Publicerad: 2019-01-10 10:25 | Uppdaterad: 2019-01-14 14:08

Anna-Karin Welmer tilldelas FORTE-bidrag

Anna-Karin Welmer erhåller 3 972 000 SEK från FORTE för perioden 2019-2021 för sitt forskningsprojekt ”social hälsa och kognitiv reserv i demensprocessen”.

Hon är lektor vid sektionen för fysioterapi, docent i äldreforskning vid ARC och fysioterapeut vid Karolinska universitetssjukhuset.
Betydelsen av social hälsa för uppkomst, förlopp och prognos av demens är fortfarande underutforskad.

Projektet syftar till att klargöra sambandet mellan social hälsa och biologiska och psykologiska faktorer genom demensprocessen och att utveckla ett ramverk för hälso- och socialvårdsåtgärder. De kommer specifikt att fokusera på den dubbelriktade länken före och efter utveckling av demens, hjärnavbildning och den modifierade effekten av hjärnreserv och kognitiv reserv.