Publicerad: 2021-01-13 10:53 | Uppdaterad: 2021-01-13 10:57

Forskningsöversikt rätar ut frågetecken om peri-implantit i Journal of Dental Research

Grafik av tre likadana tandimplantat. En första med frisk slemhinna med illustrerat tillhörande mikrobiellt samhälle. En andra med rött tandkött och ett tredje där tandköttet är ännu rödare och har krupit ner.
Figuren illustrerar den ökade mikrobiella mångfalden av submukosala biofilmer under övergången från en frisk slemhinna intill ett implantat, till peri-implantat mucositis, vidare till peri-implantit. Grafik från Belibasakis GN och Manoil D, J Dent Res 2021; 100 (1): 21–28. Reproducerad med tillstånd från SAGE i överensstämmelse med Creative Commons CC-BY-licensen.

KI-forskarna George Belibasakis och Daniel Manoil vid institutionen för odontologi har publicerat en banbrytande översikt om peri-implantit, i hundraårsjubileet av tidskriften Journal of Dental Research. Deras arbete förklarar de senaste begreppen inom sjukdomens mikrobiologi genom att sammanställa resultat från studier där de senaste teknikerna använts.

KI-forskarna George Belibasakis och Daniel Manoil vid institutionen för odontologi har publicerat en banbrytande översikt om peri-implantit, i hundraårsjubileet av tidskriften Journal of Dental Research. Deras arbete förklarar de senaste begreppen inom sjukdomens mikrobiologi genom att sammanställa resultat från studier där de senaste teknikerna använts.

Belibasakis och Manoil upptäckte att de viktigaste mikrobiella förändringarna inträffar redan i peri-implantär mukosit, det vill saga då den bakteriella infektionen eller inflammationen är begränsad till den omgivande mjukvävnaden som omsluter implatatet. Ytterligare förändringar I mikrofloran sker även under övergången till peri-implantit, men dessa är mer subtila än det föregående steget. Övergången från hälsa till peri-implantit kännetecknas av en gradvis minskning av mikroorganismer relaterade till hälsa, och dessutom en ökning av patogena mikroorganismer. Det blir också allt tydligare att de mikrobiella ekosystem ligger bakom peri-implantit är mindre komplexa än de som ligger bakom parodontit. Detta är viktig kunskap för att vi ska kunna behandla sjukdomen annorlunda i framtiden.