Publicerad: 2018-12-03 07:48 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:59

Pris och stipendier till KI vid Odontologiska Riksstämman

Sofia Björnfot Holmström at stage with flowers
Sofia Björnfot Holmström, vann Svenska Tandläkare-sällskapets pris för bästa avhandling 2018.

En rad doktorander vid KI:s institution för odontologi har tilldelats stipendier från Svenska Tandläkare-Sällskapet. En av våra postdocs plockade även hem priset för bästa avhandling 2018 när priser och stipendier delades ut vid Odontologiska Riksstämman i Göteborg i november.

Sofia Björnfot Holmström, postdoc på insitutionen för odontologi, avdelningen för orala sjukdomar, har tilldelats pris för bästa avhandling. Priset delades ut från Svenska Tandläkare-Sällskapet på Odontologisk Riksstämma i Göteborg.

Sofia Björnfot Holmström disputerade i december 2017 på KI:s Centrum för infektionsmedicin, med avhandlingen "The role of monocytes in chronic inflammatory diseases". Huvudhandledare: Mattias Svensson. Bihandledare: Elisabeth Almer Boström och Anders Gustafsson, båda från institutionen för odontologi. Sofia arbetar nu som postdoc på institutionen för odontologi i Boströms forskargrupp.

KI:s stipendiater

Flera av KI:s doktorander tilldelades även stipendier från Svenska Tandläkare-sällskapet:

  • Victor Tollemar Wilmenius, 100 000 kronor för “Histological grading of pathophysiology of the oral mucosa in patients with chronic Graft-versus-Host-Disease”
  • Mirjam Majster, 60.000 kr för “Discovery and Validation of Oral Biomarkers of Inflammatory Bowel Disease”
  • Lottie Adler, 60 000 kr för “Inflammatory mediator profile at teeth and implants, health and disease”
  • Hajer Jasim, 60 000 kr för “Molecular biomarkers in saliva in health and pain states”
  • Per Elgestad Stjernfeldt: 41 000 kr för ”Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre individer”
  • Samaa Al Sayegh: 30 000 kr för “Sensory-motor regulation of human chewing and biting behavior in painful orofacial conditions”.

Svenska Tandläkare-sällskapets pristagare och stipendiater