Publicerad: 2020-11-27 17:59 | Uppdaterad: 2020-11-27 18:02

VR-anslag till forskning om tugg- och sväljträning för att förebygga undernäring hos äldre

Porträttbild på Mats Trulsson
Professor Mats Trulsson Foto: Jörgen Jönsson

Mats Trulssons forskargrupp har fått ett nätverksbidrag från Vetenskapsrådet om 1,1 miljoner kronor. Bidraget kommer att användas i ett första steg mot att bryta en ond cirkel som gör att många äldre drabbas av undernäring.

När vi människor åldras reduceras vår förmåga att bilda muskler, vilket kan leda till minskad muskelmassa och muskelfunktion, sarkopeni. Detta gäller även de muskler som används för att tugga och svälja mat. Äldre personer som har svårt att tugga och svälja väljer ofta en kaffe och bulle framför mer näringsriktig kost med råa grönsaker, frukt och kött. Den här förändringen i kosthållning sker gradvis under lång tid och uppmärksammas sällan av sjukvården. Ny forskning stöder idén om en ”ond cirkel” mellan sarkopeni, tugg- och sväljproblem och undernäring. Det är denna cirkel forskarna nu vill bryta.

Projektet kallas "Mouth work-out för att motverka malnutrition och sarkopeni"

Vetenskapsrådets beslut om klinisk behandlingsforskning