Publicerad: 2022-04-07 10:24 | Uppdaterad: 2022-04-19 16:48

Förstaplacering för tredje gången för odontologi vid KI

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

KI:s toppmoderna utbildning och forskning inom odontologi/tandvård är nu för tredje gången i världstopp i QS rankning. Vi möter Bodil Lund, prefekt på institutionen för odontologi som inhyser tandvårdsutbildningarna på KI, för att höra hur hon tänker om att rankas som nummer 1 på en av världens viktigaste rankningslistor.

Bodil Lund
Bodil Lund, professor och prefekt vid institutionen för odontologi. Foto: Stefan Zimmerman.

Grattis till den fina rankningen! Hur kommer du att fira det här?

– Vi ska börja med att fira med tårta! Jag känner mig otroligt stolt över alla duktiga medarbetare och studenter som bidragit till detta. Det här är något vi kommer att komma tillbaka till flera gånger under den kommande tiden.

Vad betyder en topplacering i den här rankningen?

– Det betyder otroligt mycket för oss och är ett kvitto för att medarbetarna gör ett jobb i världsklass. Det här är en utnämning som går till varje medarbetare. Där här ökar vår attraktionskraft internationellt, vilket har betydelse för studentutbyten och forskningssamarbeten.

Hur kommer det sig att KI placerar sig högst upp i denna rankningslista?

– Det här är resultatet av långsiktigt strategiskt arbete och målmedvetna, dedikerade och duktiga medarbetare och studenter. Svensk tandvård generellt håller hög standard och har gott rykte internationellt. Det internationaliseringsarbete som bedrivs ökar vår synlighet och anseende. Över tid har vi stadigt ökat våra forskningspublikationer och publicerar i allt bättre tidskrifter. Genom våra studenter så sprids kännedom om våra utbildningar. Detta sker över tid och alla som studerat och arbetat här blir och är våra ambassadörer. Självklart har KI:s starka och välrenommerade varumärke också stor betydelse för utnämningen.

Påverkas studenterna av placeringen i rankningen?

– Jag tror att det är en väldigt viktig merit att kunna visa att man har tagit examen på ett välrenommerat universitet, såväl grundutbildning som forskarutbildning. Och naturligtvis betyder det här att vi är väldigt motiverade att bli ännu bättre.

KI:s position i övrigt

KI bibehåller och förstärker positionen för det övergripande området ”Medicine and Life Sciences” med position 7 i världen. KI har också en framskjuten position i ämnet ”Medicine” men tappar några placeringar till position 12 globalt. KI behåller alltjämt toppositionen inom EU i ”Medicine”. KI håller också framskjutna placeringar inom ”Nursing”:18, ”Pharmacy & Pharmacology”: 21 och ”Biological Sciences”: 36.

QS rankning

QS rankning bygger huvudsakligen på data avseende vetenskaplig produktion och globala anseendeundersökningar bland akademiker. KI deltar inte i QS generella universitetsrankning på grund av QS specialiseringskriterier. Den publiceras årligen på sommaren.