Nya coronaviruset

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare medverkat.

Proteinvariant från neandertalare kan skydda européer mot covid-19
A Neanderthal OAS1 isoform protects individuals of European ancestry against COVID-19 susceptibility and severity, Hugo Zeberg et al, Nature Medicine, februari 2021

Svår covid-19 vanligare hos patienter med magtarmsjukdomen kollagen kolit
Association Between Collagenous and Lymphocytic Colitis and Risk of Severe COVID-19, Hamed Khalili et al, Gastroenterology, februari 2021.

Blodproppshämmaren heparin fungerar även antiinflammatoriskt
Heparin prevents caspase-11-dependent septic lethality independent of anticoagulant properties, Ulf Andersson et al, Immunity, februari 2021.

Studie avslöjar nya funktioner som styr genuttryck i inflammatoriska makrofager
The corepressors GPS2 and SMRT control enhancer and silencer remodeling via eRNA transcription during inflammatory activation of macrophages, Zhiqiang Huang et al, Molecular Cell, januari 2021.

Ingen minskad risk för extrem prematuritet under pandemin
Preterm Birth and Stillbirth During the COVID-19 Pandemic in Sweden: A Nationwide Cohort Study, Björn Pasternak et al, Annals of Internal Medicine, januari 2021.

Fler toppublikationer

KI i media

Rektors blogg