Skip to main content

Coronaviruset

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare medverkat.

Hoppfullt resultat av stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom i råttor
Single cell transcriptomics identifies stem cell-derived graft composition in a model of Parkinson’s disease, Tiklová K et al, Nature Communications, May 2020.
 

Miljöfaktorer kan inte förklara ökningen av autismdiagnoser
Etiology of Autism Spectrum Disorders and Autistic Traits Over Time, Taylor MJ et al, JAMA Psychiatry, May 2020.


Läkemedlet rituximab mer effektivt tidigt vid muskelsjukdomen myasteni
Comparison Between Rituximab Treatment for New-Onset Generalized Myasthenia Gravis and Refractory Generalized Myasthenia Gravis, Brauner S et al, JAMA Neurology, May 2020

Celler i näsan och lungan vidöppna för nya coronaviruset
SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes, Sungnak W et al, Nature Medicine, April 2020.
 

Fler toppublikationer

KI i media