Publicerad: 2019-12-02 15:35 | Uppdaterad: 2019-12-04 14:24

Smittforskaren: Jobba så att ni kan sova på natten

När Bodil Lund, professor i käkkirurgi vid Bergens universitet och lektor vid Karolinska Institutet, föreläser handlar det inte om sömnsvårigheter, utan om arbetssätt som minskar risken för både ångest och smittor.

Portrait of Bodil Lund
Bodil Lund. Foto: privat

– Nya smittor dyker upp hela tiden och gamla smittor dyker upp i nya skepnader, till exempel bakterier som inte reagerar på antibiotika längre, säger Bodil Lund, lärare vid institutionen för odontologi sedan många år och numera även professor i käkkirurgi vid Bergens Universitet.

Hon berättar vidare att WHO nu beskriver antibiotikaresistens som det näst största hotet mot mänskligheten, efter klimathotet. Det är vårt största hot mot den moderna sjukvården där många behandlingar är helt beroende av att vi kan behandla och kontrollera infektioner. Ett exempel på det är de barn och vuxna som drabbas av någon cancer som sjukvården nu kan bota, men vilka råkar ut för infektioner som antibiotika inte biter på.

Vårdhygien på agendan på universitetstandvårdens utbildningsdagar

Bodil Lund inleder universitetstandvårdens utbildningsdagar med sin föreläsning om vårdhygien och antibiotikaresistens. Med ord, gester och åhörarnas fantasi förmedlar hon sina budskap. För oss som är där illustrerar Bodil sina egna ångestcykler utifrån global hälsa och sin egen växande kunskap om olika smittor. Hon beskriver snygga kändisar med hiv som bevisar att vem som helst kan drabbas, och hon målar upp ett isberg, där den synliga toppen visar de som blir sjuka av smittor och den osynliga delen består av de som ovetandes bär runt på dem och därmed kan smitta andra.

Håll nere antibiotikaförbrukningen

Antibiotikaförbrukning och resistensutveckling har ett tydligt samband. Därför har vi alla ett ansvar att hålla nere på förbrukningen. Inom vården måste vi arbeta förebyggande utifrån det faktum att antibiotika är en begränsad resurs. Genom att minska smittspridning och hålla nere antibiotikaförskrivningen kan vi bromsa in antibiotikaresistensen. Som konsumenter kan vi också påverka genom att välja svenskt (eller ännu hellre norskt) kött, eftersom användningen av antibiotika bland livsmedelsproducerande djur är mycket mindre här än i övriga Europa.

Följ basala hygienrutiner och klädregler

Vi får en tydlig bild av var bakterierna håller till. Bodil Lund beskriver fall där behandlaren smittat patienter och medarbetare med bakterier som vanligtvis håller till i tarmen, genom att bära vigselring under behandling. Vi får lära oss att efter en arbetsdag är tandläkarens kläder mättade av bakterier och att alla skyddskläder som används blir kontaminerade och att vi därför ska vara minimalistiska.

Vi får också höra talas om alla möjliga och omöjliga smittor, om bakteriestammar som redan finns och nya som dyker upp med utvecklad antibiotikaresistens. Det är just av den anledningen som det är så viktigt att vi alla följer våra basala hygienrutiner och klädregler.

– Jobba på ett sådant sätt att ni kan sova på nätterna, uppmanar Bodil Lund.

Tandsköterskan viktig för hygienen i vården

För oss som inte jobbar med patienter beskriver Lund vårdsituationen där tandläkaren har fullt fokus på patienten och dennes mun. Och där tandsköterskan är den som ofta har ett helikopterperspektiv och som ser vad som händer i rummet. Bodil uppmanar därför alla tandläkare:

– Gör upp med din tandsköterska hur ni kan hjälpa varandra att förbättra hygienen. Medvetandegör vilka ytor som blir smutsiga när du jobbar, och ha högt i tak. Tacka kollegan som påminner om var dina fingrar varit eller om du skulle glömma att sprita händerna.

När föreläsningen lider mot sitt slut och tystnaden i bänkraderna bryts av tjatter är det förmodligen fler än undertecknad som känner ett ökat behov av tätare klädbyten, handtvätt och spritning av händer och ytor.

Utbildningsdagar håller universitetstandvårdens personal uppdaterad

Föreläsningen om vårdhygien och antibiotikaresistens var bara en bråkdel av allt viktigt som lyftes under universitetstandvårdens utbildningsdagar. Universitetstandvårdens medarbetare fick bland annat höra om de senaste undersöknings- och behandlingsmetoderna inom de stora ämnena på klinikerna för vuxentandvård. De får också berättat för sig hur man undervisar på de olika klinikerna och vilka kurskrav som finns.

– Vi anordnar utbildningsdagar varje år. Det här är ett superviktigt evenemang ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. Och varje år slås jag av vilken fantastisk kompetens vi besitter tillsammans på universitetstandvården och institutionen för odontologi. Det gör att vi kan förstå att QS rankar odontologi vid KI som bäst i världen, sammanfattar Åsa Bergholm, tandvårdschef på universitetstandvården.