Publicerad: 2023-01-10 08:32 | Uppdaterad: 2023-01-10 08:44

Ny avhandling om balansförmåga hos personer med MS

Hallå där Andreas Wallin, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 27 januari försvarar du din avhandling "Balance Control in People with Multiple Sclerosis: Mechanisms, Experiences, Design and Feasibility of an Exercise Trial", vad handlar den om?

Porträtt av Andreas Wallin, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Andreas Wallin, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: Privat.

Avhandlingen handlar om balansförmåga hos personer med multipel skleros (MS). De ingående studierna utvärderar tillförlitlighet hos balanstestet mini-BESTest; påverkan på motorisk och kognitiv prestationsförmåga när man gör två saker samtidigt (dual-tasking), att man går eller står och håller balansen samtidigt som man genomför en kognitiv uppgift; erfarenheter av att leva med nedsatt balansförmåga och om genomförbarheten hos en utvecklad balansträningsintervention.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Mini-BESTest är tillförlitligt och lämpligt för bedömning av balans hos personer med MS. Nedsatt motorisk och kognitiv simultan prestationsförmåga förekom hos både personer med måttlig och med mild MS. Vidare beskrev personer med MS att deras balansnedsättning begränsade och påverkade förmågan att vara aktiv och delta i vardagliga aktiviteter. För att kunna fortsätta upprätthålla förmåga att vara aktiv i vardagen och bibehålla sin livskvalitet trots nedsatt balans, använde sig personer med MS av kompensatoriska strategier. Slutligen bedömdes den övergripande studiedesignen och genomförandet av balansträningsinterventionen som genomförbar för en fullskalig randomiserad kontrollerad studie.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Bedömning av balans i klinik i kombination med samtal om hur eventuell balansnedsättning påverkar individen i vardagen kan bidra till en mer person-centrerad vård som i sin tur kan ge förbättrad kvalitet och effektivitet i rehabiliteringen. Dessutom är hypotesen att den framtagna balansträningsinterventionen ska ha positiv effekt på balans och gångförmåga hos personer med MS.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Arbetet med dessa studier har varit mycket intressant och givande, så min ambition är att fortsätta med forskning i framtiden.

Kontakt

Andreas Wallin Postdoktor