Publicerad: 2020-03-06 11:54 | Uppdaterad: 2020-03-09 08:30

Till minne av Gunilla Nordenram 1940–2020

Gunilla Nordenram gav gerodonti och sjukhustandvård ett ansikte och har ständigt drivit äldretandvårdens frågor mot politiker och beslutsfattare. Hon skrev många debattartiklar i ämnet som uppmärksammade vikten av att ta hand om de äldres orala hälsa.

Portrait of Gunilla Nordenram
Gunilla Nordenram, tidigare docent vid institutionen för odontologi. Foto: Tandläkartidningen

Gunilla Nordenram föddes 1940 i Västervik och avled 14 februari i år. Hon fick sin tandläkarexamen 1964 vid Tandvårdshögskolan i Malmö, flyttade efter några år till Stockholm och tjänstgjorde vid institutionen för odontologi på Karolinska institutet. Där skrev hon 1997 sin doktorsavhandling ”Dental care of patients with dementia”. Hon var den som införde ämnet gerodonti (äldretandvård) på tandläkarprogrammet vid KI. (KI:s tandläkarprogram är än i dag Sveriges enda tandläkarutbildning där gerodonti undervisas och examineras som egen disciplin.) 

Gunilla Nordenram blev också Sveriges första universitetslektor och docent i gerodonti med fokus på demens. Och år 2000 gav hon tillsammans med professor Göran Nordström ut den första svenska läroboken i äldretandvård.

Under hela sitt yrkesliv verkade docent Gunilla Nordenram på ett mycket förtjänstfullt sätt för de äldres munhälsa, både kliniskt och teoretiskt med undervisning och forskning. Det blev 43 vetenskapliga publikationer. Hon var både huvudhandledare och bihandledare till doktorander och en mycket eftertraktad föreläsare såväl nationellt som internationellt.

 
Gunilla Nordenram har även drivit tandvårdens etiska spörsmål som ofta blir aktuella inom äldretandvård och hon fick Karolinska institutets etikpris 2006, det år priset introducerades. Priset tilldelades henne för arbetet med att öka förståelsen för äldre människors tandhälsa. Hon medverkade också till att en bok om etik i tandvården publicerades.

I december 2019 utsågs Gunilla Nordenram till hedersmedlem i Sveriges Tandläkarförbund. Hon var också hedersmedlem i Svensk förening för orofacial medicin, den tandvårdsspecialitet där äldretandvård ingår.

Vi som hade privilegiet att lära känna och arbeta med Gunilla Nordenram vill uttrycka vår tacksamhet för den tiden. Vi saknar dig! 

Texten är skriven av Patricia De Palma och Inger Wårdh, båda verksamma på Karolinska Institutets institution för odontologi