Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under våren har universitetsledningen besökt institutionerna med syfte att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Den 8 maj 2024 välkomnades de av vår ledningsgrupp.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Tema hållbarhet.
Prefekter för tandläkarprogrammen, utbildningsansvariga och forskningsansvariga från universiteten i Norge, Danmark, Finland och Island samlades för det andra Nordic Dean Meeting här i Sverige. Programmet innehöll föreläsningar på temat hållbarhet och gruppdiskussioner som resulterade i samarbeten över gränserna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
På plan 5 och 6 finns ett antal arbetsplatser för dig som inte har tillgång till ett eget rum. Du bokar både arbetsplats och eget rum via TimeEdit. Kontakta din avdelningsadministratör om du behöver hjälp med bokningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Professor emeritus Björn Klinge är specialisttandläkare och professor emeritus vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Han är även professor emeritus vid Malmö Universitet. Hans forskning har bland annat handlat om kopplingen mellan munhälsan och resten av kroppen. Till exempel har han i samarbete med andra forskare visat att allvarlig tandlossningssjukdom (parodontit) är starkt kopplad hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, akut hjärtinfarkt och stroke.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
American Dental Society of Sweden, ADSS, grundades på Grand Hotel i Stockholm den 3 april 1913 som en förening för svenska tandläkare som utbildats i USA. Det var relativt vanligt att man på den tiden åkte över Atlanten för att bli tandläkare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Praktiskt prov för tandläkare med examen utanför EU/EES genomfördes vid institutionen för odontologi den 10 - 12 januari 2024
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Kursen är en halvdagskurs via Teams för dig som ska arbeta med kliniska prövningar och inte gått GCP-kurs tidigare. Du behöver inga förkunskaper. Kursen hålls på svenska vid två tillfällen, välj datum när du anmäler dig.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Region Stockholm och Karolinska institutets forskningsråd utlyser medel för stöd till olika typer av forskningstjänster; forskar-ST, klinisk postdoktor, klinisk postdoktor i vårdvetenskap, kliniska forskare och högre kliniska forskare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi
Sedan den 31 januari 2022 gäller den EU-gemensamma förordningen 536/2014, även kallad Clinical Trials Regulation, CTR, för kliniska prövningar av läkemedel för människor. CTR gäller oavsett om prövningarna är kommersiella eller inte, och omfattar därmed även akademisk forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi
Lyssnarfråga: vad finns det för samband mellan tinnitus och bruxism? Malin Ernberg svarar på frågan i KI-podden medicinvetarna nr 137.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade. Uppdaterad 22 december 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Vi är unika på KI med vår miljöcertifiering. Granskningen i november 2023 visade fortsatt mycket stabil och positiv utveckling – och vi rekommenderades fortsatt ISO 1400-certifiering av revisionsledaren. Vi fortsätter alltså att minska vår negativa miljöpåverkan – bra jobbat!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
På initiativ av SOF:s styrgrupp hölls en forskningsretreat för att föra samman forskare från KI institutionen för odontologi med forskare och aktörer från offentlig (Folktandvården AB) och privat (Praktikertjänst AB) tandvård i Stockholm.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Är fluor farligt? Den lyssnarfrågan svarar Lena Karlsson, docent och universitetslektor i Cariologi, på i slutet av podden Medicinvetarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi
Efter vetenskaplig granskning av externa granskare och beslut av styrgruppen för odontologisk forskning har följande personer och projekt tilldelats SOF medel för 2024-2026:
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Franziska Hetrodts forskningsprojekt är nominerad till årets bästa forskningsrapport av Svensk Förening för Cariologi (SFFC)
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi

Det var vid European Society of Endodontology Biennial Congress i Helsingfors 6-9 september 2023 som Joséphine Brodén vann pris för bästa utbildningsprojekt
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
”Mitt nya uppdrag känns både roligt och utmanande. Jag ser verkligen fram mot att bli chef för en avdelning som är så aktiv i både utbildning och forskning, säger Tassos Grigoriadis”
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Odontologi, Universitetstandvården
Professor Mats Trulsson vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, har utnämnts till hedersdoktor vid Université Toulouse III – Paul Sabatier, i Toulouse, Frankrike.
Nyheter
Institutionen för odontologi fortsätter att utveckla kliniska forskare genom fristående kurser på avancerad nivå som leder till antingen en masterexamen i odontologi eller en magisterexamen i oral hälsa eller i tandteknik.
Nyheter
Projektet ”Tandvård på arbetstid” har varit framgångsrikt och skapat mervärde för både KI och Universitetstandvårdens allmäntandvårdsklinik, Lärarkliniken. Nu har HR-A:s ledningsgrupp beslutat att permanenta denna personalförmån.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Petra Peterson vid forskarguppen rekonstruktiv plastikkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "A multidisciplinary long-term evaluation of patients born with unilateral cleft lip and palate treated with different surgical protocols" den 2 december 2022.
Huvudhandledare är Agneta Karsten, Dentmed.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt vilka bakterier som är vanligast förekommande vid svåra tandinfektioner. Få liknande undersökningar har gjorts tidigare och nu hoppas forskarna att studien kan bidra till ökad kunskap om sambandet mellan munbakterier och andra sjukdomar. Studien publiceras i Microbiology Spectrum.
