Publicerad: 2024-06-24 16:21 | Uppdaterad: 2024-06-24 17:08

Slemhinneförändringar av vitt snus undersöks

Karin Garming-Legert forskar om slemhinneförändringar i munnen. Hon berättar att de som använder nikotinpåsar ibland har en ny typ av förändring i munnen.

Porträttfoto
Karin Garming-Legert. Foto: Gustav Gräll

Text: Annika Lund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap 2 2024 / Tema nya nikotinprodukter

– Vi är vana vid att se så kallade slemhinnelesioner hos dem som använder brunt snus. Det är en lokal påverkan på slemhinnan precis där snuset brukar ligga. Om patienten inte vill sluta är rådet att regelbundet byta plats för snuset, säger Karin Garming-Legert, tandläkare och specialist i oro-facial medicin och forskare vid institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet.

Vad har ni sett hos dem som snusar vitt?

– En del av dem har mer utbredda lesioner som täcker större delar av slemhinnan, inte bara där snuset ligger. Lesionerna kan sträcka sig över hela sidan ovanför tandraden, ibland över båda sidorna. Det kan förekomma kraftig rodnad med tecken på inflammation, ibland sår och blåsor. Det händer att patienter söker tandvård för de här problemen och så brukar det inte vara med snuslesioner orsakade av brunt snus.

Vad vet ni om orsakerna?

– Egentligen ingenting. Vi vet inte ens hur vanligt detta är. Men i vissa fall har vi tagit biopsier som ibland har visat tecken på att patienterna har fått en överkänslighetsreaktion. Det verkar vara särskilt vid mintsmak på snuset. Vi har tidigare erfarenhet av att överkänslighet mot mint kan sprida sig så att man inte har kunnat använda till exempel vanlig tandkräm längre, men vi har ännu inte sett något sådant fall efter snusande av nikotinpåsar.

Hur ska ni ta reda på mer om det här?

– Jag handleder en studie som görs inom Folktandvården. Den omfattar 300 personer som använder brunt snus, vitt snus eller inga tobaks- eller nikotinprodukter alls. Vi ska till att börja med beskriva förekomst och utseende av lesioner i de här tre grupperna.

Vad vet man om brunt snus och munhälsa?

– Det bruna snuset kan ge blottade tandhalsar, med ilningar och sämre skydd mot karies och ibland estetiska förändringar. Brunt snus kan också ge missfärgade tänder och dålig andedräkt. Och snuslesioner är som sagt vanliga. Det har forskats mycket på dem för att se om de är en risk för allvarligare sjukdom, som munhålecancer. Forskningsläget är oklart när det handlar om brunt snus och munhålecancer.

Mer om samma ämne