Publicerad: 2022-11-09 15:39 | Uppdaterad: 2022-11-09 15:41

Tilldelning av SOF-medel 2023 – här är forskarna som fått bidrag

Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2023 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.

Projektbidrag

Forskare som får 500 000 kronor per år 2023–2025 i projektbidrag:

  • Georgios Belibasakis: “Surveillance of the oral resistome for life-threating oral infections"

  • Kåre Buhlin: “Dental disease and the impact on dementia risk and prognosis”

  • Malin Ernberg: “Is the kynurenine pathway upregulated in chronic muscle pain?”

  • Tulay Lindberg: “Relationship of periodontitis and rheumatoid arthritis”

  • Mats Trulsson: “Cognitive changes and neural correlates after rehabilitation of mastication in older adults – an intervention study”

Projektbidrag till juniora forskare

Följande forskare får 250 000 kronor för 2023:

Ny utlysning nästa år

Styrgruppen för odontologisk forskning utlyser från och med 2021 årliga projektmedel för klinisk odontologisk forskning.

Styrgruppen för odontologisk forskning

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. SOF finansieras av Region Stockholm.