Nyheter
Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2023 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.
Nyheter
KI:s toppmoderna utbildning och forskning inom odontologi/tandvård är nu för tredje gången i världstopp i QS rankning. Vi möter Bodil Lund, prefekt på institutionen för odontologi som inhyser tandvårdsutbildningarna på KI, för att höra hur hon tänker om att rankas som nummer 1 på en av världens viktigaste rankningslistor.
Nyheter
Svenska Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet ett anslag för utveckling av en innovativ metod för behandling av parodontit.
Nyheter
Lördagsgodis, fluortandkräm och tandborstning två gånger om dagen har gjort att Sveriges tandhälsa gått från katastrof till bland den bästa i världen. Hör professorn och tandläkaren Mats Trulsson berätta munhälsans historia och få svar på frågor om tandblekning, bettskenor och tandvårdsrädsla. Och - påverkas äldres minne av deras tuggförmåga? Ny forskning ska ge svar.
Nyheter
Institutionen för odontologi gratulerar Mirjam Majster till NOF Hatton award. Hon tilldelades priset i samband med årets CED-IADR / NOF Oral health congress.
Nyheter
Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2022 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.
Nyheter
Att munnen är en del av kroppen är inget nytt, men hur övriga kroppen påverkas av munhälsan och hur munhälsan påverkas av övriga kroppen lär vi oss allt mer om. När Mirjam Majster disputerar 4 juni gör hon det med nya upptäckter om hur proteiner i saliven påverkas av inflammationssjukdomar i tarmen.
Nyheter
Inger Wårdh, lektor vid institutionen för odontologi, har beviljats ett forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse om totalt 3,4 miljoner kronor för projektet ”Home-based oral hygiene support for improved quality of life”
Nyheter
KI-forskarna George Belibasakis och Daniel Manoil vid institutionen för odontologi har publicerat en banbrytande översikt om peri-implantit, i hundraårsjubileet av tidskriften Journal of Dental Research. Deras arbete förklarar de senaste begreppen inom sjukdomens mikrobiologi genom att sammanställa resultat från studier där de senaste teknikerna använts.
Nyheter
En lektor och övertandläkare, en adjunkt och en professor är nya ledamöter i KI:s pedagogiska akademi. De besitter djupa och breda kunskaper i högskolepedagogik och visar på olika sätt hur de sätter studentens lärande i centrum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mats Trulssons forskargrupp har fått ett nätverksbidrag från Vetenskapsrådet om 1,1 miljoner kronor. Bidraget kommer att användas i ett första steg mot att bryta en ond cirkel som gör att många äldre drabbas av undernäring.
Nyheter
Vetenskapsrådet tilldelar KI:s nya professor Margaret Sällberg Chen ett anslag om totalt 2,4 miljoner kronor för att forska om munnens och pankreasmikrobiomets roll i utveckling och behandling av cancer i bukspottskörteln.
Nyheter
I en studie av forskare vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Östra Finlands universitet och Karolinska Institutet upptäckt att åderförkalkning på halspulsådern hade ett samband med kronisk kranskärlsjukdom.
Nyheter
Vi har publicerat en systematisk review och meta-analys i Journal of Dental Research
Nyheter
Hallå där, Patricia! Du kommer att ta över som chef för Karolinska Institutets tandvårdsklinik, universitetstandvården, från 1 juli. Vilka planer har du för universitetstandvården?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Patentmedelsfonden har tilldelat totalt 4 miljoner kronor i en särskild satsning till Tülay Lindberg vid Karolinska Institutets institution för odontologi, för ett forskningsprojekt inom ett av världens vanligaste inflammationssjukdomar – tandlossning.
Nyheter
Universitetstandvården skickar sitt överskott av skyddsutrustning till vården inom Region Stockholm i kampen mot virussjukdomen Covid-19.
Nyheter
Gunilla Nordenram gav gerodonti och sjukhustandvård ett ansikte och har ständigt drivit äldretandvårdens frågor mot politiker och beslutsfattare. Hon skrev många debattartiklar i ämnet som uppmärksammade vikten av att ta hand om de äldres orala hälsa.
Nyheter
När Bodil Lund, professor i käkkirurgi vid Bergens universitet och lektor vid Karolinska Institutet, föreläser handlar det inte om sömnsvårigheter, utan om arbetssätt som minskar risken för både ångest och smittor.
Nyheter
Den 25 november spikade doktoranden Eva Nordendahl sin avhandling inom ämnet parodontologi, det vill säga tandlossningssjukdomar, vid Karolinska Institutet. I december försvarar hon den vid sin disputation.
Nyheter
För snart ett år sedan inrättades orofacial medicin som specialitet inom tandvården. Specialiteten är efterfrågad av många, men vad innebär den egentligen? Vi träffar KI:s första specialist på området och reder ut begreppet.
Nyheter
Kaj Fried har tilldelats Svenska Tandläkare-Sällskapets "International Prize" 2018.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09