Skip to main content

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.
 

PTSD ökar risken för livshotande infektioner
Stress related disorders and subsequent risk of life-threatening infections: population-based sibling-controlled cohort study, Song H et al, The BMJ, Oct 2019.
 

Tvångssyndrom med tics ärvs oftare inom familjen
A population-based family clustering study of tic-related obsessive-compulsive disorder, Brander G et al, Molecular Psychiatry, Oct 2019.
 

Nytt sätt att kartlägga receptoraktiverande proteiner
Multiplexed analysis of the secretin-like GPCR-RAMP interactome, Lorenzen E. et al, Science Advances, Sept. 2019.
 

Fler toppublikationer

KI i media