Publicerad: 2018-07-06 12:31 | Uppdaterad: 2018-07-06 14:00

Läkemedel som orsakar muntorrhet ökar risken för tandförlust hos personer med demenssjukdom

Många läkemedel orsakar muntorrhet som en bi-effekt, och risken för muntorrhet varierar mycket för olika läkemedel. Saliven har betydelse för tal, tuggning, sväljning och för att minska risken för karies.

Personer med demenssjukdom som tar mediciner som ger muntorrhet har högre risk för tandförluster under 3 års uppföljning. Risken ökar också med antalet sådana läkemedel som intas samtidigt. Det är av särskild betydelse för personer med demenssjukdom, som kan ha svårigheter att berätta om sina symtom och att acceptera tandvårdsbehandling. Detta konstaterar en grupp forskare, bland annat från Karolinska Institutet, som nyligen har undersökt effekten av att kontinuerligt under 3 år före demensdiagnos, medicinera med läkemedel som orsakar muntorrhet.

– Vi föreslår att denna effekt noga beaktas vid förskrivning av läkemedel till patienter med demens, säger Gunilla Sandborgh Englund, professor vid Karolinska Institutet.

Svensk registerstudie

Studiedeltagarna var registrerade i svenska demensregistret (SveDem) under 2007–2015, och information om förskrivna läkemedel och tandvård hämtades från register vid Socialstyrelsen. Totalt ingick 34 037 personer i analysen.

Forskningen finansierades av Stockholms läns landsting (SOF- och ALF-medel), Vetenskapsrådet, Forte samt Sveriges kommuner och landsting.

Kontakt

Har du frågor om studien? Kontakta Gunilla Sandborgh Englund, e-post: Gunilla.Sandborgh@ki.se; telefon: 08-524 881 03.

Publikation

The effect of xerostomic medication on oral health in persons with dementia, i JAMDA, The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicin. Författare till publikationen Duangjai Lexomboon, Edwin CK Tan, Jonas Höijer, Sara Garcia-Ptacek, Maria Eriksdotter, Dorota Religa, Johan Fastbom, Kristina Johnell, Gunilla Sandborgh-Englund.