Publicerad: 2022-10-13 09:25 | Uppdaterad: 2022-10-13 10:06

Malin Ernberg får NIH-anslag för att kartlägga nervfibrer

Porträtt
Malin Ernberg, Professor i klinisk oral fysiologi och övertandläkare. Foto: Jörgen Jönsson

Malin Ernbergs forskargrupp får 140 000 USD per år (ca 4,5 milj kr totalt) under tre år för att kartlägga nervfibrer i käkmuskler och käkleder.

Malin Ernberg vid institutionen för odontologi har tillsammans med tre forskare i USA fått forskningsmedel från National Institute of Health (NIH) i USA. Forskargruppen har tillsammans erhållit 4,7 milj USD för ett 3-årigt forskningsprojekt. 

I projektet ska man kartlägga nervfibrer (genuttryck, epigenetiska förändringar, cellplasticitet) i käkmuskler och käkleder hos möss, apa, friska individer och patienter med käkfunktionsstörning (TMD). Malin Ernbergs grupp ska undersöka detta i biopsier från tuggmuskel och käkled. För att minska antalet forskningspersoner kommer biopsier från ett smärtande område/muskel att jämföras med ett icke smärtande område/muskel hos samma person.

För sin del av projektet har Malin Ernbergs forskargrupp fått 140 000 USD per år (ca 4,5 milj kr totalt).