Publicerad: 2021-09-15 16:20 | Uppdaterad: 2021-09-15 16:20

Tilldelning av SOF-medel – här är forskarna som fått bidrag

Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2022 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.

Projektbidrag

forskare får 500 000 kronor per år 2022–2024 i projektbidrag:

 • Abishek Kumar: ”Phenotype profiling of older individuals with chewing and swallowing problems with implications for clinical management of malnutrition”
 • Anastasios Grigoriadis: ”Developmental milestones to establish normality indicators of chewing function in children – From laboratory to clinic”
 • Georgios Tsilingaridis: ”Regenerative treatment of traumatized immature permanent incisors with pulp necrosis: A prospective multicenter study”
 • Hajer Jasim: ”Diagnostic and prognostic salivary biomarkers in chronic muscle pain”
 • Nagihan Bostanci: ”Molecular-based diagnostics for co-management of type 1 diabetes mellitus and oral health in an integrated personalized care approach”.

Forskningstid

Följande forskare får 250 000 kronor per år 2022–2023 för forskningstid:

 • Abishek Kumar: ”Phenotype profiling of older individuals with chewing and swallowing problems with implications for clinical management of malnutrition”
 • Anastasios Grigoriadis: ”Developmental milestones to establish normality indicators of chewing function in children – From laboratory to clinic”
 • Georgios Tsilingaridis: ”Regenerative treatment of traumatized immature permanent incisors with pulp necrosis: A prospective multicenter study”
 • Hajer Jasim: ”Diagnostic and prognostic salivary biomarkers in chronic muscle pain”
 • Niels Ganzer: ”Validity and reliability of threedimensional measurement methods in dentistry”
 • Ronaldo Lira Junior: ”Defining the functions of oral neutrophils in oral and systemic inflammation”
 • Therese Kvist: ”A case-management intervention aimed at reducing Early Childhood Caries in disadvantaged areas – a mixed methods study”.

Ny utlysning nästa år

Styrgruppen för odontologisk forskning utlyser från och med 2021 årliga projektmedel för klinisk odontologisk forskning.

Styrgruppen för odontologisk forskning

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. SOF finansieras av Region Stockholm.