Skip to main content
Publicerad: 2018-12-07 11:49 | Uppdaterad: 2019-05-23 10:31

Kaj Fried får Svenska Tandläkare-Sällskapets "International Prize"

Kaj Fried recieves International Prize 2018 from Agneta Marcusson at the Swedish Dental Association. Photo: Marie Ullnert Foto: Marie Ullnert

Kaj Fried har tilldelats Svenska Tandläkare-Sällskapets "International Prize" 2018.

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning.

Svensk Tandläkare-Sällskapets "International Prize" tilldelas svensk eller utländsk tandläkare som gjort en banbrytande insats inom odontologisk forskning eller andra områden av betydelse för odontologin.

Priset, som är på 100 000 SEK och delas ut vart tredje år.

År 2018 tilldelas priset till Kaj Fried, Professor vid institutionen för neurovetenskap. Prisutdelning ägde rum vid den odontologiska riksstämman den 14 november.

Contact

Charlotte Brandt Kommunikatör