYP2D6 Genotype Predicts Tamoxifen Discontinuation and Prognosis in Patients With Breast Cancer, He W et al, Journal of Clinical Oncology, Dec 2019.
 

Fler toppublikationer

KI i media