Skip to main content

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.


Genetiska skillnader vid schizofreni beroende på kön
Sex-specific transcriptional and proteomic signatures in schizophrenia, Tiihonen J et al., Nature Communications, Sept. 2019.


Ny kunskap om lungornas immunsystem
Bhlhe40 and Bhlhe41 transcription factors regulate alveolar macrophage self‐renewal and identity, Rauschmeier R et al, EMBO Journal, Aug. 2019.


MS redan i barndomen ger oftare långsiktig kognitiv nedsättning
Long-term Cognitive Outcomes in Patients with Pediatric-Onset vs Adult-Onset Multiple Sclerosis, McKay KA et al., JAMA Neurology, June 2019.

 

Fler toppublikationer

KI i media