Publicerad: 2024-05-31 10:18 | Uppdaterad: 2024-05-31 10:18

Tandläkarprogrammet firar 50 år i Huddinge

bild på en fasad
Foto: Kicki Carlsson KI

I år är det 50 år sedan tandläkarprogrammet flyttade från Holländargatan till Huddinge. Flytten innebar en närmare placering till andra medicinska utbildningar och forskningsfaciliteter.

Utbildningen för tandläkare låg på Holländargatan i Stockholm. Men utrustningen på Tandläkarhögskolan var omodern och lokalerna ansågs inte kunna erbjuda en modern utbildning. Det blev otillräckligt för den växande utbildningen och antalet studenter. Det fanns ett behov av mer avancerad modern utrustning som kunde stödja en uppdaterad och mer omfattande utbildning.

Det första spadtaget till, på den tiden, Skandinaviens största byggprojekt togs 1967 och 1972 invigdes Huddinge sjukhus. Den totala byggytan var 350 000 m2, ungefär lika stort som Gamla Stan. Sjukhuset fick sin plats i litteraturen, när läkaren och författaren P C Jersild 1978 kom ut med sin satiriska roman Babels Hus.

1974 flyttade utbildningen för tandläkare till Huddinge, som innebar en närmare placering till andra medicinska utbildningar och forskningsfaciliteter.

bilden visar en arkitektritning
Ursprunglig situationsplan med tänkta utbyggnadsmöjligheter för forskning och tandvård. Foto: N/A

Jan-Ivan Smedberg, övertandläkare och docent minns: 

”Man dubblerade intaget till 110 studenter per termin från januari 1973 fram till 1979. Under denna period gick hälften av studenterna i Huddinge och hälften på Holländargatan. Det innebar att de sista studenterna på Holländargatan gick ut sommaren 1984 och därmed flyttade de sista lärarna ut till Huddinge".

Huset var inte ens färdigbyggt

"När vi började i Huddinge januari 1974 fick vi gå in från baksidan på plankor till rummet (Teknologen) i markplanet, som var det enda som var klart när vi började. Sedan färdigställdes huset allt eftersom uppåt i takt med att utbildningen fortskred".

Hur var det att vara student 1974 jämfört med att vara student idag?

"Jag vet inte hur det är att vara student idag, med vad jag vet så var det väldigt mycket mer praktiskt arbete i alla steg av utbildningen på 1970-talet".

Vad har KI betytt för dig i ditt yrkesliv?

"Det gav massor av personliga kontakter som varit till hjälp resten av mitt yrkesliv".

Vad vill du ge för råd till den nya generationen studenter?

"Njut av denna sorgeslösa period i livet. Ha kul och samtidigt sug in så mycket som möjligt av alla de kunskaper som erbjuds".

Utbildningen 2024

Universitetstandvården är idag en av Sveriges största vårdgolv med 

  • sex olika kliniker
  • 147 tandläkarstolar
  • cirka 40 000 patientbesök varje år

Idag går 450 studenter det 5-åriga tandläkarprogrammet, 150 studenter går 3-årigt tandhygienistprogram. Det finns 3-årig specialistutbildning för tandläkare, 8 specialiteter och Kompletterande Utbildning för Tandläkare utanför EU/EES (KUT) 1 år, 16 studenter. 

På institutionen för odontologi finns masterprogram och vetenskapsteori samt forskarutbildning för 30 doktorander.

Louise Ericsson, student 1974 och Lars Frithiof, lärare:

”Även om man är nyutbildad som tandläkare och har lärt sig en massa och har stora kunskaper, så är det väldigt viktigt att man förstår att utvecklingen hela tiden går framåt.” 

”Man måste uppdatera sina kunskaper kontinuerligt och gå kurser. Det är för både patientens och sin egen säkerhet. Det gör även yrket som tandläkare mer intressant och givande”.