Publicerad: 2020-07-17 11:16 | Uppdaterad: 2020-07-17 14:15

Interventioner för aerosoler genererade under klinisk praxis

Magasin Journal of Dental Researct

Vi har publicerat en systematisk review och meta-analys i Journal of Dental Research

Forskare vid KI Institutionen för Odontologi har i samarbete med forskare vid Zürichs universitet publicerat en systematisk översiktsartikel i Journal of Dental Research. I artikeln presenteras det evidensbaserade interventioner som kan minska mikroberna i aerosoler generade under diverse behandlingar på kliniken. Även om detta ämne alltid har varit viktigt inom dentala professionen och utbildningen, har det pga. covid-19 pandemin blivit ännu högre prioriterat.

I korthet är slutsatserna från studien:

  • Av samtliga granskade interventioner så framgår det att munsköljning med tempererad 0,2% klorhexidin innan tandläkarbehandling är det mest effektiva för att minska förekomsten av bakterier i aerosoler.
  • Det finns fortfarande ingen vetenskaplig evidens där specifika interventioner uppvisar påverkan mot virus i aerosoler, inklusive SARS-CoV-2. Dock spekuleras det om att användningen av joderad povidon och väteperoxid eventuellt kan ha viss effekt.
  • Riskhanteringsöverväganden inom tandvården bör ständigt uppdateras baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga evidensbevis och anpassa sig till säsongsepidemierna.

Mer information om studien

Kontakt