Publicerad: 2020-05-13 10:41 | Uppdaterad: 2020-05-13 10:55

Tülay Lindberg får 4 miljoner för forskning om tandlossning

Porträtt av Tülay Lindberg
Tülay Lindberg får totalt 4 miljoner för projektet "Identifiering av biomarkörer och terapeutiska target för diagnostik och behandling av parodontit – Multi-omicsmetoder". Foto: Privat

Patentmedelsfonden har tilldelat totalt 4 miljoner kronor i en särskild satsning till Tülay Lindberg vid Karolinska Institutets institution för odontologi, för ett forskningsprojekt inom ett av världens vanligaste inflammationssjukdomar – tandlossning.

Hej Tülay Lindberg, forskare vid institutionen för odontologis avdelning för orala sjukdomar. Och stort grattis till forskningsanslaget från Patentmedelsfonden på en miljon årligen i fyra år! Vill du berätta lite om projektet?

 Huvudsyftet med projektet är att identifiera biomarkörer och terapeutiska mål för diagnostik och behandling av parodontit med hjälp av omicsmetoder, det vill säga högteknologiska tekniker för att sekvensera DNA och RNA.

Varför har ni valt just det här området? Och hur kan ny kunskap inom området bidra till en bättre hälsa till alla?

 Vi har valt att fokusera på tandlossning (parodontit) som är en av världens mest utbredda inflammatoriska sjukdomar. Den allvarligaste formen av sjukdomen (grav parodontit), som resulterar i förlust av tänder, drabbar ca 15 % av världens vuxna befolkning. Idag är det också väl dokumenterat att det finns samband mellan parodontit och systemsjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes och ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Parodontit är en tyst sjukdom och tyvärr upptäcks den ofta för sent och vår förhoppning är att i ett tidigt stadium kunna identifiera de individer som har ökad risk för att utveckla parodontit.

Detta projekt som är en kombination av kliniska, prekliniska, multi-omics och maskininlärningsbaserade metoder avser att påskynda identifieringen av diagnostiska biomarkörer för tidig upptäckt av parodontit, vilket möjliggör profylaktiska åtgärder och nya behandlingsstrategier med potential att förbättra den orala hälsan.

Vad går patentmedelsfondens pengar till?

– Anslaget kommer bland annat att användas för lönemedel till en deltidsdoktorand och postdoc samt kostnader för att sekvensering av prover och bioinformatiska analyser.