Publicerad: 2019-11-29 12:58 | Uppdaterad: 2019-11-29 14:05

Ny avhandling visar förhöjd risk för hjärtinfarkt hos patienter med svår tandlossning

Den 25 november spikade doktoranden Eva Nordendahl sin avhandling inom ämnet parodontologi, det vill säga tandlossningssjukdomar, vid Karolinska Institutet. I december försvarar hon den vid sin disputation.

PhD student nailing her thesis
Eva Nordendahl spikar sin avhandling. Foto: privat.

Hej Eva, du disputerar 13 december. Vad handlar din avhandling om?

– I min avhandling har jag undersökt sambandet mellan tandlossning (parodontit) och invasiva tandingrepp, till exempel tandoperationer och tanduttagningar i relation till hjärtinfarkt.

Vilka är de viktigaste resultaten?  

– Vi fann att det ser ut att vara ett litet samband mellan dessa sjukdomar, att individer med svår tandlossning kan ha en förhöjd risk för hjärtinfarkt. Detta samband verkar vara tydligare hos kvinnor än hos män. Vi fann också att få invasiva tandingrepp utförda i munnen inte verkar vara associerade till hjärtinfarkt.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta eller bidra till att förbättra människors hälsa?

– Individer med svår tandlossning bör regelbundet gå till tandläkaren. Samt att individer med kända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom (diabetes, höga kolesterolvärden, högt blodtryck) bör undersöka sina tänder.

Vad ska du göra efter disputationen?

– Jag kommer börja med att göra klar min specialistutbildning inom parodontologi på Eastmaninstitutet. Detta kommer att ta upp den mesta delen av min tid under kommande år, men jag ska försöka att vid sidan av detta tillsammans med min kollega Aron Naimi-Akbar att starta upp ett nytt projekt med fokus på registerstudier.

Avhandlingen

Vill du fördjupa dig i Evas avhandling? 

Periodontitis and Invasive Oral Treatment in Relation to Myocardial Infarction – Epidemiological Studies

Disputationen

Du som vill veta mer om Evas avhandling är välkommen till disputationen på Karolinska Institutet i Flemingsberg den 13 december.

Disputation Eva Nordendahl