Publicerad: 2021-11-19 12:43 | Uppdaterad: 2021-11-19 13:57

2,4 miljoner kronor till forskning om tidig tandlossning hos barn och ungdomar

Bild av Nagihan på en av de broar som länkar samman KI:s tandvårdskliniker med forskningslokalerna vid ANA Futura.
Professor Nagihan Bostanci. Foto: Yuezhen Huang.

Svenska Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet ett anslag för utveckling av en innovativ metod för behandling av parodontit.

Nagihan Bostanci, professor vid institutionen för odontologi, och hennes forskargrupp har fått ett projektbidrag från Vetenskapsrådet på 2,4 miljoner kronor. Detta anslag kommer att stödja gruppen att fortsätta att främja ny innovativ forskning för att förbättra parodontit hälsa.

Parodontit hos yngre individer ger en snabb förlust av tandstödjande vävnader och påverkar patientens välbefinnande negativt. Forskargruppens huvudfokus ligger på att avslöja de patogena mekanismerna för denna grupp av sjukdomar på molekylär nivå.  Målet är att utforma nya förebyggande och terapeutiska strategier.

Det finansierade projektet representerar multidisciplinär forskning mellan flera vetenskapliga områden inklusive molekylär mikrobiologi, immunologi, vävnadsteknik, proteomik, bioinformatik och klinik.

Kontakt