Publicerad: 2018-04-24 13:18 | Uppdaterad: 2018-04-24 13:21

4 miljoner kronor till inflammationsforskning kopplat till parodontit

Elisabeth Boström, forskare på institutionen för odontologi, har tilldelats totalt 4 miljoner kronor i forskningsanslag från Patentmedelsfonden.

Porträttbild på Elisabeth BoströmDiagnos och sjukdomsuppföljning av parodontit baseras i dag på klinisk utvärdering av oåterkallelig vävnadsskada, vilket reflekterar historisk sjukdom och inte nuvarande aktivitet. Således finns ett behov att utveckla nya sätt att förstå och utvärdera sjukdomsprocesser kopplade till inflammation och immunförändringar vid parodontit för att möjliggöra diagnos vid ett tidigt skede och förbättra preventiva behandlingsåtgärder.

För detta utvecklingsprojekt får Elisabeth Boström, forskare på institutionen för odontologi, 1 miljon kronor per år i fyra år från Patentmedelsfonden. Hennes projekt kallas på svenska Modulering av makrofagers funktion för att förbättra parodontal hälsa – från labb till patientnära kliniska studier.